Connector configureren voor IBM Content Manager

Connector voor IBM Content Manager maakt communicatie mogelijk tussen AEM formulieren en IBM Content Manager. Zie "Connectors for ECM" in Services Reference voor aanvullende achtergrondinformatie.

De IBM Content Manager-verbinding configureren

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Connector voor IBM Content Manager.
  2. Voer in het vak Naam datastore de naam in van de IBM Content Manager-datastore waarmee u verbinding wilt maken. Als de database lokaal is, voert u de naam van de database in. Als de database extern is, voert u de naam van de alias in.
  3. Voer in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam in van een gebruiker die verbinding maakt met de datastore van IBM Content Manager.
  4. Voer in het vak Wachtwoord het wachtwoord van de gebruiker in.
  5. (Optioneel) Voer in het vak Tekenreeks Alias-verbinding aanvullende verbindingsargumenten in. In de meeste gevallen moet dit vak leeg zijn. Zie de IBM-documentatie voor meer informatie.
  6. Klik op Opslaan.

Validatie van service-instellingen

Als u een onjuiste alias, gebruikersnaam of wachtwoord voor dataStore invoert, krijgt u de volgende resultaten, afhankelijk van het feit of de Content Repository Connector voor IBM Content Manager service momenteel wordt uitgevoerd:

  • Als de dienst wordt tegengehouden, wanneer u de informatie van de de dienstconfiguratie opslaat, verschijnt geen fout. Nochtans, de volgende tijd u de dienst begint, zal een uitzondering worden geworpen en de dienst zal niet beginnen.
  • Als de dienst is begonnen, wanneer u de informatie van de de dienstconfiguratie opslaat, probeert de dienst om de referentie informatie onmiddellijk te bevestigen. In dit geval treedt een fout op en worden de configuratiegegevens niet opgeslagen.

Op deze pagina