De volgende release…

De uitvoering van een project is zelden het einde van het proces. Een volgende release is (bijna) altijd voorzien en kan zelfs starten tijdens de laatste fasen van de huidige implementatie.

In elk geval kan het nuttig zijn om voor de volgende versie te plannen door:

  • U kunt uw testcase zorgvuldig documenteren en opslaan zodat er naar kan worden verwezen of hopelijk opnieuw kan worden gebruikt.

  • Ontwikkeling van tests die kunnen worden gebruikt als regressietests voor de volgende afgifte.

  • Alle informatie verzamelen die u of de klant via de ervaring met het testproces hebt opgedaan.

    Dit kan helpen vormvereisten voor de volgende versie te vormen; bijvoorbeeld omdat de ervaring van de klant met het product tijdens het testen is toegenomen.

Aangezien de volgende release een migratie kan zijn, zal alle informatie die hiermee verband houdt, nuttig blijken.

Op deze pagina