Rollen maken en configureren

Gebruikend de Web-pagina's van het Beheer van de Gebruiker, kunt u gebruikers en groepen met rollen associëren die reeds deel van het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker uitmaken. U kunt ook rollen maken, bewerken en verwijderen.

Gebruikersbeheer heeft twee soorten rollen:

Meerdere rollen: Dit type rol kan worden bewerkt en verwijderd en rolinstellingen kunnen worden toegevoegd en verwijderd uit deze rolindelingen. Elke rol die u maakt, wordt beschouwd als een veranderlijke rol. U kunt gebruikers en groepen toevoegen of verwijderen die aan veranderlijke rollen worden toegewezen.

Onveranderbare rollen: De standaardrollen die met het Beheer van de Gebruiker inbegrepen zijn zijn onveranderlijke rollen. Deze rollen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. U kunt echter gebruikers en groepen toevoegen of verwijderen die aan onveranderlijke rollen zijn toegewezen.

Zowel veranderlijke als onveranderlijke rollen kunnen ook door de AEM vormen APIs worden gecreeerd.

Standaardrollen

De volgende standaardrollen zijn inbegrepen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker.

Beheerconsole Gebruiker: kan toegang krijgen tot beheerconsole.

Toepassingsbeheerder: kan alle Workbench-functies gebruiken. Kan de pagina's van Toepassingen en van de Diensten in beleidsconsole gebruiken om de eigenschappen van de de dienstruntime, eindpunten, en veiligheid te vormen.

AEM formulierbeheerder: kan alle taken uitvoeren voor alle geïnstalleerde services.

Beveiligingsbeheerder: beheert de instellingen voor gebruikersbeheer en beheert gebruikers en groepen die zijn gekoppeld aan een gebruikersbeheerdomein

Gebruikers van services: kan elke service weergeven en aanroepen

Superbeheerder: heeft toegang tot alle administratieve functionaliteit in het systeem, met inbegrip van de diensten

Betrouwbaarheidsbeheerder: Kan de PKI-vertrouwensinstellingen en PKI-referenties beheren die worden beheerd via de pagina Betrouwbaarheidsopslagbeheer in de beheerconsole

Aanvullende standaardrollen

De volgende aanvullende standaardrollen kunnen worden opgenomen, afhankelijk van de AEM formuliercomponenten die u hebt geïnstalleerd

Toepassingsgebruiker voor uploaden van document: kan documenten uploaden met Flex Remoting.

Forms Administrator: Kan instellingen weergeven en wijzigen op de Forms-pagina in beheerconsole

AEM formulieren Inhoudsruimtebeheerder: Kan instellingen van de pagina Content Services (Afgekeurd) weergeven en wijzigen in beheerconsole

Formulieren AEM Inhoudsruimte gebruiker: kan zich aanmelden bij de pagina's in de inhoudsruimte (afgekeurd)

Documentum Connector Administrator: Kan instellingen bekijken en wijzigen van de Connector voor EMC Documentum pagina in beheerconsole

AEM formulier FileNet Connector Administrator: Kan instellingen van de Connector voor IBM FileNet-pagina weergeven en wijzigen in beheerconsole

AEM formulieren IBM CM Connector Administrator: Kan instellingen bekijken en wijzigen via de pagina Connector voor IBM Content Manager op de beheerconsole

Beheerder van Rights Management: voert alle taken uit die voor alle serverconfiguraties op de relevante pagina's van het Rights Management worden vereist

Eindgebruiker van Rights Management: Kan toegang krijgen tot eindgebruikerwebpagina's van Rights Management

Rights Management uitnodigen gebruiker: kan gebruikers uitnodigen

Rights Management Uitgenodigde en lokale gebruikers beheren: kan taken uitvoeren die vereist zijn om alle uitgenodigde en lokale gebruikers op de desbetreffende pagina's van het Rights Management te beheren

Beheerder voor beleidsset voor Rights Management: voert alle taken uit die vereist zijn voor alle beleidssets op de relevante pagina's van het Rights Management

Rights Management Super Administrator: voert alle taken uit die van de pagina van het Rights Management worden vereist

AEM formulieren, werkruimtebeheerder: kan instellingen weergeven en wijzigen op de pagina Werkruimte in beheerconsole

opmerking ​: De Flex-werkruimte is verouderd voor AEM formulierrelease.

Gebruiker van werkruimte: kan zich aanmelden bij de toepassing voor eindgebruikers van Workspace

Uitvoerbeheerder:instellingen kunnen weergeven en wijzigen op de uitvoerpagina in de beheerconsole

PDFG-beheerder:instellingen kunnen worden weergegeven en gewijzigd op de pagina PDF Generator in de beheerconsole

PDFG-gebruiker: heeft toegang tot alle niet-beheerfuncties voor PDF Generator

Acrobat Reader DC-extensies, webtoepassing: kan de webtoepassing voor Acrobat Reader DC-extensies gebruiken

OPMERKING

Gebruikers met bepaalde beheerdersrechten hebben uit veiligheidsoverwegingen geen toegang tot de webpagina's van eindgebruikers in Workspace. Omdat deze pagina's buiten een firewall kunnen bestaan, zou het toestaan van beleid-vlakke taken een veiligheidsrisico kunnen vormen. Alleen gebruikers met de AEM Workspace Administrator of AEM formulierwerkruimte Gebruikersrechten hebben toegang tot de webpagina's van de eindgebruiker van de Workspace.

OPMERKING

De Flex-werkruimte is verouderd voor AEM formulierrelease.

Een rol maken

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Nieuwe rol.

 2. Typ in het vak Rolnaam een naam voor de rol en typ desgewenst een beschrijving van de rol en klik op Volgende.

  OPMERKING

  Wanneer u MySQL gebruikt, kunt u geen twee rollen maken die dezelfde naam hebben maar verschillen in het gebruik van uitgebreide tekens. Als u bijvoorbeeld probeert een rol met de naam abcde te maken terwijl de naam âbcdè al bestaat, treedt er een fout op.

 3. Klik op Machtigingen zoeken en selecteer de machtigingen die u aan de rol wilt toevoegen.

 4. Klik op OK en vervolgens op Volgende.

 5. Deze rol toewijzen aan gebruikers en groepen:

  • Klik op Gebruikers/groepen zoeken.
  • Typ uw zoekcriteria in het vak Zoeken.
  • Selecteer Naam, E-mail of Gebruikersnaam en selecteer Gebruikers, Groepen of Gebruikers en Groepen.
  • Selecteer het domein, selecteer het aantal resultaten dat u wilt weergeven en klik op Zoeken.
  • Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en groepen waaraan u deze rol wilt toewijzen en klik op OK.
 6. Als u gebruikers- en groepsgegevens wilt weergeven, selecteert u de entiteit.

 7. Klik op OK en vervolgens op Voltooien.

Rollen bewerken

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik op de rol die u wilt bewerken, bewerk de algemene instellingen en klik op Opslaan.

 3. Als u machtigingen voor rollen wilt bewerken, klikt u op het tabblad Machtigingen en voert u de volgende taken uit:

  • Als u nieuwe machtigingen wilt toevoegen, klikt u op Machtigingen zoeken, schakelt u de selectievakjes in waarin de machtigingen moeten worden toegevoegd, klikt u op OK en vervolgens op Opslaan.
  • Als u een machtiging wilt verwijderen uit de rol, schakelt u het selectievakje voor de machtiging in, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.
 4. Als u wilt bepalen aan wie de rol is toegewezen, klikt u op het tabblad Rolgebruikers en voert u de volgende taken uit:

  • Als u de rol aan nieuwe gebruikers en groepen wilt toewijzen, klikt u op Gebruikers/groepen zoeken en vult u de zoekinformatie in. Schakel het selectievakje in voor elke gebruiker en groep waaraan u deze rol wilt toewijzen, en klik op OK. Klik vervolgens op Opslaan.
  • Als u de rol wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje voor de gebruikers of groep in, klikt u op Toewijzing ongedaan maken en vervolgens op Opslaan.

Een rol verwijderen

U kunt alle rollen verwijderen die u hebt gemaakt, maar niet de standaardrollen AEM formulieren die in het product zijn opgenomen.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Schakel het selectievakje voor de rol die u wilt verwijderen in, klik op Verwijderen en klik op OK.

Een rol toewijzen aan gebruikers en groepen

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Gebruikers en groepen.
 2. Geef informatie op om de zoekopdracht te verfijnen en klik op Zoeken. De resultaten van de zoekopdracht worden onder aan de pagina weergegeven. U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.
 3. Schakel de selectievakjes naast de gebruikers en groepen in die u aan een rol wilt koppelen en klik op Rol toewijzen.
 4. Selecteer de rol die u aan de gebruiker of groep wilt toewijzen en klik op OK.

U kunt rollen ook toewijzen door de pagina Rolbeheer te gebruiken.

Bepaal wie aan een rol wordt toegewezen

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik op het tabblad Rolgebruikers op de pagina Roldetails. Er wordt een lijst weergegeven met gebruikers en groepen die rechtstreeks aan de rol zijn gekoppeld.

Rolmachtigingen wijzigen

U kunt de toestemmingen voor om het even welke rollen veranderen die u creeerde. U kunt de machtigingen voor de standaardrollen AEM formulieren die in het product zijn opgenomen, niet wijzigen.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Selecteer de rol om toestemmingen voor te bekijken en de Toestemmingen te klikken tabel.

 3. Als u deze machtigingen wilt wijzigen, klikt u op Machtigingen zoeken, schakelt u de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan de rol wilt toevoegen, klikt u op OK en vervolgens op Opslaan.

 4. Als u een machtiging wilt verwijderen, selecteert u de machtiging, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.

Formuliermachtigingen AEM

ADD_REMOVE_ENDPOINT_PERM: Voeg, verwijder en wijzig eindpunten voor de dienst toe

Aanmelden bij Admin Console:de beheerconsole weergeven

Certificaat wijzigen:de vertrouwensinstellingen van een certificaat wijzigen in het Betrouwbaarheidsarchief

Certificaat gelezen:certificaten lezen in het Betrouwbaarheidsarchief

Certificaat schrijven:certificaat toevoegen aan vertrouwde opslag

Component toevoegen: Installeer een nieuwe component in het systeem

Component verwijderen:component in systeem verwijderen

Component Read: Lees om het even welke component in het systeem

Inhoudsruimtebeheerder: Machtiging voor (afgekeurde) inhoudsbeheerder

Aanmelden bij inhoudsruimteconsole:Aanmelding voor inhoudsruimte (afgekeurd) console

Core Settings Control: Manage the settings on the Core System Settings page in Administration Console

CREATE_VERSION_PERM: Een nieuwe versie van een service maken

Credentials wijzigen: ondertekeningsreferenties wijzigen in Vertrouwensarchief

Credentials gelezen:eventuele ondertekeningsreferenties lezen in de Trust Store

Credentijd: Voeg een ondertekeningsreferentie toe aan de Trust Store

CRL wijzigen:CRL (Certificate Revocation List) in de Trust Store wijzigen

CRL-lezen:CRL's in de vertrouwde opslag lezen

CRL schrijven:CRL toevoegen aan vertrouwde opslag

Delegeren:ACL op een middel instellen

DELETE_VERSION_PERM:een versie van een service verwijderen

Document uploaden:documenten uploaden in AEM

Domeincontrole:instellingen maken, verwijderen of wijzigen voor een willekeurig gebruikersbeheerdomein, inclusief verificatie- en directoryproviders

Gebeurtenistype bewerken: Bewerken naar gebeurtenistypen

identiteitscontrole:identiteit imiteren in gebruikersbeheer

INVOKE_PERM: Alle bewerkingen op een service aanroepen

LCDS-gegevensmodelbesturing:gegevensmodellen lezen en implementeren in Data Services

Licentiebeheer bijwerken:licentiegegevens bijwerken

MODIFY_CONFIG_PERM:De configuratie van een service wijzigen

​TERMModify de versie van de dienst

PDFGAdminPermission: PDFG-beheerder

PDFGUserPermission: PDFG-gebruiker

PERM_DCTM_ADMIN: Documentum Connector-beheerder

PERM_FILENET_ADMIN: Besturingselement voor FileNet-aansluiting

PERM_FORMS_ADMIN: Forms-beheerder

PERM_IBMCM_ADMIN: IBM CM-connectorbeheerder

PERM_OUTPUT_ADMIN: Uitvoerbeheerder

PERM_READER_EXTENSIONS_WEB_APPLICATION: De webtoepassing voor Acrobat Reader DC-extensies gebruiken

PERM_SP_ADMIN:SharePoint-verbindingsinstellingen beheren

PERM_WORKSPACE_ADMIN:Werkruimte-instellingen beheren

PERM_WORKSPACE_USER: Meld u aan bij de eindgebruikerstoepassing van de Werkruimte

Hoofdcontrole:gebruikers en groepen voor om het even welk domein beheren, en roltaken voor alle gebruikers en groepen in om het even welk domein beheren

Opname verwerken, lezen/verwijderen: workflowauditinstanties weergeven en ophalen

PROCESS_OWNER_PERM:De tendensen van de mening gegevens en voeren administratieve acties op de dienst uit die van een proces wordt gecreeerd

Lezen:De inhoud van een bron lezen

READ_PERM:een service lezen of weergeven

Verlenging, bevestiging: Verlenging, beweringen in Gebruikersbeheer

Delegatie opslagplaats:ACL op een bron instellen

Repository lezen:De inhoud van een bron lezen

Repository traverse:bron opnemen in verzoek om lijstbronnen of de metagegevens van een bron lezen

Schrijven in opslagplaats:metagegevens en inhoud van opslagplaats schrijven

Eigenaar wijzigingsbeleid Rights Management: beleidseigenaar wijzigen

Aanmelden bij Eindgebruikersconsole van Rights Management: aanmelden bij eindgebruikersinterface van Rights Management

Rights Management beheren configuratie:serverconfiguratie beheren

Rights Management Uitgenodigde en lokale gebruikers beheren:uitgenodigde en lokale gebruikers beheren

Rights Management beheert beleidssets:alle beleid en documenten beheren binnen elke willekeurige beleidsset

Rights Management beleidsset coördinator toevoegen:machtigingen voor beleidssetcoördinatoren toevoegen, verwijderen en wijzigen

Beleid instellen voor Rights Managementen: beleid maken:een nieuw beleid maken voor een beleidsset

Beleid voor Rights Managementen instellen Beleid verwijderen:beleid verwijderen uit een beleidsset

Beleid voor Rights Managementen instellen Bewerkbeleid:beleid bewerken in een beleidsset

Met de Beleidsset Rights Managementen Document Publisher beheren: wanneer u beleidssets maakt, wijst u gebruikers de rol van documentuitgever toe. De uitgever van het document is de gebruiker die het document met een beleid beschermt.

Rights Management beleidsset verwijderen coördinator: beleidssetcoördinator verwijderen uit een beleidsset

Rights Management beleidsset document intrekken:toegang tot documenten in een beleidsset intrekken

Beleid van de Reeks van de Schakelaar van het Rights Management Beleid: Van beleid schakelen voor een document

Beleid voor Rights Managementen instellen Document intrekken ongedaan maken: document intrekken

Weergavegebeurtenis Beleidsset Rights Managementen: Beleid en documentgebeurtenissen weergeven voor beleid of document binnen een beleidsset

Gebeurtenissen van de Server van de Mening van het Rights Management: Onderzoek en bekijk alle controlegebeurtenissen

Rolbesturing:rollen maken, verwijderen en wijzigen in Gebruikersbeheer

Service activeren:service starten, beschikbaar maken voor oproepen

De dienst voegt toe: stelt een nieuwe dienst aan het de dienstregister op. Dit omvat het toevoegen van nieuwe processen en procesvarianten

Service deactiveren:service in systeem stoppen

Service verwijderen:alle services in het systeem verwijderen, inclusief processen en procesvarianten

Service aanroepen:elke service aanroepen in het serviceregister die beschikbaar is bij uitvoering

De dienst wijzigt: wijzigt de configuratieeigenschappen van om het even welke dienst in het systeem. Dit omvat het sluiten van en het ontgrendelen van de dienst in winde, en het toevoegen van of het verwijderen van eindpunten uit de dienst

Service gelezen:services in het systeem lezen. Dit omvat alle processen en procesvarianten

SERVICE_AGENT_PERM:Gegevens bekijken en met procesinstanties voor de dienst interactie aangaan die van een proces wordt gecreeerd

SERVICE_MANAGER_PERM: taakverdeling en andere beheeracties uitvoeren op een service die is gemaakt op basis van een proces

START_STOP_PERM:een service starten of stoppen

SUPERVISOR_PERM: Gegevens van procesinstanties weergeven voor een service die is gemaakt op basis van een proces

Omkeren: Neem een bron op in een verzoek om lijstbronnen of lees de metagegevens van een bron

Schrijven:metagegevens en inhoud van opslagplaats schrijven

Bestanden openen in Workbench

Om de inhoud van de mening van Middelen in Workbench en open dossiers voor het bekijken te bekijken, vereist een gebruiker de volgende toestemmingen:

 • Lezen opslagplaats
 • Repository Traverse
 • Service aanroepen
 • Service Read

Een gebruiker of groep verwijderen uit een rol

Gebruik de pagina Rolbeheer om gebruikers en groepen uit een bepaalde rol te verwijderen. Als de gebruiker of de groep de roltaak heeft overgeërfd, kunt u de rol op gebruiker of groepsniveau niet verwijderen. Verwijder de gebruiker of groep uit de overervingstructuur of verwijder de rol uit het bovenliggende element.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik in de lijst met rollen op de naam van de rol die u wilt bijwerken en klik vervolgens op het tabblad Rolgebruikers. Er wordt een lijst weergegeven met gebruikers en groepen die aan de rol zijn gekoppeld.

 3. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en groepen die u uit de rol wilt verwijderen en klik op Toewijzen ongedaan maken.

 4. Klik op Opslaan en vervolgens op OK.

Op deze pagina