Informatie over beheer en procesterminologie

Laatste update: 2023-05-04
  • Gemaakt voor:
  • User
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Als u de formulierworkflow effectief wilt beheren, moet u de volgende termen en de hiërarchie van de elementen begrijpen:

  • Procescategorieën processen indelen in logische groepen.
  • Processen vertegenwoordigen de bedrijfsprocessen die worden geautomatiseerd. Voor elk geïmplementeerd bedrijfsproces moet ten minste één proces bestaan.
  • A procesdiagram is de visuele vertegenwoordiging van het bedrijfsproces dat wordt geautomatiseerd.
  • A procesinstantie Dit is een proces dat is gestart door een gebruiker (zoals het invullen en verzenden van een formulier) of een geautomatiseerde stap. Een proces kan meerdere keren voorkomen.
  • *operation *is één stap van een procesdiagram, dat in Workbench door een pictogram in het procesdiagram wordt vertegenwoordigd.
  • A taak is een handeling die aan een gebruiker is toegewezen. Wanneer de taak in werking wordt gesteld en de verrichting wordt uitgevoerd, wijst de dienst van de Gebruiker een taak aan een gebruiker toe.

Zie voor meer informatie over deze termen Workbench Help.

Op deze pagina