Het vormen het Verwijderen eindpunten

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met een extern eindpunt kan een toepassing die met Flex is gebouwd, de service aanroepen met (Verouderd voor AEM formulieren) AEM formulieren Remoting. Een remoting eindpunt wordt automatisch gecreeerd voor elke geactiveerde dienst. Een bestemming van Flex die de zelfde naam zoals het eindpunt heeft wordt gecreeerd, en de cliënten van Flex kunnen verre voorwerpen tot stand brengen die aan deze bestemming richten om verrichtingen op de relevante dienst aan te halen.

Instellingen voor eindpunten verwijderen

Flex-clientverificatiemethode: Bepaalt het type van reactie dat de server terug naar de cliënt verzendt wanneer de aangehaalde dienst veiligheid toegelaten is, steunt de aangehaalde verrichting geen anonieme aanroepen, en de cliënt gaat of in geen of ongeldige geloofsbrieven over.

Op deze pagina