Distiller Service Java API Quick Start (SOAP)

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de Distiller®-service:

Snel starten (SOAP-modus): Een PostScript-bestand converteren naar een PDF-document met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

De snelle Beginnen die in Programmering met AEM vormen worden gevestigd zijn gebaseerd op de Server die van Forms op de Server van de Toepassing JBoss en het werkende systeem van Microsoft Windows wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Een PostScript-bestand converteren naar een PDF-document met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een PostScript-bestand met de naam *Loan.ps *geconverteerd naar een PDF-bestand met de naam Loan.pdf. (Zie PostScript converteren naar PDF-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-distiller-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.livecycle.generatepdf.client.CreatePDFResult;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.distiller.client.DistillerServiceClient;

 public class JavaAPICreatePDFSoap {

   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     // Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     DistillerServiceClient disClient = new DistillerServiceClient(factory );

     // Get a PS file document to convert to a PDF document and populate a com.adobe.idp.Document object
     String inputFileName = "C:\\Adobe\Loan.ps";
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(inputFileName);
     Document inDoc = new Document(fileInputStream);

     //Set run-time options
     String adobePDFSettings = "Standard";
      String securitySettings = "No Security";

      //Convert a PS file into a PDF file
     CreatePDFResult result = new CreatePDFResult();
     result = disClient.createPDF(
         inDoc,
         inputFileName,
            adobePDFSettings,
         securitySettings,
         null,
         null
       );

      //Get the newly created document
      Document createdDocument = result.getCreatedDocument();

      //Save the PDF file
     createdDocument.copyToFile(new File("C:\\Adobe\Loan.pdf"));
     }
     catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Op deze pagina