Formulieren configureren AEM Prefetchdomeingegevens

De gebruikers kunnen een langzamere reactietijd ervaren als zij tot vele groepen (bijvoorbeeld, 500 of meer) behoren of als de groepen diep worden genesteld (bijvoorbeeld, 30 niveaus). Als dit probleem optreedt, kunt u AEM formulieren zo configureren dat de gegevens in bepaalde domeinen vooraf worden opgehaald.

 1. Klik in de beheerconsole op Settings > User Management > Configuration > Import And Export Configuration Files.

 2. Als u de huidige configuratie-instelling naar een bestand wilt exporteren, klikt u op Export en slaat u het configuratiebestand op een andere locatie op.

 3. Voeg het volgende knooppunt toe (vet gemarkeerd):

   <node name="UM">
   <map/>
   <node name="PrincipalCache">
     <map>
       <entry key="principalCacheSize" value="1000"/>
       <entry key="principalCacheBatchFetchSize" value="10"/>
       <entry key="rebuildCacheAfterSync" value="true />
       <entry key="enableFullPrefetch" value="false"/>
       <entry key="principalCacheDomains" value="Domain_Name1/Domain_Name2/Domain_Name3"/>
     <map>
   </node>
   <node name="APSAuditService">
  

  In dit voorbeeld worden meerdere domeinen geconfigureerd voor prefetch. De domeinnamen worden gescheiden door een "/". Dit wordt getoond in het voorbeeld hierboven met Domain_Name1, Domain_Name2, en Domain_Name3.

 4. Klik in Gebruikersbeheer op Configuration > Import And Export Configuration Files om het bijgewerkte bestand te importeren.

 5. Klik Browse om het dossier te vinden, de Invoer te klikken, en dan OK te klikken.

Op deze pagina