Welke testomgevingen zijn nodig?

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Als u wilt definiëren welke configuraties voor tests moeten worden gebruikt, moet u het volgende in overweging nemen:

Ontwikkeling - voor eenheid en bepaalde integratietests.

Testen - Voor het grootste deel van de tests.

Live - voor de eindprestaties en stresstests. Ook voor goedkeuringstests met de klant.

U moet ook bepalen welke instanties u nodig hebt (meestal ten minste één voor alle testniveaus):

Auteur - Met dit exemplaar kunnen auteurs inhoud invoeren en publiceren.

Publiceren - Dit exemplaar presenteert de website in zijn gepubliceerde formulier voor toegang van bezoekers.

Moet worden getest in combinatie met de Dispatcher.

Ten slotte moet de werkelijke hardware in overweging worden genomen: eventuele prestatietests moeten worden uitgevoerd op een systeem dat zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke live omgeving ligt. Daarom wordt ook aanbevolen het project te starten in een:

Zacht starten - verminderde beschikbaarheid; die tijd voor prestatietests, afstelling en optimalisering in realistische omstandigheden op de productieomgeving mogelijk maakt.

Hard starten - Volledige beschikbaarheid.

Op deze pagina