Toegankelijke complexe tabellen maken in HTML5-formulieren

De standaardimplementatie van tabellen in HTML5 Forms gebruikt HTML DIV-elementen om een tabel te renderen. Bij het renderen worden ARIA-rollen gebruikt om aan de toegankelijkheidsvereisten te voldoen.

HTML5 Forms biedt een alternatieve uitvoering voor de tabellen om toegankelijkheidsproblemen met schermlezers te voorkomen die de ARIA-rollen die worden gebruikt met gegevenstabellen niet volledig ondersteunen. Deze tabellen zijn gebaseerd op de nieuwe tabelindeling die in Designer is geïntroduceerd en die ook ondersteuning biedt voor:

  • Rijkoppen
  • Rijbereik

Als u de nieuwe indeling wilt gebruiken in HTML5 Forms, markeert u de tabel als complex. Als u de tabel als complex wilt markeren, voegt u extras-tag als volgt toe aan de XML-bron van het tabelsubformulier:

</extras>
 <text name="complexTable">1</text>
 </extras>

De tabellen die zijn gemarkeerd als complexTable volgen de native HTML-uitvoering en bieden betere toegankelijkheidsondersteuning voor bepaalde schermlezers. Als u een rijbereik wilt maken, selecteert u opeenvolgende cellen van een tabel in dezelfde kolom, klikt u met de rechtermuisknop op de selectie en klikt u op Merge Cells.

Opmerking:​Een rijbereik maken werkt alleen voor uiterst linkse cellen.

Als u een rij als rijkop wilt markeren, selecteert u alle cellen in de rij, klikt u met de rechtermuisknop op de selectie en klikt u op Mark Header.

Als u een cel als kolomkop wilt markeren, selecteert u een willekeurige cel in de kolom, klikt u met de rechtermuisknop op de selectie en klikt u op Mark Header.

Beperkingen in nieuwe AccessibleTable-indeling:

  • Gebrek aan steun voor kweekbare gebieden als het rowspan in de lijst wordt gebruikt
  • Geen ondersteuning voor geneste tabellen (tabellen in tabelcellen)
  • Ondersteuning voor rowspan is beperkt tot de koptekstrijen en kopcellen
  • De ondersteuning is beperkt tot reguliere tabellen
  • Geen ondersteuning voor gegevensvooraf ingevulde tabellen met rowspan > 1

Op deze pagina