Java API Quick Start (SOAP) van Credential Service

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de Credential-service.

Snel starten (SOAP-modus): Referenties importeren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Referenties verwijderen met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

De snelle aanvang die in Programmering met AEM vormen wordt gevestigd is gebaseerd op FormsServer die op JBoss en het werkende systeem van Vensters wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals Unix, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die worden ondersteund door het desbetreffende besturingssysteem. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

OPMERKING

U kunt geen Credentiële de dienstverrichtingen uitvoeren gebruikend Webdiensten.

Snel starten (SOAP-modus): Referenties importeren met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een referentie geïmporteerd op basis van een bestand met de naam cred.p12. De aliaswaarde die wordt gebruikt voor het importeren van de referentie is Secure. (Zie Referenties importeren met de Betrouwbaarheidsbeheer-API.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-truststore-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.truststore.client.CredentialServiceClient;

 public class ImportCredentialSoap {

   public static void main(String[] args) {
       try {

      //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a CredentialServiceClient instance
       CredentialServiceClient certClient = new CredentialServiceClient(myFactory);

       //Reference a credential based on a P12 file
       FileInputStream myCred = new FileInputStream("C:\\Adobe\cred.p12");
       Document credential = new Document(myCred);

       //Create a string array to store usage values
       String[] usage = new String[1];
       usage[0] = "truststore.usage.type.sign";

       //Import the credential
       certClient.importCredential("secure",credential,"password",usage);
       System.out.println("Credential was uploaded");

       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }

       }
 }Snel starten (SOAP-modus): Referenties verwijderen met de Java API

In het volgende codevoorbeeld wordt een referentie verwijderd op basis van een aliaswaarde beveiligen. (Zie Referenties verwijderen met de Betrouwbaarheidsbeheer-API.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-truststore-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.truststore.client.CredentialServiceClient;

 public class DeleteCertificateSoap {


   public static void main(String[] args)
   {
   try {

     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a CredentialServiceClient instance
     CredentialServiceClient certClient = new CredentialServiceClient(myFactory);

     //Delete the certificate
     certClient.deleteCredential("secure");
     System.out.println("Credential was deleted");

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }

     }

 }

Op deze pagina