Structuur van de AEM Touch-Enabled UI

De AEM interface met aanraakbediening heeft verschillende onderliggende principes en bestaat uit verschillende belangrijke elementen:

Consoles

Basislay-out en formaat

De interface kan zowel voor mobiele apparaten als voor desktopapparaten worden gebruikt, maar in plaats van twee stijlen te maken, heeft Adobe besloten één stijl te gebruiken die voor alle schermen en apparaten werkt.

Alle modules gebruiken de zelfde basislay-out, in AEM dit kan worden gezien als:

chlimage_1-142

De lay-out voldoet aan een responsieve ontwerpstijl en past zich aan de grootte van het apparaat/venster aan dat u gebruikt.

Als de resolutie bijvoorbeeld lager is dan 1024 px (zoals op een mobiel apparaat), wordt het beeldscherm dienovereenkomstig aangepast:

chlimage_1-143

Koptekstbalk

chlimage_1-144

De kopbalbar toont globale elementen met inbegrip van:

 • het logo en het specifieke product/de specifieke oplossing die u momenteel gebruikt; voor AEM vormt dit ook een link naar de globale navigatie
 • Zoeken
 • pictogram voor het openen van de Help-bronnen
 • pictogram voor toegang tot andere oplossingen
 • een indicator van (en toegang tot) om het even welke alarm of Inbox punten die op u wachten
 • het gebruikerspictogram, samen met een koppeling naar uw profielbeheer

Werkbalk

Dit is contextueel voor uw locatie en de gereedschappen voor oppervlakken die relevant zijn voor het beheren van de weergave of elementen op de onderstaande pagina. De werkbalk is productspecifiek, maar de elementen hebben een zekere gemeen.

Op de werkbalk ziet u de acties die momenteel beschikbaar zijn.

chlimage_1-145

Ook afhankelijk van of een bron momenteel is geselecteerd:

chlimage_1-146

Linkerspoor

De linkerspoorstaaf kan worden geopend/verborgen zoals vereist om te tonen:

 • Tijdlijn
 • Verwijzingen
 • Filter

De standaardwaarde is Alleen inhoud (spoorstaaf verborgen).

chlimage_1-147

Pagina-ontwerp

Bij het ontwerpen van pagina's ziet u de volgende structurele gebieden.

Inhoudskader

De pagina-inhoud wordt weergegeven in het inhoudskader. Het inhoudskader is volledig onafhankelijk van de editor - om ervoor te zorgen dat er geen conflicten zijn die te wijten zijn aan CSS of javascript.

Het inhoudskader bevindt zich in de rechtersectie van het venster, onder de werkbalk.

chlimage_1-148

Editor-frame

In het bewerkingsframe worden de bewerkingsfuncties gerealiseerd.

Het editorkader is een container (abstract) voor alle pagina auteurselementen. Het leeft bovenop het inhoudskader, en omvat:

 • de bovenste werkbalk
 • zijpaneel
 • alle overlays
 • elk ander pagina-ontwerpelement; bijvoorbeeld de werkbalk van de component

chlimage_1-149

Zijpaneel

Dit bevat twee standaardtabbladen waarmee u elementen en componenten kunt selecteren. ze kunnen hier worden gesleept en op de pagina worden neergezet.

Het zijpaneel is standaard verborgen. Als deze optie is geselecteerd, wordt deze links weergegeven of schuift deze over om het hele venster te bedekken (als het vensterformaat kleiner is dan een breedte van 1024 px); zoals bijvoorbeeld op een mobiel apparaat).

chlimage_1-150

Zijpaneel - Elementen

Op het tabblad Elementen kunt u een selectie maken uit het assortiment elementen. U kunt ook filteren op een bepaalde term of een groep selecteren.

chlimage_1-151

Zijpaneel - Elementgroepen

Op het tabblad Middelen vindt u een vervolgkeuzelijst waarmee u de specifieke groepen elementen kunt selecteren.

chlimage_1-152

Zijpaneel - Componenten

Op het tabblad Componenten kunt u een keuze maken uit het bereik van componenten. U kunt ook filteren op een bepaalde term of een groep selecteren.

chlimage_1-153

Bedekkingen

Deze bedekken het inhoudskader en worden gebruikt door layers om de mechanica te realiseren van hoe u (volledig transparant) met de componenten en hun inhoud kunt in wisselwerking staan.

De overlays bevinden zich in het editorframe (met alle andere pagina-ontwerpelementen), hoewel ze de juiste componenten in het inhoudsframe bedekken.

chlimage_1-154

Laag

Een laag is een onafhankelijke bundel van functionaliteit die kan worden geactiveerd aan:

 • Een andere weergave van de pagina opgeven
 • toestaan dat u met een pagina werkt en/of ermee werkt

De lagen bieden geavanceerde functionaliteit voor de gehele pagina, in tegenstelling tot specifieke handelingen voor een afzonderlijke component.

AEM wordt geleverd met verschillende lagen die al zijn geïmplementeerd voor het ontwerpen van pagina's; zoals bewerken, voorvertonen en notities aanbrengen.

OPMERKING

Lagen zijn een krachtig concept dat invloed heeft op de weergave van de gebruiker en de interactie met de pagina-inhoud. Wanneer u uw eigen lagen ontwikkelt, moet u ervoor zorgen dat de laag wordt opgeschoond wanneer deze wordt afgesloten.

Laagschakelaar

Met de laagschakeloptie kunt u de laag kiezen die u wilt gebruiken. Als u deze optie sluit, wordt de laag weergegeven die momenteel wordt gebruikt.

De laagschakelaar is beschikbaar als daling onderaan van de toolbar (bij de bovenkant van het venster, binnen het redacteurskader).

chlimage_1-155

Deelwerkbalk

Elke instantie van een component zal zijn toolbar tonen wanneer geklikt (of eens of met een langzaam tweemaal klikken). De werkbalk bevat de specifieke handelingen (bijvoorbeeld kopiëren, plakken, open editor) die beschikbaar zijn voor de componentinstantie (Bewerkbaar) op de pagina.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte, worden de componententoolbars geplaatst bij de bovenkant, of bodem, juiste hoek van de aangewezen component.

chlimage_1-156

Aanvullende informatie

Voor meer details over de concepten rond aanraking-toegelaten UI, ga aan het artikel Concepten van AEM toe:laten UI.

Zie de JS-documentatieset voor meer technische informatie over de pagina-editor met aanraakbediening.

Op deze pagina