Controlklists

In de volgende checklist worden enkele van de belangrijkste problemen beschreven. Lees de andere secties over Testen voor meer informatie.

Vinkje Antwoord Actie Eigenaar Verwacht
Is er een duidelijk en regelmatig rapportagemechanisme opgezet?
Zijn de belangrijkste spelers (van het testteam) betrokken bij de statusvergaderingen?
Zijn de testverantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd (met name voor de klant)?
Beschikt de klant over de nodige ervaring om zijn testverplichtingen na te komen?
Zijn alle gereedschappen (testen en bijhouden) geselecteerd?
Zijn de bovengenoemde hulpmiddelen geïnstalleerd en de gebruikers (hoofdzakelijk het projectteam) indien nodig opgeleid?
Is er een duidelijk, alomvattend testplan opgesteld?
Is het testplan door de betrokken partijen herzien?
Zijn de goedkeuringstests duidelijk omschreven?
Zijn de goedkeuringstests door alle partijen officieel aanvaard?
OPMERKING

U kunt Beheerde Projecten - Checklist van Beste praktijken voor verdere controlelijsten met betrekking tot het volledige project ook zien.

Op deze pagina