Een aangepast profiel maken voor HTML5-formulieren

Een profiel is een resourceknooppunt in Apache Sling. Deze vertegenwoordigt een aangepaste versie van de renderingsservice voor HTML5-formulieren. Met de service HTML5 Forms Rendition kunt u de weergave, het gedrag en de interacties van de HTML5-formulieren aanpassen. Er bestaat een profielknooppunt in de map /content in de JCR-opslagruimte. U kunt het knooppunt rechtstreeks in de map /content of in een submap van de map /content plaatsen.

Het profielknooppunt heeft de eigenschap sling:resourceSuperType en de standaardwaarde is xfaforms/profile. Het renderscript voor het knooppunt staat op /libs/xfaforms/profile.

De Sling-scripts zijn JSP-scripts. Deze JSP-scripts dienen als containers voor het samenstellen van de HTML voor het aangevraagde formulier en de vereiste JS/CSS-artefacten. Deze het Verdelen manuscripten worden ook bedoeld als manuscripten van de Renderer van het Profiel. De profielrenderer roept de Forms OSGi-service aan om het gevraagde formulier te genereren.

Het profielscript bevindt zich in html.jsp en html.POST.jsp voor verzoeken om GET en POST. U kunt een of meer bestanden kopiëren en wijzigen om uw aanpassingen te overschrijven en toe te voegen. Breng geen wijzigingen op de plaats aan. Dergelijke wijzigingen worden door de patchupdate overschreven.

Een profiel bevat verschillende modules. De modules zijn formRuntime.jsp, config.jsp, toolbar.jsp, formBody.jsp, nav_footer.jsp, en footer.jsp.

formRuntime.jsp

De modules formRuntime.jsp bevat verwijzingen van de cliëntbibliotheken. Het toont ook methodes om scèneinformatie uit het verzoek te halen en de gelokaliseerde berichten in het verzoek te omvatten. U kunt eigen aangepaste javascript-bibliotheken of -stijlen opnemen in formRuntime.jsp.

config.jsp

De module config.jsp bevat diverse configuraties zoals registreren, de volmachtsdiensten, en gedragsversie. U kunt uw eigen configuratie en widgetaanpassing aan de module config.jsp toevoegen. U kunt configuraties zoals de registratie van de douanewidget aan de module config.jsp ook toevoegen.

toolbar.jsp

Het bestand toolbar.jsp bevat code waarmee een gekleurde werkbalk wordt gemaakt. Als u de werkbalk wilt verwijderen, verwijdert u toolbar.jsp uit HTML.jsp

formBody.jsp

De module formBody.jsp is bedoeld voor de HTML-weergave van het XFA-formulier.

Eerst wordt met het HTML5-formulier alleen de eerste pagina van het formulier weergegeven. Wanneer een gebruiker door het formulier schuift, worden de overige formulieren geladen. Hierdoor verloopt het laden sneller. De component nav_footer.jsp bevat alle stijlen en vereiste elementen om het laden van de pagina's tijdens het schuiven te vergemakkelijken.

De module footer.jsp is leeg. Hiermee kunt u scripts toevoegen die alleen voor gebruikersinteractie worden gebruikt.

Aangepaste profielen maken

Voer de volgende stappen uit om een aangepast profiel te maken:

Profielknooppunt maken

 1. Navigeer naar de interface CRX DE bij URL: https://[server]:[port]/crx/de en login aan de interface met beheerdergeloofsbrieven.

 2. Navigeer in het linkerdeelvenster naar de locatie /content/xfaforms/profiles.

 3. Kopieer het standaardknooppunt en plak het knooppunt in een andere map (/content/profiles) met de naam Transform.

 4. Selecteer het nieuwe knooppunt Transform en voeg een tekenreekseigenschap toe: sling:resourceType met waarde: Transformatie/demo.

 5. Klik op Alles opslaan in het werkbalkmenu om de wijzigingen op te slaan.

Het rendererscript voor profielen maken

Nadat u een aangepast profiel hebt gemaakt, voegt u renderinformatie toe aan dit profiel. Wanneer het ontvangen van een verzoek om het nieuwe profiel, controleert CRX het bestaan van de /apps omslag voor de JSP pagina die moet worden teruggegeven. Maak de JSP-pagina in de map /apps.

 1. Navigeer in het linkerdeelvenster naar de map /apps.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map /apps en kies een map met de naam Transform maken.

 3. Met de map Transform maakt u een map met de naam demo.

 4. Klik op de knop Alles opslaan.

 5. Navigeer naar /libs/xfaforms/profile/html.jsp en kopieer het knooppunt html.jsp.

 6. Plak html.jsp-knooppunt in de /apps/hrform/demo-map die hierboven met dezelfde naam html.jsp is gemaakt en klik op Save.

 7. Als u andere componenten van profielmanuscript hebt, volg stap 1-6 om de componenten in /apps/hrform/demo omslag te kopiëren.

 8. Als u wilt controleren of het profiel is gemaakt, opent u URL https://[server]:[port]/content/xfaforms/profiles/hrform.html

Als u uw formulieren wilt controleren, Importeert u uw formulieren van uw lokale bestandssysteem naar AEM Forms en bekijkt u een voorbeeld van het formulier op AEM exemplaar van de serverauteur.

Op deze pagina