Upgrade naar AEM 6.4

Laatste update: 2023-05-04
  • Onderwerpen:
  • Upgrading
    Meer informatie over dit onderwerp
  • Gemaakt voor:
  • Developer
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In deze sectie gaat het om het upgraden van een AEM naar AEM 6.4:

Om gemakkelijker te kunnen verwijzen naar de AEM gevallen die bij deze procedures betrokken zijn, worden in deze artikelen de volgende termen gebruikt:

  • De bron -instantie is de AEM instantie waarvan u een upgrade uitvoert.
  • De target -instantie is de instantie waaraan u een upgrade uitvoert.
OPMERKING

In het kader van de inspanningen om de betrouwbaarheid van upgrades te verbeteren, heeft AEM 6.4 een alomvattende herstructurering van de opslagplaats ondergaan. Ga voor meer informatie over het uitlijnen met de nieuwe structuur naar Herstructurering van de depositaris in AEM 6.4

Wat is er veranderd?

Hieronder vindt u een aantal belangrijke wijzigingen in de laatste paar versies van AEM:

AEM 6.0 introduceerde de nieuwe opslagplaats voor jakobak. Persistence Managers zijn vervangen door Micro Kernels. Vanaf versie 6.1 wordt CRX2 niet meer ondersteund. Een migratiehulpmiddel genoemd crx2oak moet worden in werking gesteld om CRX2 bewaarplaatsen van 5.6.1 instanties te migreren. Zie voor meer informatie Het CRX2OAK-migratiehulpprogramma gebruiken.

Als Assets Insights moet worden gebruikt en u een upgrade uitvoert vanaf een versie die ouder is dan AEM 6.2, moeten middelen worden gemigreerd en id's worden gegenereerd via een JMX-boon. In onze interne tests werden 125.000 bedrijfsmiddelen op een TarMK-omgeving over een uur gemigreerd, maar de resultaten kunnen afwijken.

AEM 6.3 introduceerde een nieuw formaat voor SegmentNodeStore, die de basis vormt van de TarMK-implementatie. Als u een upgrade uitvoert van een versie die ouder is dan AEM 6.3, is hiervoor een migratie naar de opslagplaats vereist als onderdeel van de upgrade, waarbij systeemdowntime wordt gebruikt.

Adobe Engineering schat dit op ongeveer 20 minuten. Herindexering is niet nodig. Bovendien is er een nieuwe versie van het crx2oak-programma uitgebracht om te werken met de nieuwe repository-indeling.

Deze migratie is niet vereist als een upgrade van AEM 6.3 naar AEM 6.4 wordt uitgevoerd.

De onderhoudstaken vóór de upgrade zijn geoptimaliseerd ter ondersteuning van automatisering.

De gebruiksopties voor de opdrachtregel van het gereedschap crx2oak zijn gewijzigd en zijn nu automatiseringsvriendelijk en ondersteunen meer upgradepaden.

De controles na de upgrade zijn ook automatiseringsvriendelijk gemaakt.

De periodieke vuilinzameling van revisies en de inzameling van de gegevensopslag zijn nu routinematige onderhoudstaken die periodiek moeten worden uitgevoerd. Met de introductie van AEM 6.3 ondersteunt en raadt Adobe u aan om de revisie online op te schonen. Zie Revisie opschonen voor informatie over hoe te om deze taken te vormen.

AEM 6,4 introduceert de Patroondetector voor beoordeling van de complexiteit van de upgrade wanneer u de upgrade plant. 6.4 Ook heeft het accent sterk gelegd op achterwaartse compatibiliteit van functies. Tot slot, beste praktijken voor duurzame upgrades worden ook toegevoegd.

Zie de volledige releaseopmerkingen voor meer informatie over wat er in recente AEM is gewijzigd:

Overzicht van upgrade

Het upgraden van AEM is een proces dat uit meerdere stappen bestaat en soms meerdere maanden duurt. Het volgende overzicht is verstrekt als overzicht van wat inbegrepen is in een verbeteringsproject en de inhoud die in deze documentatie is omvat:

screen_shot_2018-03-30at80708am

Upgradestroom met upgradeverbeteringen voor 6.4

In het onderstaande diagram wordt de algemene aanbevolen stroom gemarkeerd met de upgradeaanpak. Let op de verwijzing naar de nieuwe functies die we hebben geïntroduceerd. De upgrade moet beginnen met de patroondetector (zie De complexiteit van upgrades beoordelen met patroondetector), waarmee u het pad kunt bepalen dat u wilt gebruiken voor compatibiliteit met AEM 6.4 op basis van de patronen in het gegenereerde rapport.

In 6.4 was er veel nadruk op het behoud van alle nieuwe functies achterwaarts compatibel, maar in gevallen waarin er nog enkele problemen met achterwaartse compatibiliteit zijn, kunt u in de compatibiliteitsmodus de ontwikkeling tijdelijk uitstellen om uw aangepaste code compatibel te houden met 6.4. Deze aanpak helpt u om ontwikkelinspanningen direct na de upgrade te voorkomen (zie Achterwaartse compatibiliteit in AEM 6.4).

Tot slot, in uw 6.4 ontwikkelingscyclus, eigenschappen geïntroduceerd onder Duurzame Verbeteringen (zie Duurzame verbeteringen) helpen u de beste praktijken te volgen om toekomstige verbeteringen nog efficiënter en naadloos te maken.

6_4_upgrade_overviewflow-newpage3

Op deze pagina