PDF Utilities Service Java API Quick Start (SOAP)

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De volgende Snelle Beginnen zijn beschikbaar voor de dienst van Hulpprogramma's van de PDF.

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document converteren naar een XDP-document met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Een XDP-document converteren naar een PDF-document met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Eigenschappen van PDF-documenten ophalen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Opslagstijl voor een PDF-document instellen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): PDF-documenten ontsmetten

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

Quick Start-programma's in Programming met AEM formulieren zijn gebaseerd op het besturingssysteem Forms Server. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document converteren naar een XDP-document met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een PDF-document geconverteerd naar een XDP-document. (Zie PDF-documenten converteren naar XDP-documenten.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ConvertPDFToXDP
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a PDF document to convert to an XDP file
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Convert the PDF document to an XDP file
       Document myXDP = pdfUt.convertPDFtoXDP(inDoc);

       //Save the returned Document object as an XDP file
       File xdpFile = new File("C:\\Adobe\Loan.xdp");
       myXDP.copyToFile(xdpFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Een XDP-document converteren naar een PDF-document met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een XDP-document geconverteerd naar een PDF-document. (Zie XDP-documenten converteren naar PDF-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ConvertXDPToPDF
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify an XDP file to convert to a PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xdp");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Convert the XDP file to a PDF document
       Document myPDF = pdfUt.convertXDPtoPDF(inDoc);

       //Save the returned Document object as a PDF file
       File pdfFile = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       myPDF.copyToFile(pdfFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Eigenschappen van PDF-documenten ophalen met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt bepaald of het document een PDF-document is en, zo ja, de oudste Acrobat-versie die het kan lezen. (Zie Eigenschappen van PDF-document ophalen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class RetrievePDFProperties
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a document whose properties are retrieved
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Create a properties options specification
       PDFPropertiesOptionSpec optionsSpec = new PDFPropertiesOptionSpec();

       // Set the properties to be evaluated in the options specification.
       // In this example, the options specification will be used to determine
       // if the document is a PDF document, and if so,
       // which Acrobat version is required to read it.
       optionsSpec.setIsPDFDocument(true);
       optionsSpec.setQueryRequiredAcrobatVersion(true);

       // Perform the query and retrieve the document properties
       PDFPropertiesResult propertiesResult = pdfUt.getPDFProperties(inDoc, optionsSpec);

       // Inspect the result and determine whether the file is a PDF document
       if (propertiesResult.getIsPDFDocument().booleanValue())
       {
         System.out.println("Loan.pdf has been verified to be a PDF document.");

         // Determine the required Acrobat version for reading the document
         String acrobatVersion = propertiesResult.getRequiredAcrobatVersion();
         System.out.println("The required Acrobat version is: " + acrobatVersion);
       }
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }


Snel starten (SOAP-modus): Opslagstijl voor een PDF-document instellen met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt de opslagmodus voor snelle webweergave ingesteld en wordt het PDF-document vervolgens doorgegeven aan de coderingsservice waar het is versleuteld. Het gecodeerde PDF-document dat wordt opgeslagen voor snelle webweergave, wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam* FastWebViewLoan.pdf*. (Zie Modi voor het opslaan van PDF-documenten instellen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.EncryptionServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionCompatability;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionOption;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionPermission;
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class SaveDocument
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a document to be saved
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Specify the save option
       PDFUtilitySaveMode saveMode = new PDFUtilitySaveMode();
       saveMode.setSaveStyle("FAST_WEB_VIEW");
       Document outFastWebView = pdfUt.setSaveMode(inDoc, saveMode, true);

       //Pass the document that is saved as 'Fast
       //Web View' to the Encryption service
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Create a PasswordEncryptionOptionSpec object that
       //stores encryption run-time values
       PasswordEncryptionOptionSpec passSpec = new PasswordEncryptionOptionSpec();

       //Specify the PDF document resource to encrypt
       passSpec.setEncryptOption(PasswordEncryptionOption.ALL);

       //Specify the permission associated with the password
       List encrypPermissions = new ArrayList();
       encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_EXTRACT);
       encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_FORM_FILL);
       passSpec.setPermissionsRequested(encrypPermissions);

       //Specify the Acrobat version
       passSpec.setCompatability(PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7);

       //Specify the password values
       passSpec.setDocumentOpenPassword("OpenPassword");
       passSpec.setPermissionPassword("PermissionPassword");

       //Encrypt the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingPassword(inDoc,passSpec);

       //Save the encrypted document that is saved as FAST_WEB_VIEW
       //as a PDF file named FastWebViewLoan.pdf
       File pdfFile = new File("C:\\Adobe\FastWebViewLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile(pdfFile);

       // Inspect the document?s save option
       PDFUtilitySaveMode verifySaveMode = pdfUt.getSaveMode(outFastWebView);
       String verifySaveStyle = verifySaveMode.getSaveStyle();
       System.out.println("The save mode is " + verifySaveStyle);
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Een document converteren naar een PDF/A-2b-document met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Lening.pdf naar een PDF/A-2b-document dat is opgeslagen als een PDF-bestand met de naam LoanArchive.pdf. (Zie Documenten converteren naar PDF/A-documenten.)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-docconverter-client.jar
 * 2. adobe-livecycle-client.jar
 * 3. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are located in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files located in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */
import java.util.*;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import com.adobe.idp.Document;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionResult;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec.Compliance;

public class CreatePDFADocument {

  public static void main(String[] args) {
  try{
    //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

    //Create a ServiceClientFactory instance
    ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

    //Create a DocConverterServiceClient object
    DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

    //Reference a PDF document to convert to a PDF/A document
    FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\\Loan.pdf");
    Document inDoc = new Document(myPDF);

    //Create a PDFAConversionOptionSpec object and set
    //tracking information
    PDFAConversionOptionSpec spec = new PDFAConversionOptionSpec();
    spec.setLogLevel("FINE");
    spec.setCompliance(Compliance.PDFA_2B);

    //Convert the PDF document to a PDF/A document
    PDFAConversionResult result = docConverter.toPDFA(inDoc,spec);

    //Save the PDF/A file
    Document pdfADoc= result.getPDFADocument();
    File pdfAFile = new File("C:\\Adobe\\LoanArchive.pdf");
    pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
  }catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
 }
}

Snel starten (SOAP-modus): PDF-documenten ontsmetten

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Lening.pdf.

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-docconverter-client.jar
 * 2. adobe-livecycle-client.jar
 * 3. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are located in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files located in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;
import com.adobe.idp.Document;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.PDFUtilityServiceClient;
import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.SanitizationResult;
public class Sanitization {
  public static void main (String[] args){

    try {
      //Set connection properties required to invoke AEM Forms
      Properties connectionProps = new Properties();
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
      ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a PDFUtilityServiceClient object
      PDFUtilityServiceClient pdfutility = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document to Sanitize
      FileInputStream myPDF;
      myPDF = new FileInputStream("C://loan.pdf");
      Document inDoc = new Document(myPDF);

      //Sanitize the document.
      SanitizationResult result = pdfutility.sanitize(inDoc);

      //Save the Sanitized document
      if(result.isSanitizationSuccessful()){
        Document pdfADoc= result.getDocument();
        File pdfAFile = new File("C://annotations_sanitized.pdf");
        pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }
}

Op deze pagina