Vorm LDAP bindt wachtwoord

Om veiligheidsrisico's te vermijden, bindt het bind wachtwoordgebied in het uitgevoerde configuratiedossier (config.xml) niet wordt gevormd. Alvorens u het configuratiedossier in een ander systeem invoert, zorg ervoor dat u dit wachtwoord vormt. Dit wachtwoord negeert een bestaand wachtwoord dat in het gegevensbestand wordt opgeslagen. Een null-wachtwoord negeert een bestaande wachtwoordwaarde die niet gelijk is aan null.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Configuratie > Configuratiebestanden importeren en exporteren.

 2. Als u de huidige configuratie-instelling naar een bestand wilt exporteren, klikt u op Exporteren en slaat u het configuratiebestand op een andere locatie op.

 3. Zoek in het bestand het knooppunt Domains > [Uw domeinnaam] > DirectoryConfigs > LDAPGroupConfig. Hier volgt een voorbeeld:

   <node name="LDAPGroupConfig">
     <map>
       <entry key="bindanonymously" value="false" />
       <entry key="basedn" value="dc=corp,dc=adobe,dc=com" />
       <entry key="batchSize" value="200" />
       <entry key="binduser" value="cn=Directory Manager" />
       <entry key="bindpassword" value="" />
     </map>
  

  Typ een waarde voor bindpassword en sla uw wijzigingen op.

 4. Zoek in het bestand het knooppunt Domains > [Uw domeinnaam] > DirectoryConfigs > LDAPGroupConfig > LDAPUserConfig. Hier volgt een voorbeeld:

   <node name="LDAPUserConfig">
     <map>
       <entry key="bindanonymously" value="false" />
       <entry key="batchSize" value="200" />
       <entry key="basedn" value="dc=corp,dc=adobe,dc=com" />
       <entry key="bindpassword" value="" />
       <entry key="binduser" value="cn=Directory Manager" />
     </map>
  

  Typ een waarde voor bindpassword en sla uw wijzigingen op.

 5. Als u het bijgewerkte bestand wilt importeren, klikt u in Gebruikersbeheer op Configuratie > Configuratiebestanden importeren en exporteren.

 6. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken, klik op Importeren en klik vervolgens op OK.

Op deze pagina