XCI-configuratieopties opgeven

Met Forms kunt u een aangepast XCI-bestand opgeven dat wordt gebruikt voor rendering. (Zie Locaties configureren voor Forms.) Forms negeert standaard enkele opties die in het XCI-bestand zijn opgegeven, waaronder de volgende:

  • config/present/xdp/packets
  • config/present/pdf/creator
  • config/present/pdf/producer
  • config/present/pdf/compression/compressObjectStream

U kunt opties selecteren waarmee de overschrijving voor de bovenstaande opties wordt geannuleerd. In dat geval gebruikt Forms de waarden die zijn opgegeven in het aangepaste XCI-bestand.

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms.
  2. Schakel het selectievakje Systeemstandaard XCI-opties gebruiken in of uit. Wanneer deze optie is geselecteerd, gebruikt Forms de standaardwaarden voor de pakketten, de maker, de producent en de compressObjectStream-instellingen. Als deze optie is uitgeschakeld, gebruikt Forms de waarden die zijn opgegeven in het aangepaste XCI-bestand.
  3. Klik op Opslaan.

Op deze pagina