Java API Quick Start (SOAP) voor eindpuntregistratie

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de Endpoint Registry.

QuickStart: Een EJB-eindpunt toevoegen met de Java API

QuickStart: Een SOAP-eindpunt toevoegen met de Java API

QuickStart: Een eindpunt van een gecontroleerde map toevoegen met de Java API

QuickStart: Een e-maileindpunt toevoegen met de Java API

QuickStart: Een eindpunt voor Verwijderen toevoegen met de Java API

QuickStart: Het toevoegen van een eindpunt TaskManager gebruikend Java API

QuickStart: Een eindpunt wijzigen met de Java API

QuickStart: Een eindpunt verwijderen met de Java API

QuickStart: Gegevens van eindpuntconnector ophalen met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

De snelle start in Programmeren met AEM formulieren is gebaseerd op de Forms als u een ander besturingssysteem gebruikt, zoals Unix, vervangt Windows-specifieke paden door paden die worden ondersteund door het desbetreffende besturingssysteem. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

OPMERKING

U kunt niet met eindpunten werken door de Webdienst te gebruiken.

QuickStart: Een EJB-eindpunt toevoegen met de Java API

Het volgende de codevoorbeeld van Java voegt een EJB eindpunt aan de dienst genoemd toe MyApplication/EncryptDocument. (Zie EJB-eindpunten toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 public class AddEJBEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();

     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create an SOAP endpoint for the MyApplication/EncryptDocument process
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("EJB");
     e.setDescription("EJB endpoint for the MyApplication/EncryptDocument proces");
     e.setName("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setServiceId("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setOperationName("*");
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the SOAP Endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }

QuickStart: Een SOAP-eindpunt toevoegen met de Java API

Het volgende de codevoorbeeld van Java voegt een eindpunt van de ZEEP aan de dienst genoemd toe MyApplication/EncryptDocument. (Zie SOAP-eindpunten toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;


 public class AddSoapEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create a SOAP Endpoint for the MortgageLoan - Prebuilt process
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("SOAP");
     e.setDescription("SOAP endpoint for the MyApplication/EncryptDocument proces");
     e.setName("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setServiceId("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setOperationName("*");
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the SOAP Endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);


   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }

QuickStart: Een eindpunt van een gecontroleerde map toevoegen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt het eindpunt van een gecontroleerde map toegevoegd aan de service met de naam MyApplication/EncryptDocument. (Zie Eindpunten van gecontroleerde mappen toevoegen.)

OPMERKING

U moet het dossier WatchedFolderEndpointConfigConstants.java in uw project omvatten om het volgende snelle begin te compileren en in werking te stellen. (Zie Configuratiewaarden van gecontroleerde map, constant bestand.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 public class AddWatchFolderEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create a Watched Folder endpoint for the MyApplication/EncryptDocument process
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("WatchedFolder");
     e.setDescription("WatchedFolder endpoint for the EncryptDocument process");
     e.setName("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setServiceId("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setOperationName("invoke");

     //Set configuration values for a Watched Folder EndPoint
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_URL,"C:\\EncryptFolder");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_PROPERTY_ASYNCHRONOUS,"true");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_PURGE_DURATION,"-1");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_REPEAT_INTERVAL,"5");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_REPEAT_COUNT,"-1");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_THROTTLE,"false");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_USERNAMER,"SuperAdmin");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_DOMAINNAME,"DefaultDom");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_BATCH_SIZE,"2");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_WAIT_TIME,"0");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_EXCLUDE_FILE_PATTERN,".txt");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_INCLUDE_FILE_PATTERN,"*");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_RESULT_FOLDER_NAME,"result/%Y/%M/%D/");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_PRESERVE_FOLDER_NAME,"preserve/%Y/%M/%D/");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_FAILURE_FOLDER_NAME,"failure/%Y/%M/%D/");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_PRESERVE_ON_FAILURE,"true");
     e.setConfigParameterAsText(WatchedFolderEndpointConfigConstants.PROPERTY_FILEPROVIDER_OVERWRITE_DUPLICATE_FILENAME,"false");

     //Define input parameter values
     e.setInputParameterMapping("inDoc",
         "com.adobe.idp.Document",
         "variable",
         "*.pdf");

     //Define the output parameter values
     e.setOutputParameterMapping("outDoc",
         "com.adobe.idp.Document",
         "%F.pdf");

     //Create the Watched Folder Endpoint
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the Endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);


   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }

QuickStart: Een e-maileindpunt toevoegen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een e-maileindpunt toegevoegd aan een service met de naam MyApplication/EncryptDocument t. (Zie E-maileindpunten toevoegen.)

OPMERKING

U moet het bestand EmailEndpointConfigConstants.java in uw project opnemen om het volgende snelle begin te compileren en uit te voeren. (Zie Constante bestand voor waarden van e-mailconfiguratie.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 public class AddEmailEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create a new Email endpoint for the MyApplication/EncryptDocument process
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("Email");
     e.setDescription("Email endpoint for the MyApplication/EncryptDocument proces");
     e.setName("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setServiceId("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setOperationName("invoke");

     //Set Configuration values for the Email endPoint
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_CRON_EXPRESSION,"");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_REPREAT_COUNT,"-1");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_REPREAT_INTERVAL,"10");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_START_DELAY,"0");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_BATCH_SIZE,"2");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_USERNAME,"SuperAdmin");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_DOMAINNAME,"DefaultDom");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_DOMAINPATTERN,"*");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_FILEPATTERN,"*");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_RECIPIENT_SUCCESSFUL_JOB,"sender");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_RECIPIENT_FAILED_JOB,"sender");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_HOST,"sj-lost");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_PORT,"0");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_PROTOCOL,"pop3");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_TIMEOUT,"60");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_USER,"scott");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_PASSWORD,"password");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_INBOX_SSL,"false");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_SMTP_HOST,"sj-lost");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_SMTP_PORT,"25");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_SMTP_USER,"scott");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_SMTP_PASSWORD,"password");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_CHARSET,"password");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_SMTP_SSL,"false");
     e.setConfigParameterAsText(EmailEndpointConfigConstants.PROPERTY_EMAILPROVIDER_FAILED_FOLDER,"failedJobFolder");

     //Define input parameter values
     e.setInputParameterMapping("InDoc",
         "com.adobe.idp.Document",
         "variable",
         "*.pdf");

     //Define the output parameter values
     e.setOutputParameterMapping("SecuredDoc",
         "com.adobe.idp.Document",
         "%F.pdf");

     //Create the Email Endpoint
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the Email Endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }


QuickStart: Een eindpunt voor Verwijderen toevoegen met de Java API

Het volgende codevoorbeeld van Java voegt een Verwijderend eindpunt aan de dienst genoemd toe MyApplication/EncryptDocument. (Zie Eindpunten verwijderen toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 /**
   * This Java Quick Start adds a Remoting endpoint to a service named MyApplication/EncryptDocument
   */
 public class AddRemotingEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();

     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create a ConnectorRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create an Remoting Endpoint for the MyApplication/EncryptDocument process
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("Remoting");
     e.setDescription("Remoting endpoint for the MyApplication/EncryptDocument proces");
     e.setName("EncryptDocumentRemoting");
     e.setServiceId("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setOperationName("*");

     //Create the EndPoint
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the Endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }

QuickStart: Het toevoegen van een eindpunt TaskManager gebruikend Java API

Het volgende codevoorbeeld van Java voegt een eindpunt TaskManager aan de dienst genoemd toe MyApplication/EncryptDocument. De naam van de categorie is EncryptProcess. (Zie TaskManager-eindpunten toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointCategoryInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.CreateEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.EndpointCategory;

 public class AddTaskManagerEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();

     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create a ConnectorRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Create the category associated with this TaskManager endpoint
     CreateEndpointCategoryInfo catInfo = new CreateEndpointCategoryInfo("EncryptProcess", "Enables this process to be invoked from within Workspace");
     EndpointCategory cat = endPointClient.createEndpointCategory(catInfo);

     //Set TaskManager endpoint attributes
     CreateEndpointInfo e = new CreateEndpointInfo();
     e.setConnectorId("TaskManagerConnector");
     e.setDescription("TaskManagerConnector endpoint for the MyApplication/EncryptDocument process");
     e.setName("MyApplication/EncryptDocument");
     e.setServiceId("MyApplication2/EncryptDocument");
     e.setCategoryId(cat.getId());
     e.setOperationName("invoke");

     //Create the TaskManagerConnector endpoint
     Endpoint endPoint = endPointClient.createEndpoint(e);

     //Enable the endpoint
     endPointClient.enable(endPoint);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }

   }
 }


QuickStart: Een eindpunt wijzigen met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt het eindpunt van een gecontroleerde map gewijzigd. Het eindpunt is voor het MyApplication/EncryptDocument proces. De controlemap wordt gewijzigd in C:\NewWatchedFolder. (Zie Eindpunten wijzigen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Iterator;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.filter.PagingFilter;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.ModifyEndpointInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 public class ModifyEndPoint {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     Endpoint _endpoint = null;

     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Retrieve all endpoints
     List allEndpoints = endPointClient.getEndpoints((PagingFilter)null);

     //Iterate through the returned list of endpoints
     Iterator iter = allEndpoints.iterator();
     int i =0;
     while (iter.hasNext()) {
       _endpoint = (Endpoint) iter.next();

       //Look for an endpoint that belongs to the
       //EncryptDocument service
       String serviceID = _endpoint.getServiceId();

       if (serviceID.matches("MyApplication/EncryptDocument"))
       {
         //Get the WatchedFolder endpoint
         String connId = _endpoint.getConnectorId();
         if (connId.matches("WatchedFolder"))
         {

           //Create a ModifyEndpointInfo object
           ModifyEndpointInfo endpointInfo =new ModifyEndpointInfo();

           //Modify configuration values
           endpointInfo.setId(_endpoint.getId());
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("url", "C:\\NewWatchedFolder");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("asynchronous","true");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("repeatInterval","5");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("repeatCount","-1");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("throttleOn","false");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("userName","SuperAdmin");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("domainName","DefaultDom");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("batchSize","2");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("waitTime","0");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("excludeFilePattern",".txt");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("includeFilePattern","*");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("resultFolderName","result/%Y/%M/%D/");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("preserveFolderName","preserve/%Y/%M/%D/");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("failureFolderName","failure/%Y/%M/%D/");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("preserveOnFailure","true");
           endpointInfo.setConfigParameterAsText("overwriteDuplicateFilename","false");

           //Define input parameter values
           endpointInfo.setInputParameterMapping("inDoc",
               "com.adobe.idp.Document",
               "variable",
               "*.pdf");

           //Define the output parameter values
           endpointInfo.setOutputParameterMapping("outDoc",
               "com.adobe.idp.Document",
               "%F.pdf");

           //Modify the endpoint for this service
           endPointClient.modifyEndpoint(endpointInfo);
           System.out.println("The EJB endpoint for the EncryptDocument service was modified");
         }
       i++;
       }
     }
   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }
 }

QuickStart: Een eindpunt verwijderen met de Java API

De volgende code van Java verwijdert een eindpunt EJB uit de dienst genoemd MyApplication/EncryptDocument. (Zie Eindpunten verwijderen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Iterator;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.filter.PagingFilter;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.endpoint.client.EndpointRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 /**
   * This Java Quick Start removes an EJB endpoint from a service named MyApplication/EncryptDocument
   */
 public class RemoveEndPoints {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     Endpoint _endpoint = null;

     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create an EndpointRegistryClient object
     EndpointRegistryClient endPointClient = new EndpointRegistryClient(myFactory);

     //Get all endpoints
     List allEndpoints = endPointClient.getEndpoints((PagingFilter)null);

     //Iterate through the returned list of endpoints
     Iterator iter = allEndpoints.iterator();
     int i =0;
     while (iter.hasNext()) {
       _endpoint = (Endpoint) iter.next();

       //Look for an endpoint that belongs to the
       //EncryptDocument service
       String serviceID = _endpoint.getServiceId();

       if (serviceID.matches("MyApplication/EncryptDocument"))
       {
         //Get the EJB endpoint that belongs to
         //this service
         String connId = _endpoint.getConnectorId();
         if (connId.matches("EJB"))
         {
           //Remove the EJB endpoint for this service
           endPointClient.remove(_endpoint);
           System.out.println("The EJB endpoint for the EncryptDocument service was removed");
         }
       i++;
       }
     }
   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }
 }

QuickStart: Gegevens van eindpuntconnector ophalen met de Java API

De volgende code van Java wint informatie over een Gecontroleerd eindpunt van de Omslag terug. De informatie over elke configuratiewaarde wordt teruggewonnen en getoond. Deze codelijst specificeert of elke configuratiewaarde vereist of facultatief is. Bovendien worden de naam en de waarde voor elke configuratiewaarde weergegeven. (Zie Gegevens eindpuntconnector ophalen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.connector.client.ConnectorRegistryClient;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ConfigParameter;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Endpoint;

 public class RetrieveConnectorInfo {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     Endpoint _endpoint = null;

     //Set connection properties  required to invoke AEM Forms
     Properties ConnectionProps = new Properties();
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     ConnectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

     //Create a ConnectorRegistry Client object
     ConnectorRegistryClient conClient = new ConnectorRegistryClient(myFactory);

     //Specify WatchedFolder as the connector type
     Endpoint endpoint = conClient.getEndpointDefinition("WatchedFolder");

     //Get all the configuration values associated with this connector type
     ConfigParameter[] allConfigParams = endpoint.getConfigParameters();
     int len = allConfigParams.length;

     //Get the value of the individual configuration parameter values
     //and which ones are required and which ones are optional
     for (int i=0; i<len; i++)
     {
       //Get an individual ConfigParameter object
       ConfigParameter cp = (ConfigParameter)allConfigParams[i];

       //Determine if this configuration value is required
       if (cp.isRequired() == true)
         System.out.println("This required configuration value name is "+cp.getName() + ". Its value is "+cp.getTextValue());
       else
         System.out.println("This optional configuration value name is "+cp.getName() + ". Its value is "+cp.getTextValue());
     }
   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Op deze pagina