Java API Quick Start (SOAP) voor PDF-service genereren

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de service Generate PDF.

Snel starten (SOAP-modus): Een Microsoft Word-document converteren naar een PDF-document met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): HTML-inhoud converteren naar een PDF-document met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document converteren naar een RTF-bestand met de Java API (SOAP-modus)

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

De snelle Begin die in Programmering met AEM Forms wordt gevestigd is gebaseerd op de Server die van Forms op de Server van de Toepassing JBoss en het werkende systeem van Microsoft Windows wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Een Microsoft Word-document converteren naar een PDF-document met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een Word-bestand met de naam Loan.doc geconverteerd naar een PDF-document met de naam Loan.pdf. (Zie Word-documenten converteren naar PDF-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-generatepdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.CreatePDFResult;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.GeneratePdfServiceClient;

 public class ConvertWordDocumentSOAP {

   public static void main(String[] args)
   {
     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a GeneratePdfServiceClient object
     GeneratePdfServiceClient pdfGenClient = new GeneratePdfServiceClient(myFactory);

     //Get a Microsoft Word file document to convert to a PDF document
     String inputFileName = "C:\\Adobe\\Loan.doc";
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(inputFileName);
     Document inDoc = new Document(fileInputStream);

     //Set createPDF2 parameter values
     String adobePDFSettings = "Smallest_File_Size";
      String securitySettings = "No Security";
      String fileTypeSettings = "Filetype Settings";

      //Convert the Word document to a PDF document
      CreatePDFResult result = pdfGenClient.createPDF2(
       inDoc,
       inputFileName,
       fileTypeSettings,
       adobePDFSettings,
       securitySettings,
       null,
       null);

      //Get the newly created document
      Document createdDocument = result.getCreatedDocument();

      //Save the converted PDF document as a PDF file
     createdDocument.copyToFile(new File("C:\\Adobe\\Loan.pdf"));
   }
   catch (Exception e) {
     System.out.println("Error OCCURRED: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): HTML-inhoud converteren naar een PDF-document met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt HTML-inhoud op https://www.adobe.com geconverteerd naar een PDF-document met de naam AdobeHTML.pdf. (Zie HTML-documenten converteren naar PDF-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-generatepdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.GeneratePdfServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.HtmlToPdfResult;

 public class ConvertHTMLSOAP {

   public static void main(String[] args)
   {
     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a GeneratePdfServiceClient object
     GeneratePdfServiceClient pdfGenClient = new GeneratePdfServiceClient(myFactory);

     //Get an HTML document to convert to a PDF document a
     String inputFileName = "https://www.adobe.com";

      String securitySettings = "No Security";
     String fileTypeSettings = "Standard";

      //Convert HTML content to a PDF document
      HtmlToPdfResult result = pdfGenClient.htmlToPDF2(
          inputFileName,
          fileTypeSettings,
          securitySettings,
          null,
         null);

      //Get the newly created document
      Document createdDocument = result.getCreatedDocument();

      //Save the PDF document as a PDF file
     createdDocument.copyToFile(new File("C:\\AdobeHTML.pdf"));
   }
   catch (Exception e) {
     System.out.println("Error OCCURRED: " + e.getMessage());
   }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document converteren naar een RTF-bestand met de Java API (SOAP-modus)

In het volgende codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Loan.pdf geconverteerd naar een RTF-document met de naam Loan.rtf. (Zie PDF-documenten converteren naar niet-afbeeldingsindelingen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-generatepdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.ConvertPDFFormatType;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.ExportPDFResult;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.GeneratePdfServiceClient;


 public class GeneratePdf_ExportPDFSOAP {

   public static void main(String[] args)
   {
     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a GeneratePdfServiceClient object
       GeneratePdfServiceClient pdfGenClient = new GeneratePdfServiceClient(factory);

       //Get a PDF document to convert to an RTF document
       String inputFileName = "C:\\Adobe\\Loan.pdf.pdf";
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(inputFileName);
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       //Convert a PDF document to a RTF document
       ExportPDFResult result = pdfGenClient.exportPDF2(
         inDoc,
         inputFileName,
         ConvertPDFFormatType.RTF,
         null);

      //Get the newly created RTF document
      Document createdDocument = result.getConvertedDocument();

      //Save the RTF file
     createdDocument.copyToFile(new File("C:\\Adobe\\Loan.pdf.rtf"));
     }
     catch (Exception e) {
       System.out.println("Error OCCURRED: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Op deze pagina