AEM Forms-sneltoetsen

In dit artikel worden de sneltoetsen weergegeven die kunnen worden gebruikt met Adaptieve formuliereditor, Thema-editor, Inhoudsbrowser en Correspondentiebeheer voor Windows- en Macintosh-besturingssystemen.

Adaptieve formuliereditor

Actie Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS
Eigenschappen-browser openen voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent Alt+Enter Alt+Return
De browser Eigenschappen sluiten voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent Ctrl+Alt+W Command+Alt+W
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent Ctrl+S Command+S
Regel bewerken voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent Ctrl+Alt+Enter Command+Alt+Return
Schakelen tussen Voorvertoning en de momenteel geselecteerde modus (bijvoorbeeld Bewerken, Basisstructuur, enz.) Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+M*
Laatste wijziging ongedaan maken Ctrl+Z Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw Ctrl+Y Ctrl+Y*
Meerdere componenten selecteren Shift+klikken Shift+klikken
Geselecteerde component kopiëren Ctrl-C Ctrl-C*
Geselecteerde component(en) knippen. De component cut verdwijnt pas als deze op de nieuwe locatie wordt geplakt. Ctrl-X Ctrl-X*
Component(en) plakken Ctrl+V Ctrl+V
Geselecteerde component(en) verwijderen Ctrl+Del Ctrl+Del*
Geselecteerde component(en) verwijderen Ctrl+Backspace Ctrl+Backspace*
Tekst vet maken terwijl u de Rich Text Editor-component in de modus Voorbeeld gebruikt Ctrl+B Ctrl+B*
Tekst cursief maken terwijl de component Rich Text Editor in de modus Voorbeeld wordt gebruikt Ctrl+I Ctrl+I*
Tekst vet maken terwijl u de Rich Text Editor-component in de modus Voorbeeld gebruikt Ctrl+U Ctrl+U*
OPMERKING

Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets in Mac OS.

OPMERKING

Multi-select op een desktopapparaat:

  • Windows: Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste componenten.
  • MAC OS: Command en klikken op de vereiste componenten.

Thema-editor

Actie Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS
Eigenschappen voor de geselecteerde component in een thema openen Alt+Enter Alt+Return
Eigenschappen van browser sluiten voor de geselecteerde component in een thema Ctrl+Alt+W Command+Alt+W
Laatste wijziging ongedaan maken Ctrl+Z Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw Ctrl+Y Ctrl+Y*
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde component in een thema Ctrl+S Ctrl+S*
OPMERKING

Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets in Mac OS.

Inhoudsbrowser

Actie Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS
Alle accordeons in de structuur Formulierobjecten van de Inhoudsbrowser uitvouwen wanneer deze de focus heeft Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-rechts, om uit te vouwen Command+A om alle accordeons te selecteren gevolgd door Pijl-rechts om uit te vouwen
Alle accordeons samenvouwen in de structuur Formulierobjecten van de inhoudbrowser wanneer deze de focus heeft Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links, die moeten worden samengevouwen Command+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links, die moeten worden samengevouwen
De geselecteerde accordeon uitbreiden in de formulierobjectstructuur Pijl-rechts Pijl-rechts
Geselecteerde accordeon samenvouwen in de formulierobjectstructuur Pijl-links Pijl-links
Volgend item selecteren in de Forms Objects tree Pijl-omlaag Pijl-omlaag
Vorig item selecteren in de Forms-objectenstructuur Pijl-omhoog Pijl-omhoog

[1] Vervangt Ctrl + Pijl-rechts voor Windows en Command + Pijl-rechts voor Mac OS.
[2] Vervangt Ctrl + Pijl-links voor Windows en Command + Pijl-links voor Mac OS.

Correspondentenbeheer

Deze sectie bevat een lijst met verschillende toetsenborden en toegankelijkheidssneltoetsen die u kunt gebruiken in de teksteditor van Correspondence Management. U kunt deze sneltoetsen gebruiken als u:

  • Een Text-element maken of bewerken
  • Een tekstmodule bewerken nadat op het betreffende bewerkingspictogram ( edittextmodule) is getikt wanneer een correspondentie maakt.

Tekst selecteren en de cursor verplaatsen rond

Bewerking Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS

Huidig woord selecteren

Ctrl+Shift+Pijl-rechts

Command+Shift+Pijl-rechts

Vorig woord selecteren

Ctrl+Shift+Pijl-links

Command+Shift+Pijl-links

Een selectie uitbreiden naar het begin van een alinea

Ctrl+Shift+Pijl-omhoog

Command+Shift+Pijl-omhoog

Een selectie uitbreiden naar het einde van een alinea

Ctrl+Shift+Pijl-omlaag

Command+Shift+Pijl-omlaag

Alle tekst in de teksteditor selecteren

Ctrl+A

Command+A

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Ctrl+Pijl-rechts

Option+Pijl-rechts [1]

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Ctrl+Pijl-links

Option+Pijl-links

De cursor naar de volgende alinea verplaatsen.

Ctrl+Pijl-omlaag

Option+Pijl-omlaag

De cursor naar de vorige alinea verplaatsen.

Ctrl+Pijl-omhoog

Option+Pijl-omhoog

Tekst één voor één teken in achterwaartse richting selecteren

Shift+Pijl-links

Shift+Pijl-links

Tekst één voor één teken in voorwaartse richting selecteren

Shift+Pijl-rechts

Shift+Pijl-rechts

Eén voor één alinea tekst in achterwaartse richting selecteren

Shift+Up-toets

Shift+Up-toets

Eén voor één alinea selecteren in voorwaartse richting

Shift+Down

Shift+toets ingedrukt

Tekst selecteren tot de huidige positie van de pagina wordt gestart

Shift+Page Up

Fn+Shift+Pijl-omhoog

Tekst selecteren tot einde van eindpositie van pagina

Shift+Page Down

Fn+Shift+Pijl-omlaag

Cursor naar einde van pagina verplaatsen

PgDn

Fn+Pijl-omlaag

Cursor naar begin van pagina verplaatsen

PgUp

Fn+Pijl-omhoog

Tekst vanaf de huidige positie tot het einde selecteren (van de module)

Shift+Ctrl+End

Command+Shift+Pijl-omlaag

Tekst vanaf de huidige positie tot het begin selecteren (van de module)

Shift+Ctrl+Home

Command+Shift+Pijl-omhoog

Cursor naar de beginpositie verplaatsen

Ctrl+Home

Command+Pijl-omhoog

Cursor naar de eindpositie verplaatsen

Ctrl+End

Command+Pijl-omlaag

Tekstuitlijning

Bewerking

Sneltoets in Windows

Sneltoets voor Mac OS

Alinea centreren uitlijnen

Ctrl+E

Ctrl+Command+E

Alinea links uitlijnen

Ctrl+L

Ctrl+Command+L

Alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

Ctrl+Command+R

Alinea uitvullen

Ctrl+J

Ctrl+Command+J

Handelingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Bewerking Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Command+Z / Ctrl+Command+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Command+Y

Fontgrootte wijzigen

Bewerking

Sneltoets in Windows

Sneltoets voor Mac OS

De tekengrootte vergroten

Ctrl+Shift+>

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte verkleinen

Ctrl+Shift+<

Ctrl+Shift+<

Een woord verwijderen

Bewerking Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS

Woord links van cursor verwijderen

Ctrl+Backspace

Option+Delete

Woord rechts van cursor verwijderen

Ctrl+Delete

Ctrl+Delete

kopiëren en plakken

Bewerking Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS

Tekst plakken

Ctrl+V / Shift + Invoegen

Command+V

Geselecteerde tekst knippen

Ctrl+X

Command+X

Geselecteerde tekst kopiëren

Ctrl+C

Command+C

Opmaak

Bewerking Sneltoets in Windows Sneltoets voor Mac OS

Letter vet maken

Ctrl+Alt+B / Ctrl+B

Command+B

Letter cursief maken

Ctrl+Alt+I / Ctrl+I

Command+I

Onderstrepen, letters

Ctrl+Alt+U / Ctrl+U

Command+U

Op deze pagina