Integratie SPA en starten

Adobe Experience Platform Launch is de aanbevolen manier om Analytics, Target en Audience Manager te implementeren in toepassingen voor één pagina (SPA).

OPMERKING

De eigenschap van de Redacteur van de Toepassing van de enig-Pagina (SPA) vereist AEM 6.4 de dienstpak 2 of nieuwer.

De SPA Redacteur is de geadviseerde oplossing voor projecten die SPA kader gebaseerde cliënt-zijteruggeven (b.v. Reageren of Angular) vereisen.

Zelfstudie

Om te begrijpen hoe te om uw SPA met Adobe Experience Platform Launch te integreren, te zien dit kennisbasisartikel en leerprogramma, die u door de opstelling van de Lancering zullen begeleiden evenals Experience Cloud die met Angular of React wordt gebouwd uitvoeren.

OPMERKING

De KB waarnaar wordt verwezen, is gemaakt om Adobe Experience Platform Launch-integratie mogelijk te maken met SPA die geen gebruikmaken van de AEM SPA Editor. Deze methodes zouden de integratie van Adobe Experience Platform Launch ook moeten toestaan om met SPA te coëxisteren die worden gebouwd om de Redacteur van de SPA te gebruiken.

Het gebruik van Redux naast de Javascript SPA libraries is niet volledig onderzocht. De ondersteuning van Redux is gepland in een toekomstige versie van de SPA Editor.

Op deze pagina