Een domein verwijderen

Laatste update: 2023-05-04
  • Gemaakt voor:
  • User
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Gebruik de pagina van het Beheer van het Domein om een bestaand domein als verouderd te merken.

Als u een domein met de zelfde naam zoals een geschrapt domein creeert, wordt het geschrapte domein opnieuw opgenomen samen met de informatie die het bevatte. Het DefaultDom-domein kan niet worden verwijderd.

  1. Klik in de beheerconsole op Settings > User Management > Domain Management.
  2. Selecteer het selectievakje van het domein dat u wilt verwijderen en klik op Delete en klik vervolgens op OK.

Op deze pagina