Te insluiten fonts opgeven

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

U kunt opgeven welke fonts altijd worden ingesloten of nooit worden ingesloten met de formulieren die worden gebruikt door Output. Als u fonts insluit, neemt de bestandsgrootte van de formulieren toe. Ongebruikelijke lettertypen insluiten die gebruikers waarschijnlijk niet op hun systeem hebben en geen gemeenschappelijke lettertypen insluiten die zij hebben geïnstalleerd.

OPMERKING

Als u een aangepast XCI-bestand hebt opgegeven voor Output, overschrijft de optie voor het insluiten van lettertypen in het XCI-bestand deze instellingen. (Zie Bestandslocaties voor uitvoer opgeven.)

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Uitvoer.
  2. Typ onder Instellingen voor lettertype insluiten in het vak Fonts altijd insluiten de namen van de fonts die u wilt insluiten met de formulieren, gescheiden door komma's. De fonts die u opgeeft, worden alleen ingesloten in het gegenereerde formulier als ze in het formulier worden gebruikt. Deze instelling wordt genegeerd als de optie Lettertype insluiten is ingeschakeld in het XCI-bestand dat aan de service is doorgegeven. In dat geval worden alle lettertypen die in de PDF worden gebruikt, altijd ingesloten.
  3. Typ in het vak Fonts nooit insluiten de namen van de fonts die u niet wilt insluiten met de formulieren, gescheiden door komma's. De lettertypen die u opgeeft, worden niet ingesloten in de PDF, zelfs niet als ze worden gebruikt in de gegenereerde PDF. Deze instelling wordt genegeerd als de optie voor het insluiten van lettertypen is uitgeschakeld in het XCI-bestand dat aan de service is doorgegeven. In dat geval worden geen van de lettertypen die in de PDF worden gebruikt, ingesloten.
  4. Klik op Opslaan.

Op deze pagina