Hoe te om AEM Projecten te ontwikkelen gebruikend IntelliJ IDEA

Overzicht

Om met AEM ontwikkeling op IntelliJ te beginnen, zijn de volgende stappen vereist.

Elk van hen wordt meer in detail uitgelegd in de rest van dit hoe-te.

 • IntelliJ installeren
 • Uw AEM instellen op basis van Maven
 • JSP-ondersteuning voor IntelliJ in de Maven POM voorbereiden
 • Importeer het Maven Project in IntelliJ
OPMERKING

Deze handleiding is gebaseerd op de IntelliJ IDEA Ultimate Edition 12.1.4 en AEM 5.6.1.

IntelliJ IDEA installeren

Download IntelliJ IDEA van de pagina Downloads bij JetBrains.

Volg vervolgens de installatie-instructies op die pagina.

Stel uw AEM in op basis van Maven

Stel vervolgens uw project in met Maven zoals beschreven in Hoe kan ik AEM projecten bouwen met Apache Maven.

Om met AEM projecten in IntelliJ IDEA te beginnen, is de basisopstelling in Aan de slag in 5 Minuten voldoende.

JSP-ondersteuning voorbereiden voor IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA kan ook ondersteuning bieden bij het werken met JSP, bijvoorbeeld

 • tagbibliotheken automatisch invullen
 • bewustzijn van objecten die worden gedefinieerd door <cq:defineObjects /> en <sling:defineObjects />

Om dat te werken, volg de instructies op hoe te met JSPs in hoe te AEM Projecten bouwen gebruikend Apache Maven.

Het gemaakte project importeren

 1. Open Import dialoog in IntelliJ IDEA door

  • selecteren Project importeren op welkomstscherm als u nog geen project hebt geopend
  • selecteren Bestand -> Project importeren vanuit hoofdmenu
 2. Selecteer in het dialoogvenster Importeren het POM-bestand van uw project.

  chlimage_1-45

 3. Ga verder met de standaardinstellingen zoals weergegeven in het onderstaande dialoogvenster.

  chlimage_1-46

 4. Ga door de volgende dialogen door te klikken Next en Finish.

 5. U bent nu opstelling voor AEM Ontwikkeling gebruikend IntelliJ IDEA

  chlimage_1-47

Fouten opsporen in JSP's met IntelliJ IDEA

De volgende stappen zijn noodzakelijk voor het zuiveren JSPs met IntelliJ IDEA

 • Opstelling een Facet van het Web in het Project
 • Installeer de JSR45 steunstop in
 • Een foutopsporingsprofiel configureren
 • AEM configureren voor foutopsporingsmodus

Een webfacet instellen in het project

IntelliJ IDEA moet begrijpen waar te om JSPs voor het zuiveren te vinden. Aangezien IDEA de content-package-maven-plugin montages niet kan interpreteren, moet dit manueel worden gevormd.

 1. Naar Bestand -> Projectstructuur
 2. Selecteer de module Content
 3. Klik + boven de lijst met modules en selecteer Web
 4. Als Folder van het Middel van het Web, selecteer content/src/main/content/jcr_root subdirectory van uw project zoals aangetoond in het hieronder ontsproten scherm.

chlimage_1-48

Installeer de JSR45 steunstop

 1. Ga naar Plugins ruit in de montages IntelliJ IDEA
 2. Navigeer naar JSR45 Integratie Insteekmodule en selecteer het controlevakje naast het
 3. Klik Toepassen
 4. Start IntelliJ IDEA opnieuw op het verzoek om

chlimage_1-49

Foutopsporingsprofiel configureren

 1. Ga naar Uitvoeren -> Configuraties bewerken
 2. Druk op + en selecteer JSR45 Remote
 3. Selecteer Configureren naast Toepassingsserver in het configuratiedialoogvenster en configureer een generieke server
 4. Stel de startpagina in op een geschikte URL als u een browser wilt openen wanneer u de foutopsporing start
 5. Verwijder alle Voor lancering taken als u vlt autosync gebruikt, of vorm aangewezen Gemaakt taken als u niet
 6. Pas in het deelvenster Opstarten/Verbinding de poort indien nodig aan
 7. Kopieer de opdrachtregelargumenten die IntelliJ IDEA voorstelt

chlimage_1-50 chlimage_1-51

AEM configureren voor foutopsporingsmodus

De laatste vereiste stap is AEM te beginnen met de JVM-opties die door IntelliJ IDEA worden voorgesteld.

U kunt dit doen door het AEM jar dossier direct te beginnen en deze opties toe te voegen, bijvoorbeeld met de volgende bevellijn:

java -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=58242,suspend=n,server=y -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256M -jar cq-quickstart-5.6.1.jar

U kunt deze opties ook toevoegen aan uw beginscript in crx-quickstart/bin/start, zoals hieronder wordt getoond.

# ...

# default JVM options
if [ -z "$CQ_JVM_OPTS" ]; then
 CQ_JVM_OPTS='-server -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256M -Djava.awt.headless=true'
fi

CQ_JVM_OPTS="$CQ_JVM_OPTS -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=58242,suspend=n,server=y"

# ...

Foutopsporing starten

U bent nu allen opstelling voor het zuiveren van uw JSPs in AEM.

 1. Selecteer Uitvoeren -> Foutopsporing -> Uw foutopsporingsprofiel
 2. Onderbrekingspunten instellen in de componentcode
 3. Een pagina openen in uw browser

chlimage_1-52

Foutopsporingsbundels met IntelliJ IDEA

De code in bundels kan worden gezuiverd gebruikend standaard generische verre zuivert verbinding. U kunt de Jetbrain-documentatie bij foutopsporing op afstand volgen.

Op deze pagina