Aangepaste AEM paginasjabloon maken met Adobe Campaign-formuliercomponenten

Deze pagina verklaart hoe te om een malplaatje van de douanepagina te bouwen dat Adobe Campaign Form componenten gebruikt door te onderzoeken hoe het Geometrixx-outdoor malplaatje ( /apps/geometrixx-outdoors/components/page_campaign_profile) wordt uitgevoerd, en wijst u op belangrijke informatie u kan vereisen wanneer het creëren van uw eigen douanemalplaatje.

OPMERKING

E-mail- en formuliervoorbeelden zijn alleen beschikbaar in Geometrixx. Download voorbeeldinhoud van Geometrixx uit Pakket delen.

Als u een aangepaste AEM paginasjabloon wilt maken met Adobe Campaign-formuliercomponenten, moet u het volgende doen:

 1. Correcte resourceSuperType

  Zorg ervoor dat de pagina-component overerft van mcm/campaign/components/profile.

  Dit is vereist voor de servlets om informatie te verkrijgen en op te slaan

  • com.day.cq.mcm.campaign.servlets.TemplateListServlet
  • com.day.cq.mcm.campaign.servlets.SaveProfileServlet

  chlimage_1-201

 2. ClientContext-instellingen

  Wanneer u de montages van de cliëntcontext ( /etc/designs/geometrixx-outdoors/jcr:content/page_campaign_profile) bekijkt, ziet u de volgende montages:

  • ClientContext verwijst naar /etc/clientcontext/campaign
  • Er is ook een extra config knoop.

  chlimage_1-202

 3. head.jsp (/apps/geometrixx-outdoors/components/page_campaign_profile/head.jsp?lang=nl)

  In head.jsp, ziet u de volgende lijnen die clientcontext-config en cloudservice-haak gebruiken:

  <cq:include path="config" resourceType="cq/personalization/components/clientcontext_optimized/config"/>
  <sling:include path="contexthub" resourceType="granite/contexthub/components/contexthub"/>
  <cq:include script="/libs/cq/cloudserviceconfigs/components/servicelibs/servicelibs.jsp"/>
  
 4. body.jsp (/apps/geometrixx-outdoors/components/page_campaign_profile/body.jsp?lang=nl)

  In body.jsp worden de cloudservices onder aan de pagina geladen:

  <cq:include path="cloudservices" resourceType="cq/cloudserviceconfigs/components/servicecomponents"/>
  
 5. Campagnepagina-eigenschappen

  Als u een Adobe Campaign-sjabloon wilt selecteren, worden de pagina-eigenschappen uitgebreid met het tabblad Campagne:

  /apps/geometrixx-outdoors/components/page_campaign_profile/dialog/items/tabs/items/campaign

  chlimage_1-203

 6. Sjablooninstellingen.

  In het malplaatje ( /apps/geometrixx-outdoors/templates/campaign_profile/jcr:content) ziet u de volgende standaardwaarden:

  acMapping mapRecipient (voor Adobe Campaign 6.1), profiel (voor Adobe Campaign Standard)
  acTemplateId post

  chlimage_1-204

Op deze pagina