Back-ups maken van de EMC Documentum-opslagplaats en deze herstellen

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In deze sectie worden de taken beschreven die nodig zijn om back-ups te maken van de EMC Documentum-opslagplaats die is geconfigureerd voor uw AEM formulieromgeving.

OPMERKING

In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat AEM formulieren met Connectors voor ECM en EMC Documentum Content Server geïnstalleerd en geconfigureerd zijn zoals vereist.

Voor zowel het back-up- als het herstelproces zijn er twee hoofdtaken:

 • Back-up maken van de AEM formulieromgeving (of deze herstellen).
 • Back-up maken van (of herstellen van) de EMC Documentum Content Server.
OPMERKING

Maak een back-up van uw AEM formuliergegevens voordat u een back-up maakt van het EMC Documentum systeem en herstel vervolgens het EMC Documentum systeem voordat u de AEM formulieromgeving herstelt.

Softwarevereisten

Om de noodzakelijke back-uptaken uit te voeren op uw EMC Documentum Content Server, koopt u een geschikt hulpprogramma van derden, zoals EMC NetWorker van EMC of CYA SmartRecovery voor EMC Documentum van CYA. De volgende instructies beschrijven de stappen voor het gebruik van EMC NetWorker Module versie 7.2.2.

U hebt de volgende EMC NetWorker-modules nodig:

 • NetWorker-module
 • Wizard Configuratie NetWorker
 • Wizard Configuratie van NetWorker-apparaat
 • De Module van NetWorker voor het gegevensbestandtype dat door uw Server van de Inhoud wordt gebruikt
 • NetWorker Module voor Documentum

De EMC Document Content Server voorbereiden voor back-up en herstel

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de EMC NetWorker-software op de Content Server kunt installeren en configureren.

De EMC Documentum-server voorbereiden voor back-up

 1. Installeer op de EMC Documentum Content Server de EMC NetWorker-modules en accepteer alle standaardinstellingen.

  Tijdens de installatieprocessen, wordt u ertoe aangezet om de servernaam van de computer van de Server van de Inhoud als in te gaan NetWorker-servernaam. Wanneer u de EMC NetWorker Module voor uw database installeert, kiest u een volledige installatie.

 2. Maak met behulp van de onderstaande voorbeeldinhoud een configuratiebestand met de naam nsrnmd_win.cfg en sla deze op een toegankelijke locatie op de Content Server op. Dit bestand wordt aangeroepen door de opdrachten voor back-up en herstel.

  De volgende tekst bevat opmaaktekens voor regeleinden. Als u deze tekst naar een locatie buiten dit document kopieert, kopieert u een gedeelte per keer en verwijdert u de opmaaktekens wanneer u deze op de nieuwe locatie plakt.

   ################################################
   # NetWorker Module for Documentum v1.2 nsrnmd_win.cfg D5.3+ example with
   # typical set of working parameters. THIS FILE MUST BE SITE-CUSTOMISED.
   #
   # Parameters not shown can be set in this file (as per site customisation) #or from the command-line.
   #
   # Please refer to the user Guides for details on all parameters, including
   # those not listed below.
   # Note: DCTM environment for D6 is slightly different from D5, refer to D6
   # Installation Guide to update the values.
   ################################################
   #Can get values for most of below from doing as the dctm inst owner: cmd> set DOCUMENTUM=C:\Documentum
   DM_HOME=C:\Documentum\product\6.0
   JAVA_HOME=C:\Progra~1\Documentum\java\1.5.0_12
   JAVA_PATH=C:\Progra~1\Documentum\java\1.5.0_12\bin
   PATH=C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\system32\WBEM;C:\Documentum\product\6.0\bin;C:\Documentum\fulltext\fast;C:\Documentum\product\6.0\fusion;C:\Program Files\Documentum\Shared;C:\Program Files\Legato\nsr\bin;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE;C:\Program Files\Documentum\java\1.5.0_12\bin;C:\Documentum\config;C:\Documentum
   #See also manifest dctm.jar file for class path locations
   CLASSPATH=.;C:\Program Files\Legato\nsr\bin;C:\Program Files\Legato\nsr\bin\nsrnmdde.jar;C:\Program Files\Documentum\java\1.5.0_12\lib\tools.jar;C:\Program Files\Documentum\Shared\dfc.jar;C:\Program Files\Documentum\Shared\aspectjrt.jar;C:\Program Files\Documentum\dctm.jar;C:\Program Files\Documentum\Shared\workflow.jar;C:\Program Files\Documentum\Shared\log4j.jar;C:\Program Files\Documentum\java\1.5.0_12\lib\dt.jar;C:\Documentum\config
  
   ################################################
   #If not using nsrnmdsv -m ALL|DB|DB_LOG|FTI|FTI_ALL|ICF|SA|SA_ALL, set #for backup
   NMD_SCOPE=ALL
   #Mandatory when scope (backup or restore) is FTI/SA without -a option
   #NMD_OBJECT_NAME=filestore_01
   ################################################
   NMDDE_DM_DOCBASE=Docbase
   NMDDE_DM_USER=Administrator
   #NMDDE_DM_PASSWD must be set via running: nsrnmdsv -f <nmdcfg> -P <pwd>.
   ################################################
   #DB related hooks to invoke arbitrary scripts:
   #Set if DB is on a remote host
   #NMD_DB_HOST=dbhost
   #Pure basename implies remote host execution; absolute path ... local
   #execution as in NMD v1.0.
   #
   #Remote execution requires script be put in remote nsrexecd bin directory
   #and D5.3+ host be added to remote nsr\res\servers file w/ nsrexecd recycled
   #
   #Refer to user Guides for sample script code.
   NMD_DB_FULL_BACKUP_CMD=C:\DocumentumBackup\Scripts\nsrnmddbf.bat
   NMD_DB_LOG_BACKUP_CMD=C:\DocumentumBackup\Scripts\nsrnmddbl.bat
   NMD_DB_INCR_BACKUP_CMD=C:\DocumentumBackup\Scripts\nsrnmddbi.bat
   ################################################
   #For D5.3+ only: NMD_FTI_INCLUDED, NMD_FTI_HOST, NMD_FTI_USER,
   #NMD_FTI_PASSWD & NMD_FTI_SUBDIRS.
   #Optional for remote D5.3+ FTI server
   NMD_FTI_INCLUDED=no
   #NMD_FTI_HOST=ftihost
   #Recommended for D5.3+ FTI server quiesce/unquiesce
   #NMD_FTI_USER=ftiadmin
   #The index name: optional for D5.3+ FTI server, used with -M FTI_ALL or
   #-M ALL
   #NMD_FTI_NAME=rep_name_ftindex_01
   #Recommended for D5.3+ FTI server quiesce/unquiesce
   #NMDDE_FTI_PASSWD must be set via running: nsrnmdsv -f <nmdcfg> -P <pwd>
   #-M FTI.
   #Pure basename implies remote host execution; absolute path ... local execution
   #as in NMD v1.0.
   #
   #Remote execution requires script be put in remote nsrexecd bin directory
   #and D5.3+ host be added to remote nsr\res\servers file w/ nsrexecd
   #recycled.
   #
   #See example nsrnmdfti*.bat examples.
   #
   #Mandatory for D5.3+
   #NMD_BACKUP_FTI_QUIESCE=nsrnmdftiq.bat
   #NMD_BACKUP_FTI_UNQUIESCE=nsrnmdftiu.bat
   #Used for D5.3+ to get InstallProfile.xml FTI file in multinode
   #discovery.
   #Optional, if not specified, will treat as single-node FTI.
   #NMD_FTI_GET_INSTPROF=nsrnmdfti_instprof.bat
   #Mandatory for D5.3+. No spaces in paths or around comma separators.
   #For remote FTI, paths must be valid at the FTI host.
   #NMD_FTI_SUBDIRS=F:\Documentum_idx\data\fulltext\fixml,F:\Documentum_idx
   #\data\fulltext\index
   ################################################
   #Mandatory. No spaces in paths or before comma
   #separators in NMD_ICF_SUBDIRS_xxx:
   #NMD_ICF_INCLUDED=yes
   #NMD_ICF_SUBDIRS=C:\Documentum\dba,C:\Documentum\product\5.3
   ################################################
   NMD_FILEREPORT_INCLUDED=yes
   NMDDE_METADATA_OUTPUT_DEST=C:\docbase_freports\
   ################################################
   #Other misc recommended NMD_xxx parameters
   #Recommended to get more meaningful saveset names
   NMD_USE_DEFAULT_SAVESET_NAMES=yes
   #Use following to skip unwanted ICF, FTI and non-SnapImage SA dirs/files.
   #For example, "<</>> +skip: dm_ftwork_dir" line will skip non-data
   #files.
   #
   #The path will be the same and must exist on D5.3+, remote FTI host, and
   #RCS hosts correspondingly if used.
   #NMD_DIRECTIVES_FILE=E:\Program Files\Legato\nsr\res\nsrnmddirectives.txt
   #For non-SnapImage SA backup
   #NMD_SA_FULL_NUM_SAVESET=16
   #NMD_SA_INCR_NUM_SAVESET=4
   #NMD_USE_SNAPIMAGE=yes
   ################################################
   # DSA setup
   ################################################
   # Name of the config file at the remote sites;
   # Mandatory, listed in the config file at the primary host.
   # (if skipped, backup is treated as local)
   # NMD_RCS_CFG_FILE=rep_name_rcs.cfg
  
   # SA-host mapping add, optional, will override far-store list info.
   # No space around comma.
   # NMD_HOST_SAS_MAP=host01,sa_01,sa_02
   # NMD_HOST_SAS_MAP=host02,sa_03
   ################################################
   NSR_SERVER=con-dctm
   #NSR_CLIENT=d5svrhost
   NSR_GROUP=Default
   NSR_DATA_VOLUME_POOL=Default
   #NSR_SNAPIMAGE_DATA_VOLUME_POOL=Default
   #Relocation dir will be the same on D5+ and remote FTI/SA hosts.
   NSR_RELOCATION=C:\reloc
   #NSR_PARALLELISM=16
   NSR_DEBUG_FILE=C:\Program Files\Legato\nsr\applogs\nmd.log
   NSR_DEBUG_LEVEL=9
   ################################################
   NMDDE_DM_PASSWD=XAtup9pl
  

  Het wachtwoordveld voor het configuratiebestand behouden NMDDE_DM_PASSWD leeg. In de volgende stap stelt u het wachtwoord in.

 3. Stel het wachtwoord voor het configuratiebestand als volgt in:

  • Een opdrachtprompt openen en wijzigen in [NetWorker_root]\Legato\nsr\bin.
  • Voer de volgende opdracht uit: -nsrnmdsv.exe -f<path_to_cfg_file> -P <password>
 4. Maak de uitvoerbare batchbestanden (.bat) die worden gebruikt om een back-up van de database te maken. (Zie de documentatie van NetWorker.) Stel de details in de batchbestanden in op basis van uw installatie.

  • Volledige back-up van database (nsrnmddbf.bat):

   [NetWorker_database_module_root] -s<networker_server_name> -U[gebruikersnaam ]-P[password] -l full<database_name>

  • Incrementele back-up van databases (nsrnmddbi.bat):

   [NetWorker_database_module_root] -s<networker_server_name> -U[gebruikersnaam ]-P[password] -l 1 -R<database_name>

  • Back-up van databaselogbestand (nsrnmddbl.bat):

   [NetWorker_database_module_root] -s<networker_server_name> -U[gebruikersnaam ]-P[password] -l incr -R<database_name>

   Waar:

   [NetWorker_database_module_root] is de installatiemap van de module NetWorker. Bijvoorbeeld, is de standaardinstallatiemap voor Module NetWorker voor SQL Server C:\Program Files\Legato\nsr\bin\nsrsqlsv.

   NetWorker_Server_Name is de server waarop NetWorker is geïnstalleerd.

   username & password Dit zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord van de databasebeheerder.

   database_name is de naam van de database waarvan een back-up moet worden gemaakt.

Een back-upapparaat maken

 1. Maak een nieuwe directory op de EMC Documentum-server en deel de map door alle gebruikers volledige rechten te geven.

 2. Start EMC NetWorker Administrator en klik op Mediabeheer > Apparaten.

 3. Klik met de rechtermuisknop op Apparaten en selecteer Maken.

 4. Voer de volgende waarden in en klik op OK:

  Naam: Het volledige pad van de gedeelde map

  Mediatype: File

 5. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe apparaat en selecteer Bewerkingen.

 6. Klik op Label, voer een naam in, klik op OK en klik op Onderbrengen.

Er wordt een apparaat toegevoegd waarop de back-upbestanden worden opgeslagen. U kunt meerdere apparaten met verschillende indelingen toevoegen.

Back-up maken van de EMC Documentum Content Server

Voer de volgende taken uit nadat u een volledige back-up van uw AEM formuliergegevens hebt gemaakt. (Zie Back-ups maken van de AEM formuliergegevens.)

OPMERKING

De bevelmanuscripten vereisen de volledige weg aan het nsrnmd_win.cfg- dossier dat u in creeerde De EMC Document Content Server voorbereiden voor back-up en herstel.

 1. Een opdrachtprompt openen en wijzigen in [NetWorker_root]\Legato\nsr\bin.

 2. Voer de volgende opdracht uit:

   - nsrnmdsv.exe -f <path_to_cfg_file>
  

De EMC Documentum Content Server herstellen

Voer de volgende taken uit voordat u de AEM formuliergegevens herstelt. (Zie De AEM formuliergegevens herstellen.)

OPMERKING

De bevelmanuscripten vereisen de volledige weg aan het nsrnmd_win.cfg- dossier dat u in creeerde De EMC Document Content Server voorbereiden voor back-up en herstel.

 1. Stop de Docbase-service die u wilt herstellen.

 2. Start het hulpprogramma NetWorker-gebruiker voor uw databasemodule (bijvoorbeeld NetWorker-gebruiker voor SQL Server).

 3. Klik op het gereedschap Herstellen en selecteer vervolgens Normaal.

 4. Selecteer links in het scherm de database voor uw Docbase en klik op de knop Start op de werkbalk.

 5. Start de Docbase-service opnieuw wanneer de database is hersteld.

 6. Een opdrachtprompt openen en wijzigen in [NetWorker_root]\Legato\nsr\bin

 7. Voer de volgende opdracht uit:

   - nsrnmdrs.exe -B <docbase_name> -f <path_to_cfg_file> -C SA
  

Op deze pagina