Logbestanden

Gebeurtenissen zoals runtime- of opstartfouten worden opgenomen in de logbestanden van de toepassingsserver. Als u problemen hebt met de implementatie op de toepassingsserver, kunt u de logbestanden gebruiken om het probleem op te sporen. U kunt de logboekdossiers openen gebruikend om het even welke tekstredacteur.

(JBoss) De volgende logbestanden bevinden zich in de map *[appserver root]*/server/*[server]*/log:

  • boot.log
  • server.log.[jjjj-mm-dd]
  • server.log

(WebLogic) Domeinlogbestanden bevinden zich in de map [appserverdomain] en serverlogbestanden bevinden zich in de map *[appserverdomain]/servers/[toepassingsservernaam]/logs *directory:

  • access.log
  • [appserver name].log
  • [appserver name].out.[incrementeel nummer]

(WebSphere) De volgende logbestanden bevinden zich in de map [appserver root]/profiles/default/logs/[toepassingsnaam]:

  • SystemErr.log
  • SystemOut.log
  • StartServer.log

Op deze pagina