De volgorde van de evaluatie voor verificatie wijzigen

Als u meerdere verificatieproviders hebt geconfigureerd, kunt u de volgorde wijzigen waarin AEM formulieren deze evalueren voor verificatie. De orde van de authentificatieleveranciers die in het config.xml- dossier worden vermeld bepaalt de orde van evaluatie voor authentificatie.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Configuratie > Configuratiebestanden importeren en exporteren.

 2. Als u de huidige configuratie-instelling naar een bestand wilt exporteren, klikt u op Exporteren en slaat u het configuratiebestand op een andere locatie op.

 3. Zoek het volgende knooppunt in het bestand:

   <node name="AuthSchemes">
     <map />
       <node name="CertificateAuth">
         <map>
           <entry key="order" value="3" />
           <entry key="name" value="edc.server.auth.scheme.certificate" />
         </map>
     </node>
     <node name="Kerberos">
       <map>
         <entry key="kerberosSPN" value="defaultSPN" />
         <entry key="order" value="1" />
         <entry key="name" value="edc.server.auth.scheme.kerberos" />
       </map>
   </node>
  

  Bewerk in <entry key="order" value="3" /> de waarde voor elk knooppunt om de volgorde van de verificatiebeoordeling in te stellen.

 4. Als u het bijgewerkte bestand wilt importeren, klikt u in Gebruikersbeheer op Configuratie > Configuratiebestanden importeren en exporteren.

 5. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken, klik op Importeren en klik vervolgens op OK.

Op deze pagina