Tekenreeksen extraheren voor vertaling

Gebruik de xgettext-maven-plug-in om tekenreeksen uit uw broncode te extraheren die moeten worden vertaald. Met de plug-in Maven worden tekenreeksen geëxtraheerd naar een XLIFF-bestand dat u verzendt voor vertaling. Tekenreeksen worden geëxtraheerd van de volgende locaties:

 • Java-bronbestanden
 • Javascript-bronbestanden
 • XML-representaties van SVN-bronnen (JCR-knooppunten)

Het vormen de Extractie van het Koord

Configureer hoe de functie voor het insteekmodule xgettext-maven tekenreeksen voor uw project extraheert.

/filter { }
/parsers {
  /vaultxml { }
  /javascript { }
  /regexp {
   /files {
     /java { }
     /jsp { }
     /extjstemplate { }
   }
  }
}
/potentials { }
Sectie Beschrijving
/filter Hiermee worden de geparseerde bestanden aangegeven.
/parsers/vaultxml Hiermee configureert u het parseren van Vault-bestanden. Identificeert de JCR-knooppunten die extern gegeneraliseerde tekenreeksen en lokalisatietips bevatten. Identificeert ook JCR-knooppunten die moeten worden genegeerd.
/parsers/javascript Identificeert de JavaScript-functies die tekenreeksen extern maken. U hoeft deze sectie niet te wijzigen.
/parsers/regexp Vormt het ontleden van Java-, JSP-, en ExtJS malplaatjedossiers. U hoeft deze sectie niet te wijzigen.
/potentials De formule voor het detecteren van tekenreeksen die moeten worden geïnternationaliseerd.

De te parseren bestanden identificeren

Het /filter gedeelte van het i18n.any-bestand identificeert de bestanden die met het gereedschap Xgettext-maven-plugin worden geparseerd. Voeg verschillende include- en uitsluitingsregels toe die respectievelijk geparseerde en genegeerde bestanden identificeren. Neem alle bestanden op en sluit de bestanden uit die u niet wilt parseren. Gewoonlijk sluit u bestandstypen uit die geen bijdrage leveren aan de interface, of bestanden die wel UI definiëren maar niet worden omgezet. De regels include en exclude hebben de volgende indeling:

{ /include "pattern" }
{ /exclude "pattern" }

Het patroongedeelte van een regel wordt gebruikt om de namen van de bestanden die moeten worden opgenomen of uitgesloten, te benaderen. Het patroonvoorvoegsel geeft aan of u overeenkomt met een JCR-knooppunt (de weergave in de vault) of met het bestandssysteem.

Voorvoegsel Effect
/ Geeft een JCR-pad aan. Dit voorvoegsel komt daarom overeen met bestanden onder de map jcr_root.
* Geeft een normaal bestand op het bestandssysteem aan.
none Geen voorvoegsel of patroon dat begint met een map of bestandsnaam, geeft een normaal bestand op het bestandssysteem aan.

Bij gebruik in een patroon geeft het teken / een submap en het teken &ast aan; alle tekens. In de volgende tabel staan verschillende voorbeeldregels.

Voorbeeldregel Effect
{ /include "*" } Alle bestanden opnemen.
{ /exclude "*.pdf" } Sluit alle PDF-bestanden uit.
{ /exclude "*/pom.xml" } POM-bestanden uitsluiten.
{ /exclude "/content/*" } { /include "/content/catalogs/geometrixx/templatepages" } { /include "/content/catalogs/geometrixx/templatepages/*" }

Sluit alle bestanden onder het knooppunt /content uit.

Neem het knooppunt /content/catalogs/geometrixx/templatepages op.

Inclusief alle onderliggende knooppunten van /content/catalogs/geometrixx/sjablonen.

De tekenreeksen uitnemen

geen POM:

mvn -N com.adobe.granite.maven:xgettext-maven-plugin:1.2.2:extract -Dxgettext.verbose=true -Dxgettext.target=out -Dxgettext.rules=i18n.any -Dxgettext.root=.

Met POM: Dit toevoegen aan POM:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>com.adobe.granite.maven</groupId>
      <artifactId>xgettext-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.1</version>
      <configuration>
        <rules>i18n.any</rules>
        <root>jcr_root</root>
        <xliff>cq.xliff</xliff>
        <verbose>true</verbose>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

de opdracht:

mvn xgettext:extract

Uitvoerbestanden

 • raw.xliff: geëxtraheerde tekenreeksen

 • warn.log: eventuele waarschuwingen als de CQ.I18n.getMessage() API onjuist wordt gebruikt. Deze moeten altijd worden opgelost en vervolgens opnieuw worden uitgevoerd.

 • parserwarn.log: parserwaarschuwingen (indien aanwezig), bv. JS-parserproblemen

 • potentials.xliff: "potentiële" kandidaten die niet worden geëxtraheerd, maar leesbare tekenreeksen kunnen zijn die vertaald moeten worden (kan worden genegeerd, levert nog steeds een enorme hoeveelheid valse positieven op)

 • strings.xliff: afgevlakt xliff-bestand, te importeren in ALF

 • backrefs.txt: staat voor snelle raadpleging van broncodeplaatsen voor een bepaalde koord toe

Op deze pagina