Aangepast zoeken in Forms upgraden

In AEM 6.2 is de locatie waar Customized Search Forms in de opslagplaats wordt opgeslagen, gewijzigd. Na de upgrade worden ze verplaatst van hun locatie in 6.1 naar:

 • /apps/cq/gui/content/facets

naar een nieuwe locatie onder:

 • /conf/global/settings/cq/search/facets

Daarom moeten de formulieren na een upgrade handmatig worden aangepast om te kunnen blijven werken.

Dit geldt zowel voor nieuwe Zoeken in Forms als voor standaard Forms die is aangepast.

Raadpleeg de documentatie over Zoekfactoren voor meer informatie.

De eigenschap resourceType wijzigen

Tenzij anders vermeld, vereisen de meeste aanpassingen die na de verbetering moeten worden gedaan veranderend het sling:resourceType bezit voor de gevormde Forms van het douaneOnderzoek. Dit is nodig, zodat de eigenschap naar de juiste locatie van het renderscript wijst.

U kunt de eigenschap als volgt wijzigen:

 1. CRXDE Lite openen door naar https://server:port/crx/de/index.jsp te gaan
 2. Blader naar de locatie van het knooppunt dat moet worden aangepast, zoals opgegeven in de lijst met Aangepaste zoekopdrachten in Forms hieronder.
 3. Klik op het knooppunt. In de juiste eigenschappen ruit, klik en wijzig sling:resourceType bezit.
 4. Sla ten slotte de wijzigingen op door op de knop Alles opslaan te drukken.

Lijst met aangepaste zoekopdrachten in Forms

Hieronder vindt u een lijst met alle aangepaste Search Forms en de wijzigingen die deze nodig hebben na de upgrade. Zij verwijzen naar de namen in /conf/global/settings/cq/search/facets/sites/items.

Fulltext Predicate met knooppuntnaam "fulltext"

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 fulltext

Type bron in 6.1

cq/gui/components/common/admin/customsearch/search/predicates/fulltextpreate

Type bron in 6.2 n.v.t.

In AEM 6.1 maakte de standaard fulltext voorspelling deel uit van het zoekformulier. In 6.2 is het volledige tekstveld vervangen door OmniSearch. Dit predikaat wordt programmatically overgeslagen en kan worden verwijderd.

Handeling:het knooppunt volledig verwijderen.

Andere Fulltext-voorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekopdracht Uit in 6.1 n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/common/admin/customsearch/search/predicates/fulltextpreate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/fulltextpreate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspellingen voor padbrowser

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

path

Type bron in 6.1

cq/gui/components/common/admin/customsearch/search/predicates/pathprepredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/pathprepredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorwaarden voor labels

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

tags

Type bron in 6.1

cq/gui/components/common/admin/customsearch/doorzoeken voorspelates/tagspredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/tagspredicate

Handeling: Pas de eigenschap ​resourceType aan (voeg "/koraal"toe zoals in de hierboven vermelde locatie 6.2).

Voorspelling van paginastatus

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

pagestatus prediken

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/pagestatus preate

Type bron in 6.2 n.v.t.

De paginatiestatus is vervangen door twee voorvertoningen van de eigenschap Opties, een voor publicatie en een voor LiveCopy-status.

Acties:

 • Het knooppunt pagestatuspredicate verwijderen

 • Knooppunt kopiëren

  • /libs/settings/cq/search/facets/sites/jcr:content/items/publishstatuspredicate
  • tot /conf/global/settings/cq/search/facets/sites/jcr:content/items
 • Knooppunt kopiëren

  • /libs/settings/cq/search/facets/sites/jcr:content/items/livecopystatuspredicate
  • tot /conf/global/settings/cq/search/facets/sites/jcr:content/items
 • Zorg ervoor u listOrder bezit voor analyticspredicate knoop aan "8"plaatst. Dit is nodig om conflicten te voorkomen.

Datumbereikvoorspelling

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

daterangepredicate
Type bron in 6.1 cq/gui/components/common/admin/customsearch/search/predicates/daterangepredicate
Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/daterangepredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Verborgen filter

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

type

Type bron in 6.1

graniet/ui/components/foundation/form/hidden

Type bron in 6.2

graniet/ui/components/foundation/form/hidden

Actie: niets aan te passen.

Voorspelling voor analysemogelijkheden

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

analyticspredicaat

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/analyticspredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/siteadmin/admin/search panel/search preates/analyticspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Bereik voorspellen

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/rangepredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/site-admin/admin/search panel/search predicates/rangepredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

OPMERKING

Opmerking: In tegenstelling tot 6.1, geeft het Predicate van de Waaier niet meer een markering in de onderzoeksbar terug.

Voorspelling van eigenschap Opties

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/optionspredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/siteadmin/admin/search panel/search preates/optionspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspelling van Slider-bereik

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/sliderrangepredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/site-admin/admin/search panel/search predicates/sliderrangepredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspelde componenten

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/componentspredicate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/siteadmin/admin/search panel/search preates/componentspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspelling auteur

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/userpreate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/site-admin/admin/search panel/search predicates/userpredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Sjabloonvoorspelling

Knooppunt/s in standaardzoekformulier in 6.1

n.v.t.

Type bron in 6.1

cq/gui/components/site-admin/admin/search panel/search preates/templatePrepreate

Type bron in 6.2

cq/gui/components/koral/site-admin/admin/search panel/search preates/templatePreate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Middelen Admin Search Rail

De hieronder vermelde knooppunten verwijzen naar de namen in /conf/global/settings/dam/search/facets/assets/items

Fulltext Predicate met knooppuntnaam "fulltext"

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 fulltext
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/fulltextpreate
Type bron in 6.2 n.v.t.

In 6.1 maakte het standaard fulltext predikaat deel uit van het onderzoeksformulier. In 6.2 is het volledige tekstveld vervangen door OmniSearch. Dit predikaat wordt programmatically overgeslagen en kan worden verwijderd.

Handeling: Verwijder het bovenvermelde knooppunt.

Voorspellingen voor padbrowser

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 padbrowser
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/pathbrowserpreate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/pathbrowserpredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

MIME-tekstvoorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 mimetype
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspellingen voor bestandsgrootte

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 filesize
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/filesizepredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search preates/sliderangepredicate

Actie: Pas resourceType zoals aangetoond in de 6.2 hierboven plaats aan.

Voorspellingen voor laatste wijziging van element

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 assetlastmodifiedpredikaat
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/assetlastmodifiedpredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/assetlastmodifiedpredicate

Handeling: Pas de eigenschap resourceType aan (voeg "/koral" toe, bijvoorbeeld op de hierboven aangegeven locatie 6.2).

Voorspelling publiceren

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 publish
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/publish predikate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/publish predikate

Acties:

 • Pas de eigenschap resourceType aan (voeg "/koral" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

 • Voeg een optionPaths (van typeKoord) bezit met de waarde toe: /libs/dam/options/predicates/publish

 • Voeg singleSelect eigenschap met booleaanse waarde true toe.

Statusvoorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 status
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Voorspellingen voor vervalstatus

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 expirystatus
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/expiredassetpredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/expiredassetpredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Voorwaarden voor metagegevensgeldigheid

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 metadatavalidity
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Beoordelingsvoorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 beoordeling
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/rating predicates
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search preates/sliderangepredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Richtingsvoorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 orientation
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/searchPreates/tagsfilterPreate
Type bron in 6.2 cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/tagspredicate

Acties:

 • Pas de eigenschap resourceType aan (voeg "/koral" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

 • Voeg een eigenschap fieldLabel met dezelfde waarde toe als de eigenschap text op hetzelfde knooppunt.

 • Voeg een emptyText bezit met de waarde toe het zelfde als text bezit op de zelfde knoop.

 • Voeg een eigenschap rootPath toe met dezelfde waarde als de eigenschap optionPaths op hetzelfde knooppunt.

Stijlvoorspelling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 stijl
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/searchPreates/tagsfilterPreate
Type bron in 6.2 cq/gui/components/koral/common/admin/customsearch/search preates/tagspredicate

Acties:

 • Pas de eigenschap resourceType aan (voeg "/koral" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

 • Voeg een eigenschap fieldLabel met dezelfde waarde toe als de eigenschap text op hetzelfde knooppunt.

 • Voeg een emptyText bezit met de waarde toe het zelfde als text bezit op de zelfde knoop.

 • Voeg een eigenschap rootPath toe met dezelfde waarde als de eigenschap optionPaths op hetzelfde knooppunt.

Voorspellingen voor video-indeling

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 videoFormat
Type bron in 6.1 dam/gui/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate
Type bron in 6.2 dam/gui/koral/components/admin/customsearch/search voorspelates/optionspredicate

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Voorspelling hoofdmiddel

Knooppunt(en) in standaardzoekformulier in 6.1 hoofdmiddel
Type bron in 6.1 graniet/ui/components/foundation/form/hidden
Type bron in 6.2 graniet/ui/componenten/koraal/stichting/vorm/verborgen

Handeling: Pas de resourceType eigenschap aan (voeg "/koraal" toe, zoals op de hierboven aangegeven locatie 6.2)

Op deze pagina