Resultaten bijhouden en feedback geven

Hoe en waar u de testgevallen en het resulterende testplan definieert, is naar eigen goeddunken; er zijn veel gereedschappen beschikbaar .

Ongeacht de methode of het gereedschap dat u kiest, worden de opgeslagen gegevens echter opgeslagen:

  • Moet zijn:

    • Beperkt tot het volgen van de testcase en de resultaten ervan. Dit zorgt ervoor dat onderhoud eenvoudig blijft en het document kan een duidelijk overzicht van de testvoortgang bieden.
    • Behouden als één exemplaar, beschikbaar aan alle aangewezen leden van het projectteam.
    • Neutraal en beperkt tot de testresultaten. Het is de verantwoordelijkheid van de projectbeheerder om beslissingen te nemen over acties die uit de testresultaten voortvloeien.
  • Moet niet:

    • Uitgebreid tot traceringsinformatie - geen bugs, nieuwe functies of vervolghandelingen. Deze informatie moet elders worden bewaard, ook hier zijn er veel instrumenten beschikbaar.

Op deze pagina