Decoratietag

Wanneer een component in een webpagina wordt gerenderd, kan een HTML-element worden gegenereerd, waarbij de gerenderde component in zichzelf wordt verpakt. Dit heeft hoofdzakelijk twee doelen:

 • Een component kan alleen worden bewerkt wanneer deze is verpakt met een HTML-element.

 • Het element wrapping wordt gebruikt om HTML-klassen toe te passen die het volgende bieden:

  • indelingsgegevens
  • opmaakgegevens

Voor ontwikkelaars biedt AEM duidelijke en eenvoudige logica die de decoratietags regelt die onderdelen bevatten. Of en hoe de versietag wordt teruggegeven wordt bepaald door de combinatie twee factoren, die deze pagina in duiken:

 • De component zelf kan zijn versietag met een reeks eigenschappen vormen.
 • De scripts die componenten bevatten (HTL, JSP, dispatcher, enz.) kunnen de aspecten van de decoratietag definiëren met daarin parameters.

Recommendations

Hier zijn sommige algemene aanbevelingen van wanneer om het omslagelement te omvatten dat in het vermijden zou moeten helpen lopen in onverwachte kwesties:

 • De aanwezigheid van het omvattende element mag niet verschillen tussen WCMModes (bewerkings- of voorvertoningsmodus), instanties (auteur of publicatie) of omgevingen (opmaken of productie), zodat de CSS en JavaScripts van de pagina in alle gevallen op dezelfde manier werken.
 • Het omvattende element zou aan alle componenten moeten worden toegevoegd die editable zijn, zodat de paginaredacteur hen kan initialiseren en behoorlijk bijwerken.
 • Voor niet-bewerkbare componenten kan het omvattende element worden vermeden als het geen bepaalde functie dient, zodat de resulterende markering niet onnodig wordt opgeblazen.

Componentbesturingselementen

De volgende eigenschappen en knopen kunnen op de componenten worden toegepast om het gedrag van hun versieringsmarkering te controleren:

 • cq:noDecoration {boolean}: Deze eigenschap kan aan een component worden toegevoegd en een werkelijke waarde dwingt AEM geen omvattende elementen over de component te genereren.
 • cq:htmlTagnode: Dit knooppunt kan worden toegevoegd onder een component en kan de volgende eigenschappen hebben:
  • cq:tagName {String}: Dit kan worden gebruikt om een markering van douaneHTML te specificeren die voor het verpakken van de componenten in plaats van het standaardDIV element moet worden gebruikt.
  • class {String}: Dit kan worden gebruikt om CSS klassennamen te specificeren die aan de omslag moeten worden toegevoegd.
  • Andere eigenschapnamen worden toegevoegd als HTML-kenmerken met dezelfde tekenreekswaarde als opgegeven.

Scriptbesturingselementen

Het gedrag van de omslag verschilt echter, afhankelijk van de vraag of HTL of JSP wordt gebruikt om het element op te nemen.

HTML

In het algemeen kan het gedrag van de omslag in HTML als volgt worden samengevat:

 • Geen omslag DIV wordt teruggegeven door gebrek (wanneer enkel het doen data-sly-resource="foo").
 • Alle wcm-modi (uitgeschakeld, voorvertoning, bewerking op auteur en publiceren) worden op identieke wijze weergegeven.

Het gedrag van de omslag kan ook volledig worden geregeld.

 • Het HTML-script heeft volledige controle over het resulterende gedrag van de omvattende tag.
 • Componenteigenschappen (zoals cq:noDecoration en cq:tagName) kunnen ook de omvattende tag definiëren.

Het is mogelijk het gedrag van de omvattende tags van HTML-scripts en de bijbehorende logica volledig te bepalen.

Zie de HTML-documentatie voor meer informatie over het ontwikkelen in HTML.

Beslissingsstructuur

Deze beslissingsstructuur geeft een overzicht van de logica die het gedrag van de omsluitende tags bepaalt.

chlimage_1-75

Gevallen gebruiken

In de volgende drie gebruiksgevallen ziet u voorbeelden van de manier waarop de labels van de omloop worden verwerkt. Ook ziet u hoe eenvoudig het is om het gewenste gedrag van de labels van de omloop te bepalen.

Alle volgende voorbeelden nemen de volgende inhoudsstructuur, en componenten aan:

/content/test/
 @resourceType = "test/components/one"
 child/
  @resourceType = "test/components/two"
/apps/test/components/
 one/
  one.html
 two/
  two.html
  cq:htmlTag/
   @cq:tagName = "article"
   @class = "component-two"

Hoofdlettergebruik 1: Component opnemen voor hergebruik van code

Het meest gangbare geval is wanneer een component een andere component bevat om redenen van hergebruik. In dat geval, wordt de inbegrepen component niet editable met zijn eigen toolbar en dialoog, zodat is geen omslag nodig, en cq:htmlTag van de component zal worden genegeerd. Dit kan als standaardgedrag worden beschouwd.

one.html: <sly data-sly-resource="child"></sly>

two.html: Hello World!

Resulterende uitvoer op /content/test.html:

Hello World!

Een voorbeeld zou een component zijn die een component van het kernbeeld omvat om een beeld te tonen, typisch in dat geval door een synthetisch middel te gebruiken, dat in het omvatten van een virtuele kindcomponent bestaat door tot gegeven-slim-middel een voorwerp van de Kaart over te gaan dat alle eigenschappen vertegenwoordigt die de component zou hebben.

Hoofdlettergebruik 2: Inclusief bewerkbare component

Een ander veelvoorkomend geval van gebruik is wanneer de containercomponenten editable kindcomponenten, zoals een Container van de Lay-out omvatten. In dit geval, heeft elk inbegrepen kind impliciet een omslag voor de redacteur om te werken (tenzij uitdrukkelijk gehandicapt met het cq:noDecoration bezit) nodig.

Aangezien de inbegrepen component in dit geval een onafhankelijke component is, heeft het een omslagelement voor de redacteur nodig om te werken, en zijn lay-out en stijl te bepalen om toe te passen. Om dit gedrag teweeg te brengen, is er de decoration=true optie.

one.html: <sly data-sly-resource="${'child' @ decoration=true}"></sly>

two.html: Hello World!

Resulterende uitvoer op /content/test.html:

<article class="component-two">Hello World!</article>

Hoofdlettergebruik 3: Aangepast gedrag

Er kan een aantal complexe gevallen zijn, die gemakkelijk kunnen worden verwezenlijkt door HTL de mogelijkheid te bieden om expliciet het volgende te verstrekken:

 • decorationTagName='ELEMENT_NAME' De elementnaam van de omloop definiëren.
 • cssClassName='CLASS_NAME' Hiermee definieert u de CSS-klassenamen die u wilt instellen.

one.html: <sly data-sly-resource="${'child' @ decorationTagName='aside', cssClassName='child'}"></sly>

two.html: Hello World!

Resulterende uitvoer /content/test.html:

<aside class="child">Hello World!</aside>

JSP

Bij het opnemen van een component met behulp van cq:include of sling:include, is het standaardgedrag in AEM dat een DIV wordt gebruikt om het element te verpakken. Nochtans, kan dit verpakken op twee manieren worden aangepast:

 • Geef AEM expliciet op om de component niet te laten omlopen met cq:noDecoration.
 • Gebruik een aangepaste HTML-tag om de component te laten omlopen met cq:htmlTag/ cq:tagName of decorationTagName.

Beslissingsstructuur

De volgende beslisboom illustreert hoe cq:noDecoration, cq:htmlTag, cq:tagName, en decorationTagName het omslaggedrag beïnvloeden.

chlimage_1-3

Op deze pagina