Tags

Door tags toe te wijzen, kunt u inhoud indelen en ordenen. Tags kunnen worden geclassificeerd door een naamruimte en een taxonomie.

  • Zie Tags beheren voor informatie over het maken en beheren van tags en over de inhoudstags die zijn toegepast.
  • Zie Tags gebruiken voor informatie over het labelen van inhoud.

De volgende informatie is beschikbaar voor ontwikkelaars:

  • AEM Tagingframework : een beschrijving van de knooppunten en eigenschappen die worden gebruikt voor tags

  • Tags maken in een AEM-toepassing - Een beschrijving van de API's die werken met het coderingsframework vanuit de code aan de clientzijde en aan de serverzijde

Op deze pagina