Concepten van AEM Touch-Enabled UI

Met AEM 5.6 introduceerde Adobe een nieuwe touch-interface met responsief ontwerp voor de auteursomgeving. Dit verschilt aanzienlijk van de oorspronkelijke klassieke interface omdat deze is ontworpen voor zowel touch- als desktopapparaten.

Deze interface met aanraakbediening is nu de standaardinterface voor AEM en vervangt de klassieke interface.

OPMERKING

De interface met aanraakbediening is de standaardinterface voor AEM, maar de klassieke interface wordt nog wel ondersteund.

De interface met aanraakbediening bevat:

 • De reeksheader die:

  • Het logo tonen
  • Verstrekt een verbinding aan de Globale Navigatie
  • Verzekert verbinding met andere generische acties; zoals Zoeken, Help, oplossingen voor Marketingen Cloud, meldingen en gebruikersinstellingen.
 • De linkerspoorstaaf (indien nodig getoond en verborgen), die kan aantonen:

  • Tijdlijn
  • Verwijzingen
  • Filters
 • De navigatiekop, die ook contextgevoelig is en kan tonen:

  • Geeft aan welke console u momenteel gebruikt en/of uw locatie binnen die console
  • Selectie voor de linkerspoorstaaf
  • Broodkruimels
  • Toegang tot de juiste Create-handelingen
  • Selecties weergeven
 • Het inhoudsgebied dat:

  • Hiermee geeft u de inhoudsitems weer (pagina's, middelen, forumposts, enz.)
  • Kan worden opgemaakt zoals gevraagd, bijvoorbeeld kolom, kaart of lijst
  • Gebruikt een responsief ontwerp (het scherm wordt automatisch aangepast aan uw apparaat en/of venstergrootte)
  • Gebruikt oneindig schuiven (geen paginering meer, alle punten zijn vermeld binnen één venster)

chlimage_1-183

OPMERKING

Bijna alle AEM functionaliteit is naar de interface met aanraakbediening verzonden. In sommige beperkte gevallen zal de functionaliteit echter terugkeren naar de klassieke interface. Zie Status van aanraakinterface voor meer informatie.

De interface met aanraakbediening is ontworpen door Adobe om consistentie te bieden in de gebruikerservaring van meerdere producten. Het is gebaseerd op:

 • Coral UI (CUI) een implementatie van visuele stijl van Adobe voor aanraking-toegelaten UI. Koral UI verstrekt alles uw product/project/Webtoepassing moet de visuele stijl van UI goedkeuren.
 • De componenten van graniet UI worden gebouwd met Koraal UI.

De basisbeginselen van de interface met aanraakbediening zijn:

 • Eerst mobiel (met het oog op desktop)
 • Responsief ontwerp
 • Voor de context relevante weergave
 • Herbruikbaar
 • Ingesloten naslagdocumentatie opnemen
 • Ingesloten tests opnemen
 • Het bottom-up ontwerp om ervoor te zorgen dat deze principes op elk element en component worden toegepast

Raadpleeg het artikel Structuur van de interface AEM Touch-Enabled UI voor een verder overzicht van de interface voor aanraakbediening.

AEM Technologiestapel

AEM gebruikt het Granite-platform als basis en het Granite-platform bevat onder andere de Java Content Repository.

chlimage_1-184

Graniet

Graniet is Adobe Open Web-stapel, die diverse componenten verstrekt:

 • Een toepassing starten
 • Een kader OSGi waarin alles wordt opgesteld
 • Een aantal OSGi-directoryservices ter ondersteuning van bouwtoepassingen
 • Een uitgebreid Logging Kader dat diverse registreren APIs verstrekt
 • Implementatie van de JCR API-specificatie in de CRX-opslagruimte
 • Het Apache Sling Web Framework
 • Extra onderdelen van het huidige CRX-product
OPMERKING

Graniet wordt uitgevoerd als een open ontwikkelingsproject binnen Adobe: bijdragen aan de code , discussies en kwesties worden geleverd door het hele bedrijf .

Graniet is echter geen een opensource-project. Het is sterk gebaseerd op verschillende open-sourceprojecten (met name Apache Sling, Felix, Jackrabbit en Lucene), maar Adobe tekent een duidelijke lijn tussen wat openbaar en wat intern is.

Graniet-interface

Het technische platform van Granite verstrekt ook een kader van stichting UI. De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn:

 • Widgets voor granulaire gebruikersinterface bieden
 • Voer de concepten UI uit en illustreer beste praktijken (lange lijsten teruggeven, lijsten het filtreren, voorwerp CRUD, de tovenaars van de CUD…)
 • Verstrek een verlengbare en op stop-binnen gebaseerde beleidsinterface

Deze voldoen aan de eisen:

 • ''mobile first' respecteren
 • Uitbreidbaar
 • Eenvoudig te overschrijven

De graniet-interface:

 • Gebruikt de RESTful-architectuur van Sling
 • Hiermee implementeert u componentbibliotheken die zijn bedoeld voor het bouwen van inhoudgerichte webtoepassingen
 • Biedt granulaire UI-widgets
 • Biedt een standaard, gestandaardiseerde gebruikersinterface
 • Is uitbreidbaar
 • Is ontworpen voor zowel mobiele apparaten als desktopapparaten (respecteert eerst mobiel)
 • Kan worden gebruikt in elk platform/product/project op basis van graniet; eg AEM

chlimage_1-186

Client Side versus Server Side

De cliënt-server mededeling in granite UI bestaat uit hypertext, niet voorwerpen, zodat is er geen behoefte aan de cliënt om de bedrijfslogica te begrijpen

 • De HTML wordt door de server verrijkt met semantische gegevens
 • De client verrijkt de hypertekst met hypermedia (interactie)

chlimage_1-187

Client-kant

Hierbij wordt een extensie van de HTML-woordenlijst gebruikt, op voorwaarde dat de auteur zijn voornemen kenbaar kan maken om een interactieve webapp te maken. Dit is een gelijkaardige benadering aan WAI-ARIA en microformats.

Het bestaat voornamelijk uit een verzameling interactiepatronen (bijvoorbeeld het asynchroon verzenden van een formulier) die worden geïnterpreteerd door JS- en CSS-codes die op de client worden uitgevoerd. De rol van de client-kant bestaat uit het verbeteren van de opmaak (gegeven als de hypermediapliteit van de server) voor interactiviteit.

De client-kant is onafhankelijk van servertechnologie. Zolang de server de aangewezen prijsverhoging geeft, kan de cliënt-kant zijn rol vervullen.

Momenteel worden de JS- en CSS-codes geleverd als graniet clientlibs onder de categorie:

granite.ui.foundation and granite.ui.foundation.admin

Deze worden geleverd als onderdeel van het inhoudspakket:

granite.ui.content

Server-kant

Dit wordt gevormd door een inzameling van sling componenten die de auteur toelaten om samen te stellen een webapp snel. De ontwikkelaar ontwikkelt componenten, de auteur assembleert de componenten aan webapp. De rol van de server-kant is de hypermedia betaalbaarheid (prijsverhoging) aan de cliënt te geven.

Momenteel bevinden de componenten zich in de granietopslagplaats op:

/libs/granite/ui/components/foundation

Deze wordt geleverd als onderdeel van het inhoudspakket:

granite.ui.content

Verschillen met de klassieke gebruikersinterface

De verschillen tussen de gebruikersinterface van Granite en ExtJS (die voor de klassieke gebruikersinterface worden gebruikt) zijn ook van belang:

ExtJS Graniet-interface
Externe procedureoproep
Overgangen naar status
Gegevensoverdrachtsobjecten Hypermedia
Client kent interne serverfuncties Client kent geen interne gegevens
"Fat client" "Dunne client"
Gespecialiseerde clientbibliotheken Universal Client libraries

Graniet UI Foundation Components

De granite UI stichtingscomponenten verstrekken de basisbouwstenen nodig voor de bouw van om het even welke UI. Deze omvatten onder meer:

 • Knop
 • Hyperlink
 • Gebruiker Avatar

De basiscomponenten zijn te vinden onder:

/libs/granite/ui/components/foundation

Deze bibliotheek bevat een graniet UI-component voor elk koraalelement. Een component wordt aangedreven door inhoud, met zijn configuratie die in de bewaarplaats verblijft. Hierdoor is het mogelijk een Granite UI-toepassing samen te stellen zonder HTML-opmaak handmatig te schrijven.

Doel:

 • Componentmodel voor HTML Elements
 • Componentcompositie
 • Automatische eenheid- en functietests

Implementatie:

 • Samenstelling en configuratie op basis van gegevensopslagruimte
 • Gebruik van testfaciliteiten die door het Granite-platform worden geleverd
 • JSP-sjablonen

Deze bibliotheek van stichtingscomponenten kan door andere bibliotheken worden gebruikt of worden uitgebreid.

ExtJS en corresponderende UI-componenten voor graniet

Wanneer het bevorderen van code ExtJS om granite UI te gebruiken, verstrekt de volgende lijst een geschikt overzicht van xtypes ExtJS en knooptypes van ExtJS met hun gelijkwaardige middeltypes van Granite UI.

ExtJS xtype Graniet UI-brontype
button granite/ui/components/foundation/form/button
checkbox granite/ui/components/foundation/form/checkbox
componentstyles cq/gui/components/authoring/dialog/componentstyles
cqinclude granite/ui/components/foundation/include
datetime granite/ui/components/foundation/form/datepicker
dialogfieldset granite/ui/components/foundation/form/fieldset
hidden granite/ui/components/foundation/form/hidden
html5smartfile, html5smartimage granite/ui/components/foundation/form/fileupload
multifield granite/ui/components/foundation/form/multifield
numberfield granite/ui/components/foundation/form/numberfield
pathfield, paragraphreference granite/ui/components/foundation/form/pathbrowser
selection granite/ui/components/foundation/form/select
sizefield cq/gui/components/authoring/dialog/sizefield
tags granite/ui/components/foundation/form/autocomplete cq/gui/components/common/datasources/tags
textarea granite/ui/components/foundation/form/textarea
textfield granite/ui/components/foundation/form/textfield
Knooppunttype Graniet UI-brontype
cq:WidgetCollection granite/ui/components/foundation/container
cq:TabPanel granite/ui/components/foundation/container granite/ui/components/foundation/layouts/tabs
cq:panel granite/ui/components/foundation/container

Algemene UI-beheercomponenten

De granite UI-beheercomponenten bouwen voort op de basiscomponenten om generieke bouwstenen te leveren die elke beheertoepassing kan implementeren. Deze omvatten onder meer:

 • Algemene navigatiebalk
 • Rail (skelet)
 • Deelvenster Zoeken

Doel:

 • Unified look-and-feel voor beheertoepassingen
 • Rad voor beheertoepassingen

Implementatie:

 • Vooraf gedefinieerde componenten die de basiscomponenten gebruiken
 • Componenten kunnen worden aangepast

Koraalinterface

Koraal UI (koral UI) is een implementatie van CUI (Adobe style) voor aanraking-toegelaten UI, die is ontworpen om consistentie in de gebruikerservaring over veelvoudige producten te verstrekken. Koraal UI verstrekt alles u de visuele stijl moet goedkeuren die op het auteursmilieu wordt gebruikt.

LET OP

Koral UI is een bibliotheek UI die aan AEM klanten voor de bouw van toepassingen en Webinterfaces binnen de grenzen van hun vergunning gegeven gebruik van het product ter beschikking wordt gesteld.

Het gebruik van de koraalinterface is alleen toegestaan:

 • Wanneer het met AEM is verzonden en gebundeld.
 • Voor gebruik wanneer het uitbreiden van bestaande UI van het auteursmilieu.
 • Adobe zakelijk onderpand, advertenties en presentaties.
 • De gebruikersinterface van toepassingen met Adobe-branding (het lettertype mag niet direct beschikbaar zijn voor andere toepassingen).
 • Met kleine aanpassingen.

Het gebruik van de koraalinterface moet worden vermeden in:

 • Documenten en andere artikelen die geen verband houden met Adobe.
 • Omgevingen voor het maken van inhoud (waar de voorafgaande items door anderen kunnen worden gegenereerd).
 • Toepassingen/componenten/webpagina's die niet duidelijk zijn verbonden met Adobe.

De koraalinterface is een verzameling bouwstenen voor het ontwikkelen van webtoepassingen.

chlimage_1-188

Ontworpen om modulair van het begin te zijn, vormt elke module een afzonderlijke laag die op zijn primaire rol wordt gebaseerd. Hoewel de lagen zijn ontworpen om elkaar te steunen, kunnen zij ook onafhankelijk worden gebruikt indien nodig. Hierdoor kunt u de gebruikerservaring van Coral implementeren in een HTML-omgeving.

Met de koraalinterface is het niet verplicht een bepaald ontwikkelingsmodel en/of -platform te gebruiken. Het primaire doel van Coral is uniforme en schone markeringen van HTML5, onafhankelijk van de daadwerkelijke methode te verstrekken die wordt gebruikt om deze prijsverhoging uit te zenden. Dit kan worden gebruikt voor client- of server-side rendering, sjablonen, JSP-, PHP- of zelfs Adobe Flash RIA-toepassingen - om er maar een paar te noemen.

HTML-elementen - De opmaaklaag

De HTML-elementen bieden een algemene look en feel voor alle basis-UI-elementen (zoals navigatiebalk, knop, menu, rail, enz.).

Op het eenvoudigste niveau is een HTML-element een HTML-tag met een toegewezen klassenaam. Complexere elementen kunnen bestaan uit meerdere tags, die binnen elkaar zijn genest (op een specifieke manier).

De CSS wordt gebruikt om het daadwerkelijke uiterlijk te geven. Om het mogelijk te maken de look-and-feel (bijvoorbeeld voor branding) eenvoudig aan te passen, worden werkelijke stijlwaarden gedeclareerd als variabelen die tijdens runtime worden uitgebreid met de LESS-voorprocessor.

Doel:

 • Verstrek basiselementen UI met een gemeenschappelijke blik-en-voelt
 • Standaardrastersysteem opgeven

Implementatie:

 • HTML-tags met stijlen die zijn geïnspireerd door bootstrap
 • Klassen worden gedefinieerd in LESS-bestanden
 • Pictogrammen worden gedefinieerd als fontsprites

De markering:

<button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
<button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>

Wordt weergegeven als:

chlimage_1-109

De look-and-feel wordt gedefinieerd in LESS, gekoppeld aan een element met een speciale klassenaam (het volgende extract is verkort omwille van de beknoptheid):

.btn {
  font-size: @baseFontSize;
  line-height: @baseLineHeight;
  .buttonBackground(@btnBackground,
                @btnBackgroundHighlight,
                @grayDark, 0 1px 1px rgba(255,255,255,.75));

Werkelijke waarden worden gedefinieerd in een LESS-variabelebestand (het volgende uittreksel is verkort vanwege de beknoptheid):

@btnBackgroundHighlight: darken(@white, 10%);
@btnPrimaryBackgroundHighlight: spin(@btnPrimaryBackground, 20%);
@baseFontSize: 17px;
@baseFontFamily: @sansFontFamily;

Elementplug-ins

Veel van de HTML-elementen moeten een dynamisch gedrag vertonen, zoals het openen en sluiten van pop-upmenu's. Dit is de rol van de elementinsteekmodules, die dergelijke taken uitvoeren door de DOM te manipuleren met behulp van JavaScript.

Een insteekmodule is:

 • Ontworpen voor gebruik op een specifiek DOM-element. Een dialoogplug-in verwacht bijvoorbeeld DIV class=dialog te vinden
 • Algemeen in de natuur. Een layoutmanager biedt bijvoorbeeld een lay-out voor elke lijst met DIV- of LI-elementen

Het gedrag van de stop kan met parameters worden aangepast, door één van beiden:

 • Het overgaan van de parameters door middel van een vraag javascript
 • Toegewezen data-*-kenmerken gebruiken die zijn gekoppeld aan de HTML-markering

Hoewel de ontwikkelaar de beste aanpak voor elke plug-in kan kiezen, is de duimregel:

 • data-* kenmerken voor opties met betrekking tot HTML-lay-out. Als u bijvoorbeeld het aantal kolommen wilt opgeven
 • API-opties/klassen voor functionaliteit met betrekking tot gegevens. Bijvoorbeeld door de lijst met weer te geven items samen te stellen

Hetzelfde concept wordt gebruikt om formuliervalidatie te implementeren. Voor een element dat u wilt valideren, moet u het vereiste invoerformulier opgeven als aangepast data-*-kenmerk. Dit kenmerk wordt vervolgens gebruikt als een optie voor een validatie-insteekmodule.

OPMERKING

Waar mogelijk moet native HTML5-formuliervalidatie worden gebruikt en/of uitgebreid.

Doel:

 • Dynamisch gedrag voor HTML-elementen opgeven
 • Aangepaste lay-outs bieden die niet mogelijk zijn met zuivere CSS
 • Formuliervalidatie uitvoeren
 • Geavanceerde DOM-bewerking uitvoeren

Implementatie:

 • jQuery-insteekmodule, gekoppeld aan specifiek DOM-element(en)
 • Kenmerken data-* gebruiken om gedrag aan te passen

Een uittreksel van bijvoorbeeld prijsverhoging (noteer de opties die als gegeven-&amp worden gespecificeerd;ast; kenmerken):

<ul data-column-width="220" data-layout="card" class="cards">
 <li class="item">
  <div class="thumbnail">
   <img href="/a.html" src="/a.thumb.319.319..png">
   <div class="caption">
    <h4>Toolbar</h4>
     <p><small>toolbar</small><br></p>
   </div>
  </div>
 </li>
 <li class="item">
  <div class="thumbnail">
   <img href="/a.html" src="/a.thumb.319.319..png">
   <div class="caption">
    <h4>Toolbar</h4>
    <p><small>toolbar</small><br></p>
   </div>
  </div>
 </li>

De aanroep van de jQuery-insteekmodule:

$(‘.cards’).cardlayout ();

Dit wordt weergegeven als:

chlimage_1-190

Met de cardLayout-plug-in worden de omsloten UL-elementen weergegeven op basis van hun respectieve hoogten en ook rekening houdend met de breedte van het bovenliggende element.

HTML Elements-widgets

Een widget combineert een of meer basiselementen met een javascript-insteekmodule om interface-elementen op een hoger niveau te vormen. Deze kunnen complexer gedrag en ook een complexere blik en het gevoel uitvoeren dan één enkel element zou kunnen leveren. Goede voorbeelden zijn de tagkiezer of de spoorwidgets.

Een widget kan zowel aangepaste gebeurtenissen activeren als naar aangepaste gebeurtenissen luisteren om samen te werken met andere widgets op de pagina. Sommige widgets zijn in feite native jQuery-widgets die de Coral HTML-elementen gebruiken.

Doel:

 • UI-elementen op hoger niveau implementeren die complex gedrag vertonen
 • Gebeurtenissen activeren en afhandelen

Implementatie:

 • jQuery-insteekmodule + HTML-opmaak
 • Kan client/server-side sjablonen gebruiken

Voorbeeldopmaak is:

<input type="text" name="tags" placeholder="Tags" class="tagManager"/>

De aanroep van de jQuery-insteekmodule (met opties):

$(".tagManager").tagsManager({
    prefilled: ["Pisa", "Rome"] })

De insteekmodule geeft HTML-opmaak weer (deze markering gebruikt basiselementen, die mogelijk intern andere insteekmodules gebruiken):

<span>Pisa</span>
<a title="Removing tag" tagidtoremove="0"
  id="myRemover_0" class="myTagRemover" href="#">x</a></span>

<span id="myTag_1" class="myTag"><span>Rome</span>
<a title="Removing tag" tagidtoremove="1"
  id="myRemover_1" class="myTagRemover" href="#">x</a></span>

<input type="text" data-original-title="" class="input-medium tagManager"
    placeholder="Tags" name="tags" data-provide="typeahead" data-items="6"
    autocomplete="off">

Dit wordt weergegeven als:

chlimage_1-191

Hulpprogrammabibliotheek

Deze bibliotheek is een verzameling javascript-hulplijnplug-ins en/of -functies:

 • UI-onafhankelijk
 • Toch cruciaal voor het ontwikkelen van volledige webtoepassingen

Dit zijn onder andere XSS-afhandeling en de gebeurtenisbus.

Hoewel de insteekmodules en widgets voor HTML-elementen afhankelijk kunnen zijn van de functionaliteit die door de hulpprogrammabibliotheek wordt geboden, kan de hulpprogrammabibliotheek niet sterk afhankelijk zijn van de elementen of widgets zelf.

Doel:

 • Algemene functionaliteit bieden
 • Implementatie van gebeurtenisbus
 • Clientsjablonen
 • XSS

Implementatie:

 • jQuery-plug-ins of JavaScript-modules die voldoen aan AMD

Op deze pagina