Een domein verwijderen

Gebruik de pagina van het Beheer van het Domein om een bestaand domein als verouderd te merken.

Als u een domein met de zelfde naam zoals een geschrapt domein creeert, wordt het geschrapte domein opnieuw opgenomen samen met de informatie die het bevatte. Het DefaultDom-domein kan niet worden verwijderd.

  1. Klik in de beheerconsole op Settings > User Management > Domain Management.
  2. Selecteer het selectievakje voor het domein dat u wilt verwijderen, klik op Delete en klik vervolgens op OK.

Op deze pagina