Onderscheid tussen HTML5-formulieren en PDF forms

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In de volgende tabel wordt de ondersteuning aangegeven die wordt geboden voor HTML5-formulieren en PDF forms:

Functie HTML5 Forms PDF
Streepjescodes
Niet beschikbaar op gebruikersinterfaceniveau. Ondersteund
Handtekeningveld
Digitale handtekeningen worden niet ondersteund, maar een nieuwe Krabbelhandtekening het veld wordt toegevoegd voor handtekeningen op papier. U kunt de handtekening op het formulier krabbelen met de Krabbelhandtekening veld. De handtekening wordt als een afbeelding op het formulier opgeslagen. U kunt gegevens over de geolocatie opslaan in het dialoogvenster Krabbelhandtekening veld. Handtekeningveld beschikbaar voor Digitale handtekeningen.
Gegevenssamenvoeging Ondersteund Ondersteund
Afbeeldingen Het schema Data URI wordt gebruikt om afbeeldingen weer te geven. In alle moderne versies van browsers wordt dit schema ondersteund, maar de afbeeldingsindelingen die in elke browser worden ondersteund, verschillen van elkaar.
De indelingen .gif, .png, .jpeg, .bmp en .tiff worden ondersteund.
Paginering

Een HTML5-formulier is verdeeld in deelvensters en vakken, zodat het er net zo uitziet als PDF forms. De grootte van de pagina wordt dynamisch berekend. Als alle inhoud van een pagina in een HTML5-formulier wordt verwijderd of gemarkeerd als verborgen, wordt de lege pagina verborgen en wordt er geen lege ruimte (spatie) weergegeven tussen pagina's boven en onder de lege pagina.

Als gegevens worden samengevoegd of scripts inhoud aan een pagina toevoegen, wordt de lengte van de pagina aangepast aan de nieuwe inhoud. Er worden geen nieuwe pagina's aan het formulier toegevoegd voor de nieuwe inhoud.

Opmerking: Wanneer alle inhoud van een pagina in een HTML5-formulier wordt verwijderd of gemarkeerd als verborgen, blijft de lege pagina (lege ruimte) zichtbaar tussen de eerste en de tweede pagina, maar niet tussen andere pagina's.

Paginering in PDF is afhankelijk van samengevoegde gegevensinhoud of van gebruikersinhoud en het aantal pagina's wordt op basis daarvan verhoogd/verlaagd.
Kopteksten/voetteksten Ondersteund.

Aangezien HTML5 mobiele formulieren geen ondersteuning bieden voor pagina-einden, worden kop- en voetteksten slechts eenmaal weergegeven. U kunt ze echter instellen in de indeling, zodat ze op meerdere plaatsen in de voorvertoning van mobiele formulieren worden weergegeven.
Ondersteund.
Aangepaste widgets U kunt widgets aanpassen om de gebruikerservaring op mobiele apparaten te verbeteren.
Alle widgets zijn vergrendeld en er kan geen aangepaste widget worden aangesloten.
XFA Script API Ondersteunt de meestgebruikte XFA-scriptconstructies. Zie voor meer informatie over ondersteunde constructies scriptondersteuning. Ondersteunt alle XFA-scriptconstructies.
Acrobat Script API's HTML5-formulieren ondersteunen veelgebruikte API's. Zie voor meer informatie scriptondersteuning. Als het PDF-bestand wordt geopend in Acrobat of Reader, worden ook alle script-API's van Acrobat ondersteund.
Ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven Ondersteund Ondersteund

Volg de aanbevolen procedures om een formuliersjabloon voor HTML5-uitvoeringen in te schakelen en zorg ervoor dat het gedrag en de weergave van HTML5-formulieren en op XFA gebaseerde PDF consistent zijn. Voor een gedetailleerde lijst met aanbevolen procedures gaat u naar Aanbevolen procedures voor het ontwerpen van een HTML5-formulier.

Op deze pagina