Verzendrevisoren koppelen aan een formulier

Laatste update: 2023-05-04
 • Gemaakt voor:
 • User
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Wanneer u een formulier maakt, kunt u gebruikers die de verzendingen van het formulier bekijken, via de portal Formulieren opgeven en feedback geven. Uw organisatie kan feedback verzamelen en de ingediende formulieren opnieuw bewerken.

In AEM Forms kunt u een revisorgroep aan een formulier koppelen. Gebruikers die aan een revisiegroep van een formulier zijn toegevoegd, zien de verzendingen van dit formulier en geven feedback.

Revisieersgroepen die aan een formulier zijn toegewezen, kunnen alleen de verzendingen van het opgegeven formulier bekijken.

Vereiste

De eigenschap Groepen van de revisor voor verzending inschakelen voor adaptieve formulieren met de editor voor het metagegevensschema

Als u een revisorgroep aan een formulier wilt koppelen, bewerkt u het metagegevensschema van adaptieve formulieren. Standaard kunt u geen revisorgroep toevoegen aan een verzonden formulier.

Het schema voor metagegevens bewerken:

 1. Klik in de modus Schrijver onder Experience Manager op Tools > Assets > Metadata Schemas.

 2. Navigeer op de pagina Schema Forms naar Forms > Forms Authored in AEM.

  De URL van de pagina is:

  https://<hostname>:<port>/mnt/overlay/dam/gui/content/metadataschemaeditor/
   schemalist.html/dam/content/schemaeditors/forms/forms/
   aem-authored
  
 3. Selecteren Adaptive Form en klik op Edit.

 4. Klik op de pagina Formulier bewerken op Advanced.

 5. Op het tabblad Geavanceerd kunt u de knop Single Line Text -component beschikbaar onder Formulier samenstellen.

 6. Selecteer de toegevoegde tekstcomponent om zijn montages te zien.

  Voer onder Instellingen ./jcr:content/metadata/form-submission-reviewer-group in het veld Toewijzen aan eigenschap.

  Het groepsveld Verzendrevisor in de eigenschappen Geavanceerd van het adaptieve formulier wordt ingeschakeld met de naam die u opgeeft onder Veld Label.

Verzendrevisoren koppelen aan een formulier

Als u revisoren wilt koppelen aan een adaptief formulier, maakt u een revisorgroep en voegt u gebruikers toe. Voeg de gemaakte revisorgroep toe onder het veld revisor voor formulierverzending in de geavanceerde eigenschappen van het formulier.
Met gebruikersgroepen kunt u verschillende sets revisoren aan verschillende adaptieve formulieren koppelen. Met deze functie voorkomt u dat een niet-geautoriseerde gebruiker een verzendcontrole uitvoert.

Voordat u de volgende stappen uitvoert, raadpleegt u Vereiste.

Als u een groep wilt maken en er leden aan wilt toevoegen, navigeert u naar Tools > Operations > Security > Groups.
Zie voor meer informatie Gebruikersbeheer en services.
Zorg ervoor dat u de groep toevoegt u als lid van de uit-van-de-doos gebruikersgroep creeert: formulierverzendingsrevisoren. Deze gebruikersgroep wordt geleverd bij AEM Forms en zorgt ervoor dat gebruikers worden toegevoegd als revisoren voor verzending.

Gebruikersgroepen koppelen aan een adaptief formulier:

 1. Navigeer in de ontwerpmodus naar Forms > Forms & Documents.

 2. Gebruik de Select Selecteer een aangepast formulier en klik op View Properties.

 3. Klik in het venster Eigenschappen van het formulier op Edit en klik vervolgens op ADVANCED.

 4. Voer de groep in het groepsveld voor de revisorgroep voor verzending in en klik op Done.

  Het veld Subrevisorgroep wordt weergegeven met de naam die u hebt opgegeven in het bewerkte metagegevensschema van adaptieve formulieren.

OPMERKING

Repliceer gebruikers en formulieren om ervoor te zorgen dat de gebruikers en formulieren beschikbaar zijn in de externe implementatie van AEM Forms.

Zorg ervoor dat alle gebruikers worden gerepliceerd als reviserende leden van de gebruikersgroepen in de externe implementatie.

Op deze pagina