Afdrukwaarden instellen voor gebruik met Acrobat Reader DC-extensies

Wanneer u met veel PDF-bestanden werkt in Acrobat Reader DC-extensies, moet u ervoor zorgen dat de volgende time-outwaarden op de juiste wijze zijn ingesteld om te voorkomen dat taken worden time-out- en falend:

Tijdslimiet voor verwijdering van document

Deze waarde kan in beleidsconsole worden geplaatst. Klik op Instellingen > Core System Settings > Configurations en geef een waarde op voor Default Document Disposal Timeout.

User Manager AEM forms Timeout: Deze waarde kan worden geplaatst door het config.xml- dossier uit te geven. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Configuratie > Configuratiebestanden importeren en exporteren en klik vervolgens op Exporteren. Open het geëxporteerde bestand config.xml en bewerk de volgende regels:

<entry key="assertionValidityInMinutes" value="600" />

<entry key="SessionTimeout" value="600" />

Sla het bestand config.xml op en importeer het vervolgens weer in de beheerconsole.

Time-out sessie toepassingsserver: deze waarde kan worden ingesteld op de toepassingsserver. Raadpleeg de documentatie bij de toepassingsserver voor meer informatie.

Op deze pagina