Informatie over beheer en procesterminologie

Als u de formulierworkflow effectief wilt beheren, moet u de volgende termen en de hiërarchie van de elementen begrijpen:

  • Procescategorieën ordenen processen in logische groepen.
  • De processen vertegenwoordigen de bedrijfsprocessen die worden geautomatiseerd. Voor elk geïmplementeerd bedrijfsproces moet ten minste één proces bestaan.
  • Een procesdiagram is de visuele vertegenwoordiging van het bedrijfsproces dat wordt geautomatiseerd.
  • Een procesinstantie is een proces dat is geïnitieerd door een gebruiker (zoals het voltooien en verzenden van een formulier) of een geautomatiseerde stap. Een proces kan meerdere keren voorkomen.
  • *operation *is één stap van een procesdiagram, dat in Workbench door een pictogram in het procesdiagram wordt vertegenwoordigd.
  • Een taak is een actie die aan een gebruiker is toegewezen. Wanneer de taak in werking wordt gesteld en de verrichting wordt uitgevoerd, wijst de dienst van de Gebruiker een taak aan een gebruiker toe.

Zie Workbench Help voor meer informatie over deze termen.

Op deze pagina