Certificaattypen die worden gebruikt door Acrobat Reader DC-extensies

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De Certificate Viewer biedt de volgende informatie over het certificaat:

  • Naam van certificaat "vriendelijk"
  • Certificaatprofielen
  • Geldigheidsperiode
  • Gebruikersrechten voor Acrobat Reader DC-extensies

Naam van certificaat "vriendelijk"

De "vriendelijke" naam van een Acrobat Reader DC-extensiecertificaat is een tekenreeks die de eigenschappen van het certificaat beschrijft, zoals in het volgende voorbeeld:

2D-streepjescode volledige productie V6.1 P8 0002054

De tekenreeks bevat de volgende elementen:

Certificaattype: Beschrijft de AEM vormmodules die het certificaat activeert, en het niveau van activering, zoals ARE 2D Volledige Streepjescode. Zie de kolom Type in de tabel in de sectie Certificaatprofielen voor een lijst met beschikbare certificaattypen.

Type implementatie: Hiermee wordt het beoogde gebruik van het certificaat aangegeven, zoals Productie. De waarde kan Evaluatie of Productie zijn. Voor een lijst van plaatsingstypes verbonden aan elk certificaattype, zie de kolom van het type van Plaatsing in de lijst in de sectie van de Profielen van het Certificaat.

Versie gebruiksrechten: Beschrijft de versie van het algoritme van gebruiksrechten waarvoor het certificaat kan worden gebruikt, zoals V6.1. Deze versie betekent niet de versie van Acrobat- of Acrobat Reader DC-extensies.

Profielcode: De profielcode is een korte beschrijving van volledige certificaateigenschappen, zoals bijvoorbeeld P8. Zie de kolom Profielcode in de tabel in de sectie Certificaatprofielen voor een lijst met profielcodes die aan elk bestandstype zijn gekoppeld.

Serienummer: Aan elk door Adobe afgegeven certificaat wordt een serienummer toegekend, bijvoorbeeld 0002054. Adobe Enterprise Support of een Adobe Enterprise-accountvertegenwoordiger kan dit serienummer gebruiken om het certificaat te traceren naar een specifieke productorder of naar een OEM-relatie.

Certificaatprofielen

In de volgende tabel worden de certificaatprofielen weergegeven die u kunt tegenkomen bij het analyseren van Acrobat Reader DC-extensiecertificaten.

Profielcode

Type

Geldigheidsperiode

Type implementatie

P1

SAP-productie

Max

Productie

P2

Interne SAP-test

2 jaar

Evaluatie en test

P3

Acrobat Reader DC-extensies, productie

Max

Productie

P4

Acrobat Reader DC-extensies, intern Adobe gebruiken

2 jaar

Productie

P5

Acrobat Reader DC-extensies, partnerintegratie

2 jaar

Evaluatie en test

P6

Acrobat Reader DC-extensies, evaluatie

60 dagen

Evaluatie

P8

Forms, Productie

Max

Productie

P9

Adobe Acrobat 7.x, Productie

Max

Productie

I10

Forms; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

I11

Forms; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

I12

Alleen handtekening; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

I13

alleen offlineopmerkingen; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

I14

alleen opmerkingen; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

I15

volledige machtigingen; mogen door OEM's worden gebruikt

Max

Productie en evaluatie

Geldigheidsperiode

De certificaten van de evaluatie worden uitgegeven aan klanten en ontwikkelaars zodat zij steekproeftoepassingen voor producten kunnen evalueren en ontwikkelen. De geldigheidsduur van deze certificaten ligt tussen 60 en 90 dagen. Zij verstrijken aan het einde van de tweede maand volgende op de uitgiftegegevens.

De certificaten van de Integratie van de partner worden uitgegeven aan Adobe bedrijfspartners om softwareontwikkeling, integratie, prototyping, en demonstratie te steunen. Deze certificaten zijn twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Adobe De certificaten van het Intern Gebruik worden gebruikt binnen Adobe om softwareontwikkeling, integratie, prototyping en demonstratie te steunen. Deze certificaten zijn twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Productiecertificaten worden uitgegeven aan klanten die Acrobat Reader DC-extensies hebben aangeschaft. Deze certificaten zijn geldig gedurende de maximale periode die is toegestaan door de certificeringsinstantie (CA), weergegeven als Max in de tabel Certificaatprofielen.

Gebruikersrechten voor Acrobat Reader DC-extensies

Wanneer u het Acrobat Reader DC-extensiecertificaat in de Certificaat-viewer bekijkt, kunt u het item met gebruiksrechten selecteren op het tabblad Details (indien geconfigureerd) om een gedetailleerde lijst weer te geven van de Adobe Reader-gebruiksrechten die het certificaat kan inschakelen. De gebruiksrechten die op een bepaald document zijn ingeschakeld, kunnen een subset zijn van de gebruiksrechten die door het certificaat worden ingeschakeld.

Als online opmerkingen vereist zijn in een omgeving zonder samenwerkingsverband, neemt u contact op met de Adobe Support voor meer informatie. Het bezit van de Wijze past het plaatsingstype aan en is of productie of evaluatie.

De toegestane gebruiksrechten voor Acrobat Reader DC-extensies bestaan uit een of meer specifieke elementen. Deze elementen worden in verschillende combinaties gebruikt om verschillende productfuncties met een licentie te verkrijgen.

Gebruiksrechten-element

Mogelijkheid ingeschakeld in Adobe Reader bij weergave van een PDF-document waarvoor rechten zijn ingeschakeld

FormFillInAndSave

Formuliervelden invullen en bestanden lokaal opslaan.

FormImportExport

U kunt formuliergegevens importeren en exporteren als FDF-, XFDF-, XML- en XDP-bestanden.

FormAddDelete

Velden en veldeigenschappen toevoegen, wijzigen of verwijderen op het PDF-formulier.

SubmitStandalone

Gegevens verzenden via e-mail of offline naar een server wanneer deze niet worden uitgevoerd in een browsersessie.

SpawnTemplate

Pagina's maken van sjabloonpagina's in hetzelfde PDF-formulier.

Ondertekenen

U kunt PDF-documenten digitaal ondertekenen en opslaan en digitale handtekeningen wissen.

AnnotModify

Documentannotaties zoals opmerkingen maken en wijzigen.

AnnotImportExport

Sla notities, zoals opmerkingen, op in een afzonderlijk gegevensbestand en laad opmerkingen uit een bestand.

BarcodePlaintext

Een document afdrukken met formuliergegevens die in een niet-gecodeerd formulier zijn gecodeerd en waarvoor geen geautoriseerde serversoftware nodig is om te decoderen.

AnnotOnline

Annotaties zoals opmerkingen uploaden naar en downloaden van een online documentrevisie en opmerkingenserver.

FormOnline

Maak verbinding met webservices of databases die zijn gedefinieerd in een PDF-formulier.

EFModif

Ingesloten bestandsobjecten die aan het PDF-document zijn gekoppeld, wijzigen.

OPMERKING

Gebruiksrechten voor Acrobat Reader DC-extensies kunnen alleen in licentie worden gegeven door Adobe in bepaalde combinaties die samenwerken. Het is niet mogelijk om deze mogelijkheden onafhankelijk te verlenen. Neem voor informatie over de beschikbare combinaties van gebruiksrechten contact op met een accountvertegenwoordiger voor AEM formulieren.

Op deze pagina