Gebruikersbeheer

Met Gebruikersbeheer kunt u SSO (Single Sign-On) inschakelen tussen AEM formuliermodules en toepassingen die met Netegrity SiteMinder zijn beveiligd door SAML (Security Assertion Markup Language) te gebruiken. Wanneer SSO is geïmplementeerd, zijn de aanmeldingspagina's voor AEM formulieren niet vereist en worden deze niet weergegeven als de gebruiker al is geverifieerd via het bedrijfsportaal.

Zie IBM DB2-database voor informatie over het verbeteren van de database- en directorysync-prestaties voor DB2: Opdrachten uitvoeren voor normaal onderhoud.

Gebruikersbeheer configureren voor een LDAP-server met SSL-functionaliteit

Als u een LDAP-server met SSL-functionaliteit hebt, configureert u Gebruikersbeheer voor samenwerking met deze server. (Zie Gebruikersbeheer configureren voor een LDAP-server met SSL ingeschakeld.)

Gebruikersrechten instellen voor gebruik met documentbeveiliging

Maak een beheerder die over de juiste rechten beschikt voor het maken van gebruikers en groepen. Als uw AEM formulieromgeving Documentbeveiliging bevat, geeft u de gebruiker het recht uitgenodigde en lokale gebruikers te beheren. Dit is de beheerder van deze gebruikers. Wijs ook de rol van de Gebruiker van de beleidsconsole toe om de gebruiker van toegang tot beleidsconsole te voorzien. (Zie Rollen maken en configureren.)

Om gebruikers en groepen in geselecteerde domeinen tijdens de onderzoeken van de beleidsgebruiker te bekijken, moet een superbeheerder of beheerder van de beleidsreeks domeinen (die in Beheer van de Gebruiker worden gecreeerd) selecteren en toevoegen aan de zichtbare gebruiker en groepslijst voor elke gemaakte beleidsreeks.

De zichtbare gebruiker en de groepslijst zijn zichtbaar aan de coördinator van de beleidsreeks en gebruikt om te beperken welke domeinen de eindgebruiker kan doorbladeren wanneer het kiezen van gebruikers of groepen om aan beleid toe te voegen. Als deze taak niet wordt uitgevoerd, zal de coördinator van de beleidsreeks geen gebruikers of groepen vinden om aan het beleid toe te voegen. Er kunnen voor elke beleidsset meerdere beleidssetcoördinatoren zijn.

OPMERKING

Het creëren van domeinen moet worden gedaan alvorens om het even welk beleid kan worden gecreeerd.

Zichtbare gebruikers en groepen instellen

Nadat u de AEM formulieromgeving hebt geïnstalleerd en geconfigureerd met Documentbeveiliging, stelt u alle relevante domeinen in Gebruikersbeheer in.

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Documentbeveiliging > Beleid en klik vervolgens op het tabblad Beleidssets.
  2. Selecteer Globale beleidsset en klik vervolgens op het tabblad Zichtbare gebruikers en groepen.
  3. Klik op Domein(s) toevoegen en voeg desgewenst bestaande domeinen toe.
  4. Navigeer naar Services > Documentbeveiliging > Configuratie > Mijn beleid en klik op het tabblad Zichtbare gebruikers en groepen.
  5. Klik op Domein(s) toevoegen en voeg desgewenst bestaande domeinen toe.

Beperkingen voor gebruikers van beheerders

Gebruikers met bepaalde beheerdersrechten hebben uit veiligheidsoverwegingen geen toegang tot de webpagina's van eindgebruikers in Workspace. Omdat deze webpagina's buiten een firewall kunnen bestaan, kan het toestaan van taken op beheerniveau een beveiligingsrisico opleveren. Alleen gebruikers met de bevoegdheden van Workspace Administrator of Workspace User hebben toegang tot de webpagina's van de eindgebruiker.

OPMERKING

De Flex-werkruimte is verouderd voor AEM formulierrelease.

Op deze pagina