Adaptieve sjabloonrendering

De adaptieve sjabloonrendering biedt een manier om een pagina met variaties te beheren. Oorspronkelijk handig om verschillende HTML-uitvoer te leveren voor mobiele apparaten (bijv. functielefoon versus smartphone), is deze functie nuttig wanneer ervaringen moeten worden geleverd aan verschillende apparaten die verschillende markeringen of HTML-uitvoer nodig hebben.

Overzicht

De malplaatjes worden over het algemeen gebouwd rond een ontvankelijk net, en de pagina's die op deze malplaatjes worden gecreeerd volledig ontvankelijk zijn, die automatisch aan viewport van het cliëntapparaat aanpassen. Met behulp van de werkbalk Emulator in de pagina-editor kunnen auteurs lay-outs richten op specifieke apparaten.

Het is ook mogelijk om sjablonen in te stellen ter ondersteuning van adaptieve rendering. Wanneer apparaatgroepen correct zijn geconfigureerd, wordt de pagina weergegeven met een andere kiezer in de URL wanneer een apparaat wordt geselecteerd in de emulatormodus. Met behulp van een kiezer kan een specifieke pagina-rendering rechtstreeks via de URL worden aangeroepen.

Onthoud dat u apparaatgroepen instelt:

 • Elk apparaat moet in minstens één apparatengroep zijn.
 • Een apparaat kan zich in meerdere apparaatgroepen bevinden.
 • Omdat apparaten zich in meerdere apparaatgroepen kunnen bevinden, kunnen kiezers worden gecombineerd.
 • De combinatie van kiezers wordt van boven naar beneden geëvalueerd, aangezien ze in de opslagplaats blijven bestaan.
OPMERKING

De apparaatgroep Responsieve apparaten zal nooit een kiezer hebben omdat apparaten die worden herkend als ondersteunend responsief ontwerp, geen adaptieve lay-out nodig hebben

Configuratie

Aangepaste renderingkiezers kunnen worden geconfigureerd voor bestaande apparaatgroepen of voor groepen die u zelf hebt gemaakt.

In dit voorbeeld configureren we de bestaande apparaatgroep Slimme telefoons om een adaptieve renderingkiezer te hebben als onderdeel van de sjabloon Experience Page in We.Retail.

 1. Bewerk de apparaatgroep waarvoor een adaptieve kiezer nodig is in http://localhost:4502/miscadmin#/etc/mobile/groups

  Stel de optie Emulator uitschakelen in en sla deze op.

  chlimage_1-157

 2. De kiezer is beschikbaar voor de Blackberry en iPhone 4, op voorwaarde dat de apparaatgroep Smart Phone in de volgende stappen wordt toegevoegd aan de sjabloon- en paginastructuren.

  chlimage_1-158

 3. Gebruikend CRX DE Lite, sta de apparatengroep toe om op uw malplaatje worden gebruikt door het aan het multi-waardebezit van het koord cq:deviceGroups op de structuur van uw malplaatje toe te voegen.

  /conf/<your-site>/settings/wcm/templates/<your-template>/structure/jcr:content

  Als we bijvoorbeeld de apparaatgroep Slimme telefoon willen toevoegen:

  /conf/we-retail/settings/wcm/templates/experience-page/structure/jcr:content

  chlimage_1-159

 4. Met behulp van CRX DE Lite, laat u de apparaatgroep die op uw site wordt gebruikt toe door deze toe te voegen aan de eigenschap multivalue string cq:deviceGroups op de structuur van uw site.

  /content/<your-site>/jcr:content

  Bijvoorbeeld als wij de Slimme Telefoon apparatengroep willen toestaan:

  /content/we-retail/jcr:content

  chlimage_1-160

Wanneer u nu de emulator in de pagina-editor gebruikt (bijvoorbeeld wanneer de layout wijzigt) en u een apparaat van de geconfigureerde apparaatgroep kiest, wordt de pagina weergegeven met een kiezer als onderdeel van de URL.

In ons voorbeeld wordt bij het bewerken van een pagina op basis van de sjabloon Experience Page en het kiezen van iPhone 4 in de emulator de pagina weergegeven met daarin de kiezer als arctic-surfing-in-lofoten.smart.html in plaats van arctic-surfing-in-lofoten.html

De pagina kan ook rechtstreeks worden aangeroepen met deze kiezer.

chlimage_1-161

Op deze pagina