Een taak of formulier opslaan als concept

Met de optie Opslaan als concept slaat u een momentopname van een taak of formulier op, samen met de gegevens die in het bijbehorende formulier zijn ingevuld. U kunt ook een concept maken op basis van een sjabloon. De concepten worden opgeslagen op het mobiele apparaat en gesynchroniseerd met de Adobe Experience Manager Forms-server voor een latere opvraging.

U kunt het formulier bijwerken, notities aanbrengen met foto's en scriptnotities. Terwijl u doorgaat met het bijwerken van een formulier, wordt aangeraden het formulier op te slaan als concept. In situaties waarin u besluit een ingevuld formulier later te verzenden, is het handig het formulier op te slaan als concept.

Zie Een HTML5-formulier opslaan als een concept als u de functie Opslaan als concept wilt inschakelen voor formulieren die worden opgeslagen op een formulierportal.
Zie Concepten en verzendingscomponent om de verzending van adaptieve formulieren te configureren. (Niet geldig voor formulieren die zijn gesynchroniseerd met AEM Forms JEE-server.)

Als u een concept wilt maken, opent u het formulier en tikt u op Opslaan als concept save-as-concept. Geef de naam van het concept op en tik op Opslaan. Het concept wordt opgeslagen in de map Concepten en gesynchroniseerd met de server. De app wordt opgeslagen in de map Outbox als de app offline is.

Als u het bijbehorende formulier later bijwerkt, worden de wijzigingen direct doorgevoerd. Bij het synchroniseren van de AEM Forms-toepassing met de AEM Forms-server wordt het concept geüpload naar de AEM Forms-server. Bovendien wordt het concept verplaatst van het Postvak UIT naar de map Taken of Concepten. Er verschijnt een bewerkingspictogram naast het pictogram.

Wanneer u aan meerdere taken en beginpunten blijft werken en deze opslaat, worden de concepten opgeslagen. Telkens wanneer uw app wordt gesynchroniseerd met de AEM Forms-server, wordt het concept opgeslagen op de server. Hiermee zorgt u ervoor dat u de concepten op elk gewenst moment kunt herstellen op basis van de laatst opgeslagen datum en tijd. Als u de toepassing bijvoorbeeld opnieuw installeert of uw mobiele apparaat wijzigt, kunt u het concept downloaden van de server.

Concepten verwijderen

In de map Concepts worden alle concepten weergegeven. Met de optie Concept verwijderen kunt u concepten permanent van het mobiele apparaat en de mobiele server verwijderen.

De optie om concepten te verwijderen die zijn gemaakt op basis van een taak, is niet beschikbaar. Bij het schrappen van een ontwerp dat van een taak wordt gecreeerd, wordt de taak verlaten.

U kunt concepten zowel offline als online verwijderen. Bij het verwijderen van concepten in de offline modus worden de concepten alleen van de server verwijderd wanneer de verbinding met de server wordt hersteld.

Voer de volgende stappen uit om een concept te verwijderen:

  1. Navigeer in de AEM Forms-app naar Forms.
  2. Selecteer Concepten in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken.
  3. Een formulier met het bewerkingspictogram edit-concept-app geeft een concept aan. Tik op de horizontale ellips naast het concept.
  4. Tik op Concept verwijderen in de opties die worden weergegeven wanneer u op de horizontale ellips tikt.

Op deze pagina