Java API Quick Start (SOAP)

De volgende Snelle Beginnen zijn beschikbaar voor de dienst van de Manager van de Taak.

Snel starten (SOAP-modus): Taken toewijzen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Taken vergrendelen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Taken ophalen die zijn toegewezen aan gebruikers met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens ophalen van taken met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens wijzigen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Bestandsbijlagen ophalen van taken met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Taakgegevens ophalen met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

U kunt niet zoeken naar taken die aan gebruikers zijn toegewezen met de webservice-API. De reden is omdat u niet de taskList methode kunt aanhalen, die een noodzakelijke methodevraag is om deze taak uit te voeren.

OPMERKING

Quick Start in Programming with AEM Forms is gebaseerd op het besturingssysteem van de Forms-server. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Taken toewijzen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een taak toegewezen aan de gebruiker Tony Blue.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.User;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class AssignTask {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Get the user identifer by calling
     //a user-defined method
     String userID = getUserId(myFactory);

     //Forward task to another user
     myTaskManager.forwardTask(343,userID);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }


   //This method returns the identifier value of tony blue
    static private String getUserId(ServiceClientFactory myFactory){
    String oid = "";
    try{

      //Create a DirectoryManagerServiceClient object
      DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

      //Find a local user
      PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
      psf.setUserId("tblue");
      List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
      Iterator pit = principalList.iterator();

      User testUser = null;
      if (pit.hasNext())
      {
        //Obtain the principals object identifier
        testUser = (User)(pit.next());
      }
      oid = testUser.getOid();
      }

      catch(Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
        return oid;
    }
 }Snel starten (SOAP-modus): Taken vergrendelen met de Java-API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een taak vergrendeld die overeenkomt met de waarde 2 voor de taak-id.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;

 public class LockTask {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Lock the task that corresponds to task identifier 2
     myTaskManager.lockTask(2);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Taken ophalen die zijn toegewezen aan gebruikers met de Java-API

In het volgende Java-codevoorbeeld worden alle taken opgehaald die zijn toegewezen aan een gebruiker met de naam tony blue. Deze gebruiker is opgegeven in de eigenschappen van de verbinding. Informatie over geretourneerde taken, zoals de waarde en beschrijving van de id, wordt weergegeven.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.StatusFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskRow;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;

 public class RetrieveTaskInfo {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManagerQueryService object
       TaskManagerQueryService queryManager = TaskManagerClientFactory.getQueryManager(myFactory);

       //Define search criteria by performing a search on
       //Assigned tasks (tasks assigned to the user specified
       //in connection properties)
       TaskFilter filter = queryManager.newTaskFilter();
       StatusFilter sf = filter.newStatusFilter();
       sf.addStatus(StatusFilter.assigned);
       filter.setStatusFiltering(sf);

       //Perform the search
       List result = queryManager.taskList(filter);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = result.iterator();
       int i = 0 ;

       while (iter.hasNext()) {

         TaskRow myTask = (TaskRow)iter.next();

         //Get the task identifier value
         long taskId = myTask.getTaskId();

         //Get the status of the task
         long taskStatus = myTask.getTaskStatus();

         //Get the name of process on which this task is based
         String processName = myTask.getProcessName();

         //Get the task description
         String taskDes = myTask.getDescription();

         System.out.println("The task identifier is "+taskId +"\n"+
          "The status of the task is "+taskStatus +"\n"+
          "The name of the process on which the task is based is "+processName +"\n"+
          "The task description is "+taskDes);
          i++ ;
          }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens ophalen van taken met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld worden formuliergegevens opgehaald van een taak met de id-waarde 304. Formuliergegevens worden geschreven naar een XML-bestand met de naam FormData.xml op C:\Adobe.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
    * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.FormInstance;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class RetrieveFormData {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Retrieve information about task 304
       long taskId = 304;
       TaskInfo tInfo = myTaskManager.getTaskInfo(taskId);

       //Retrieve the form instance associated with task 304
       FormInstance[] fi = tInfo.getTaskItems();
       long formInstanceId = fi[0].getFormInstanceId();
       FormInstance newfi = myTaskManager.getFormInstanceForTask(taskId, formInstanceId, true);

       //Get data located in the form and
       //write the data to FormData.xml
       Document doc = newfi.getDocument();
       File myTestFile = new File("C:\\Adobe\FormData.xml");
       doc.copyToFile(myTestFile);
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }


Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens wijzigen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een formulier bijgewerkt met gegevens in het bestand FormData.xml.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
    * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.FileInputStream;
 import java.io.InputStream;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.FormInstance;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.SaveTaskResult;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class SetFormData {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Specify form data that is used to update the form
     FileInputStream myData = new FileInputStream("C:\\Adobe\FormData.xml");
     Document doc = new Document(myData);
     InputStream in = doc.getInputStream();
     byte[] formarray = new byte[in.available()];
     in.read(formarray);

     //Get an empty form instance
     FormInstance newForm = myTaskManager.getEmptyForm();
     newForm.setTemplatePath("C:\\Adobe\Mortgage.xdp");
     newForm.setXFAData(formarray);
     newForm.setDocument(doc);

     //Save the modified form
     SaveTaskResult result = myTaskManager.save(4, newForm);
     System.out.println("ActionFromData= "+result.getActionFromData());
     System.out.println("task id= "+result.getTaskId());
     }

   catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }


Snel starten (SOAP-modus): Bestandsbijlagen ophalen van taken met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld worden bestandsbijlagen opgehaald. Elke bestandsbijlage wordt opgeslagen als een TXT-bestand.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.File;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class RetrieveFileAttachments
   {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Retrieve file attachments associated with the task
       List fileAttachments = myTaskManager.getAttachmentListForTask(322);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = fileAttachments.iterator();
       int i = 0 ;
       while (iter.hasNext()) {
          Document fileAttachment= (Document)iter.next();
          File myFile = new File("C:\\FileAtt" +i+".txt");
          fileAttachment.copyToFile(myFile);
          i++ ;
        }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }


Snel starten (SOAP-modus): Taakgegevens ophalen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld worden alle taken opgehaald die zijn gebaseerd op een proces met de naam MortgaugeLoan - Prebuilt. Het statuut van elke teruggekeerde taak wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het een voltooide taak is. Informatie zoals de naam van de gebruiker die de taak heeft voltooid en de datum waarop de taak is voltooid, wordt opgehaald en weergegeven.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskRow;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskSearchFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.ParticipantInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Principal;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class RetrievingTasks {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManagerQueryService object
       TaskManagerQueryService queryManager = TaskManagerClientFactory.getQueryManager(myFactory);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager taskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Define search criteria by performing a search on
       //completed tasks
       TaskSearchFilter filter = new TaskSearchFilter();
       filter.setServiceName("MortgageLoan - Prebuilt");
       filter.setAdminIgnoreAllAcls(true);

       //Perform the search on tasks
       List result = queryManager.taskSearch(filter);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = result.iterator();
       int i = 0 ;
       while (iter.hasNext()) {
         TaskRow myTask = (TaskRow)iter.next();

         //Make sure that the task is completed- 100 represents
         //a completed task
         if (myTask.getTaskStatus()== 100)
         {
           //Get the name of the user who completed the task
           long taskId = myTask.getTaskId();
           TaskInfo taskInfo= taskManager.getTaskInfo(taskId);
           ParticipantInfo user = taskInfo.getAssignedTo();
           String userId = user.getSpecifiedUserId();
           String userName = getUserName(myFactory, userId);

           //Get the name of the process
           String processName = myTask.getProcessName();

           //Get the completion time
           Date completionTime = myTask.getCompleteTime();

           //Display task information
            System.out.println("The task identifier is "+taskId +"\n"+
           "The name of the user who completed the task is "+ userName +"\n"+
           "The name of the process on which the task is based is "+ processName+"\n"+
            "The completion time is "+ completionTime.getDate());
            i++ ;
           }
          }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }


   //This method accepts a user Id and returns the corresponding user name
   static private String getUserName(ServiceClientFactory myFactory, String userId){
      String userName = "";
      try{
        //Create a DirectoryManagerServiceClient object
        DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Find a local user
       Principal prin = dirClient.findPrincipal(userId);
       userName = prin.getCanonicalName();
       }
      catch(Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      return userName;
    }
   }

Op deze pagina