XMP Utilities Service Java API Quick Start (SOAP)

De volgende Snelle Begarts zijn beschikbaar voor de dienst van het Hulpprogramma XMP.

Snel starten (SOAP-modus): XMP metagegevens exporteren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): XMP metagegevens importeren met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

De snelle aanvang die in Programmering met AEM vormen wordt gevestigd is gebaseerd op de server van Forms als u een ander werkend systeem, zoals UNIX gebruikt, vervangt vensters-specifieke wegen door wegen die door het toepasselijke werkende systeem worden gesteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): XMP metagegevens exporteren met de Java API

In het volgende codevoorbeeld worden XMP metagegevens opgehaald, geïnspecteerd en opgeslagen. (Zie Metagegevens exporteren uit PDF-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.xmputility.*;
 import com.adobe.livecycle.xmputility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ExportMetadata
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a XMP Utility client
       XMPUtilityServiceClient xmpUt = new XMPUtilityServiceClient(factory);

       // Specify a PDF document whose metadata is to be exported
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Export the XMP metadata object
       XMPUtilityMetadata myXmp = xmpUt.exportMetadata(inDoc);

       // Inspect the XMP metadata object (retrieve the document?s author in this case)
       String name = myXmp.getAuthor();
       System.out.println("The document?s author is " + name);

       // Export the XMP metadata to an XML file
       Document outDoc = xmpUt.exportXMP(inDoc);
       File xmpFile = new File("c:\\LoanMetaData.xml");
       outDoc.copyToFile(xmpFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): XMP metagegevens importeren met de Java API

In het volgende codevoorbeeld worden XMP metagegevens geïmporteerd en wordt het nieuwe PDF-bestand op schijf opgeslagen. Het PDF-document is gebaseerd op een PDF-bestand met de naam Loan.pdf. Het XML-document dat de metagegevens bevat die in het PDF-document moeten worden geïmporteerd, is gebaseerd op een XML-bestand met de naam LoanMetaData.xml. Zie Metagegevens importeren in PDF-documenten voor informatie over dit XML-bestand.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.xmputility.*;
 import com.adobe.livecycle.xmputility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ImportMetadata
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a XMP Utility client
       XMPUtilityServiceClient xmpUt = new XMPUtilityServiceClient(factory);

       //Specify a PDF document into which XMP metadata is imported
       FileInputStream filePDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(filePDF);

       //Specify an XML file containing XMP metadata to import
       FileInputStream fileXML = new FileInputStream("C:\\Adobe\LoanMetaData.xml");
       Document xmpDoc = new Document(fileXML );

       //Import the XMP metadata
       Document outDoc = xmpUt.importXMP(inDoc, xmpDoc);

       //Inspect the XMP metadata object (retrieve the document?s author in this case)
       XMPUtilityMetadata myXmp = xmpUt.exportMetadata(outDoc);
       String name = myXmp.getAuthor();
       System.out.println("The document?s author is " + name);

       //Save the PDF document containing the new metadata
       File pdfFile = new File("c:\\Adobe\LoanWithMetadata.pdf");
       outDoc.copyToFile(pdfFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Op deze pagina