Dialoogvenster-editor

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De dialoogeditor biedt een grafische interface voor het eenvoudig maken en bewerken van dialoogvensters en subformulieren.

Ga naar CRXDE Lite en open de verkenner-boomstructuur om te zien hoe het werkt /libs/foundation/components/chart en dubbelklik op het knooppunt dialog:

chlimage_1-247

Het dialoogvenster wordt geopend in het dialoogvenster dialoogeditor:

screen_shot_2012-02-01at25033pm

Overzicht van gebruikersinterface

De interface van de dialoogeditor bestaat uit vier deelvensters:

  • De palet in de linkerbovenhoek. In dit deelvenster staan de widgets die beschikbaar zijn voor het samenstellen van een dialoogvenster, zoals tabdeelvensters, tekstvelden, selectielijsten en knoppen. U kunt de verschillende categorieën in het palet uitbreiden door op de gewenste scheidingsbalk te klikken.
  • De structuur in de linkerbenedenhoek. In dit deelvenster ziet u de hiërarchische structuur van knooppunten die de dialoogdefinitie vormen. U kunt dezelfde structuur zien door het dialoogvenster uit te vouwen in CRXDE Lite of CRX Content Explorer.
  • De renderen in het midden van het venster. In dit deelvenster ziet u hoe de in het structuurvenster gedefinieerde dialoogdefinitie wordt weergegeven als een echt dialoogvenster.
  • De eigenschappen venster. In dit deelvenster worden de eigenschappen weergegeven van het knooppunt dat momenteel is gemarkeerd in het structuurvenster.

De Dialoogeditor gebruiken

Om een dialoogvenster te maken, sleept de gebruiker elementen van het palet naar het structuurvenster en zet deze neer op de positie in de hiërarchie van de dialoogdefinitie.

Nadat de gewenste structuur is voltooid, klikt de gebruiker op Opslaan, boven aan het rendervenster.

LET OP

De dialoogeditor is bedoeld voor het maken van relatief eenvoudige dialoogvensters en kan wellicht geen complexere dialoogdefinities bewerken. Wanneer de dialoogeditor het bewerken van een dialoogstructuur niet toestaat, moet de dialoogdefinitie handmatig worden gemaakt en/of bewerkt door de knooppuntstructuur rechtstreeks te bewerken met bijvoorbeeld CRXDE Lite of CRX Content Explorer.

Een nieuw dialoogvenster maken

Als u een nieuw dialoogvenster wilt maken, selecteert u de gewenste component en klikt u op Maken… en vervolgens Dialoogvenster maken….

Voer de vereiste gegevens in en klik op Alles opslaan - nu kunt u dubbelklikken op het dialoogvenster om het te openen met de editor.

De Dialoogeditor voor subklassen gebruiken

Een substraat is een speciale pagina met een formulier dat in één stap kan worden ingevuld en verzonden. Zo kunt u snel een pagina maken met de ingevoerde inhoud.

Het formulier waaruit een subformulier bestaat, wordt net als een normaal dialoogvenster gedefinieerd door een definitie in het dialoogvenster, hoewel het op de basispagina in een ander formulier wordt weergegeven. Omdat dialoogdefinities worden gebruikt om basisbeginselen te definiëren, kunnen basisbeginselen worden ontworpen met de dialoogeditor. Let op: wanneer u de dialoogeditor op deze manier gebruikt, wordt de dialoogvensterdefinitie in het rendervenster nog steeds weergegeven in de vorm van een dialoogvenster en niet als een subvenster.

Zie Basisstructuur voor meer informatie over het gebruik van de dialoogeditor om subformulieren te maken.

Op deze pagina