System information service instellen

De systeeminformatiedienst verstrekt REST APIs om informatie terug te winnen. Om de dienst van de systeeminformatie te gebruiken, laat het eindpunt van REST van beleidsconsole toe. Voer de volgende stappen uit om het REST-eindpunt in te schakelen:

  1. Meld u aan bij de beheerconsole. De standaard-URL van de beheerconsole is https://[hostname]:[port]/adminui.
  2. Ga naar Services > Toepassingen en services > Servicebeheer.
  3. Voor de pagina van het Beheer van de Dienst, klik SystemInfo dienst.
  4. Selecteer REST in de lijst op het tabblad Eindpunten en klik op Toevoegen.
  5. Voor het Add REST Eindpuntscherm, klik Add.

Op deze pagina