Plaatsaanduidingstekst in AEM Forms

De plaatsaanduidingstekst vertegenwoordigt een woord of korte woordgroep. Het is bedoeld om de gebruiker van gegevensingang te helpen wanneer de controle geen waarde heeft. Een plaatsaanduidingstekst kan een voorbeeldwaarde of een korte beschrijving van de verwachte indeling zijn. De tekst van de plaatsaanduiding wordt weergegeven voordat de gebruiker een waarde invoert. De tekst wordt verwijderd wanneer de gebruiker een waarde invoert of selecteert.

OPMERKING

De plaatsaanduidingstekst moet, indien opgegeven, een waarde hebben die geen nieuwe regeltekens bevat.

Datumcomponent met en zonder plaatsaanduidingstekst

A. Date-component met plaatsaanduidingstekst B. Date-component zonder plaatsaanduidingstekst

AEM Forms biedt ondersteuning voor plaatsaanduidingstekst voor de velden Wachtwoord, Datumkiezer, Numeriek vak en Tekstvak.
Plaatsaanduidingsteksten worden niet ondersteund voor de native HTML5-datumwidget. Een plaatsaanduidingstekst opgeven:

  1. Klik met de rechtermuisknop op een component die plaatsaanduidingstekst ondersteunt en klik op Bewerken. Het dialoogvenster Component bewerken wordt geopend.

  2. Open het tabblad Titel en tekst.

  3. Geef een woord of korte woordgroep op in het tekstvak Plaatsaanduiding. Klik OK.

OPMERKING

Plaatsaanduidingstekst wordt niet ondersteund in Microsoft Internet Explorer 9.

Op deze pagina