SPA

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Voor toepassingen van één pagina in AEM, is app verantwoordelijk voor het verpletteren. Dit document beschrijft het verpletterende mechanisme, het contract, en beschikbare opties.

OPMERKING

De eigenschap van de Redacteur van de Toepassing van de enig-Pagina (SPA) vereist AEM 6.4 de dienstpak 2 of nieuwer.

De SPA Redacteur is de geadviseerde oplossing voor projecten die SPA kader gebaseerde cliënt-zijteruggeven (b.v. Reageren of Angular) vereisen.

Project routeren

App bezit het verpletteren en dan uitgevoerd door de ontwikkelaars van het projectfront. Dit document beschrijft specifiek het verpletteren voor het model dat door de AEM server is teruggekeerd. De gegevensstructuur van het paginamodel stelt URL van het onderliggende middel bloot. Het front-end project kan om het even welke douane of derdebibliotheek gebruiken die verpletterende functionaliteit verstrekt. Zodra een route een fragment van model, een vraag aan verwacht PageModelManager.getData() kan worden uitgevoerd. Wanneer een modelroute is veranderd moet een gebeurtenis worden teweeggebracht om luisterbibliotheken zoals de Redacteur van de Pagina te waarschuwen.

Architectuur

Voor een gedetailleerde beschrijving raadpleegt u de PageModelManager van het document SPA blauwdruk.

ModelRouter

De ModelRouter - indien ingeschakeld - kapselt de API-functies van HTML5 History in pushState en replaceState om ervoor te zorgen dat een bepaald fragment van het model vooraf wordt opgehaald en toegankelijk is. Vervolgens wordt de geregistreerde front-end component meegedeeld dat het model is gewijzigd.

Handmatig versus automatisch model routeren

De ModelRouter automatiseert het ophalen van fragmenten van het model. Maar zoals elk geautomatiseerd gereedschap ook met beperkingen gepaard gaat. Indien nodig ModelRouter kan worden uitgeschakeld of geconfigureerd om paden te negeren met gebruik van meta-eigenschappen (zie de sectie Meta-eigenschappen van het dialoogvenster SPA document). De voorste eindontwikkelaars kunnen hun eigen model dat laag verplettert dan uitvoeren door om PageModelManager om een bepaald fragment van het model te laden met de getData() functie.

OPMERKING

Momenteel illustreert het wij.Retail project van het Dagboek steekproefReact de geautomatiseerde benadering terwijl het project van de Angular handboek illustreert. Een semi-geautomatiseerde benadering zou ook een geldige gebruikscase zijn.

LET OP

De huidige versie van de ModelRouter alleen ondersteuning voor het gebruik van URL's die verwijzen naar het feitelijke bronnenpad van verzendmodel-entry-punten. Het steunt niet het gebruik van Vanity URLs of aliassen.

Routeringscontract

De huidige implementatie is gebaseerd op de veronderstelling dat het SPA project HTML5 Geschiedenis API voor het verpletteren aan de verschillende toepassingspagina's gebruikt.

Configuratie

De ModelRouter steunt het concept model verpletterend aangezien het op let pushState en replaceState aanroepen van vooraf ingestelde modelfragmenten. Intern activeert het de PageModelManager om het model te laden dat overeenkomt met een opgegeven URL en voert een cq-pagemodel-route-changed gebeurtenis waaraan andere modules kunnen luisteren.

Dit gedrag wordt standaard automatisch ingeschakeld. Om het onbruikbaar te maken, zou de SPA het volgende meta-bezit moeten teruggeven:

<meta property="cq:pagemodel_router" content="disable"\>

Merk op dat elke route van de SPA met een toegankelijke bron in AEM (b.v., " /content/mysite/mypage") sinds de PageModelManager zal automatisch proberen om het overeenkomstige paginamodel te laden zodra de route wordt geselecteerd. Desondanks kan de SPA, indien nodig, ook een "lijst van gewezen personen"van routes bepalen die door PageModelManager:

<meta property="cq:pagemodel_route_filters" content="route/not/found,^(.*)(?:exclude/path)(.*)"/>

Op deze pagina