Sites Repository Herstructurering in AEM 6.4

Zoals beschreven op de bovenliggende Repository Reform in AEM 6.4-pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.4 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Sites-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.4 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een verbetering van 6.5 kunnen worden uitgesteld.

Met 6.4-upgrade

Vóór upgrade naar 6.5

Met 6.4-upgrade

ContextHub-segmenten

Vorige locatie /etc/segmentation/contexthub
Nieuwe locatie(s)

/apps/settings/wcm/segments

/conf/settings/settings/wcm/segments

/conf/<tenant>/settings/wcm/segments

Herstructureringsrichtsnoeren

Als om het even welke nieuwe of gewijzigde Segmenten ContextHub bedoeld zijn om in broncontrole eerder dan wordt uitgegeven in AEM worden uitgegeven, moeten zij aan de nieuwe plaats worden gemigreerd:

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde Segmenten ContextHub van de vorige plaats aan de aangewezen nieuwe plaats (/%3Ccode%3Eapps%3C/code%3E,%20%3Ccode%3E/conf/global%3C/code%3E%20of%20%3Ccode%3E/conf/<tenant>%3C/code%3E?lang=nl)
 2. Verwijzingen van de update naar Segmenten ContextHub in de vorige plaats aan de gemigreerde Segmenten ContextHub in de nieuwe plaatsen (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).

De volgende vraag QueryBuilder bepaalt de plaats van alle verwijzingen naar Segmenten ContextHub in de Vorige Plaatsen.

path=/content property=cq:segments property.operation=like property.value=/etc/segmentation/contexthub/%

Dit kan via AEM Foutopsporingsinterface QueryBuilder worden uitgevoerd. Merk op dat dit een het doorlopen vraag is, zodat stel het niet tegen productie in werking, en verzeker traversale grenzen aangepast zoals nodig.

Opmerkingen

De Segmenten van ContextHub persisteerden aan de vorige plaatsvertoning als read-only in AEM > Personalisering > Soorten .

Als de Segmenten ContextHub in AEM editable moeten zijn, moeten zij aan de nieuwe plaats (/conf/global of /conf/<tenant>) worden gemigreerd. Om het even welke nieuwe die segmenten ContentHub in AEM worden gecreeerd worden voortgeduurd aan de nieuwe plaats (/conf/global of /conf/<tenant>).

Met AEM Sites-pagina-eigenschappen kan alleen de vorige locatie (/etc) of één nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>) worden geselecteerd. ContextHub-segmenten moeten daarom dienovereenkomstig worden gemigreerd.

Om het even welke ongebruikte Segmenten ContextHub van AEM verwijzingsplaatsen kunnen worden verwijderd en niet aan de Nieuwe Plaats worden gemigreerd:

 • /etc/segmentation/geometrixx/
 • /etc/segmentation/geometrixx-outdoor

Opmerking: Als ClientContext in gebruik is, wordt het geadviseerd om in ContextHub om te zetten.

Vóór upgrade 6.5

Adobe Analytics-clientbibliotheken

Vorige locatie

/etc/clientlibs/foundation/sitecatalyst

Nieuwe locatie(s) /libs/cq/analytics/clientlibs/analytics
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad:

 1. Om het even welke verwijzingen naar de Bibliotheek van de Cliënt door weg bij de Vorige Plaats zouden moeten worden bijgewerkt om AEM de Bibliotheek van de Cliënt te gebruiken verwijzend kader.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet.
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util.js
Opmerkingen

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Om de categorieën van de Bibliotheek van de Cliënt te verkrijgen, bezoek elk cq:ClientLIbraryFolder knoop via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit.

 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util

Klassiek Microsoft Word-naar-webpaginamodellen

Vorige locatie /etc/designs/wordDesign
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/wordDesign

/apps/settings/wcm/designs/wordDesign

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de Vorige Plaats aan de Nieuwe Plaats (/apps).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in de eigenschap cq:designPath.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het gebruik van clientbibliotheken via de proxyserver /etc.clientlibs/ toe te staan.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde:

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten

Vorige locatie

/etc/mobile

Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/mobile

/apps/settings/mobile

/conf/global/settings/mobile

/conf/<tenant>/settings/mobile

Herstructureringsrichtsnoeren Alle nieuwe emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie.
 1. Kopieer eventuele nieuwe emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).
 2. Voor alle AEM Sites-pagina's die afhankelijk zijn van deze emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten, werkt u van de pagina bij jcr :content -knooppunt:
  [cq:Page]/jcr:content@cq: deviceGroups = String[ mobile/groups/responsive ]
 3. Voor alle bewerkbare sjablonen die afhankelijk zijn van deze emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten werkt u de bewerkbare sjablonen bij en wijst u cq : deviceGroups naar de nieuwe locatie.
Opmerkingen

De resolutie van de Configuraties van de Emulator van het Mobiel Apparaat komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/mobile
 2. /conf/global/settings/mobile
 3. /apps/settings/mobile
 4. /libs/settings/mobile
 5. /etc/mobile

Configuraties voor beheer van meerdere locaties

Vorige locatie /etc/blueprints
Nieuwe locatie(s)

/apps/msm (Klantblauwdrukconfiguraties)

/libs/msm (Configuratie Vervaging buiten kader voor schermen, handel)

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe of gewijzigde configuraties van de Vervaging van de Manager van de multi-site moeten aan de Nieuwe Plaats (/apps) worden gemigreerd.

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde configuraties van de Vervaging van de Manager van de Multisite Manager van de Vorige Plaats aan de Nieuwe Plaats (/apps).
 2. Verwijder alle gemigreerde configuraties voor beheer van meerdere sites uit de vorige locatie.
Opmerkingen

Alle AEM bieden configuraties voor beheer op meerdere locaties in de sectie New Location in /libs.

De inhoud verwijst niet naar de Blauwe Configuraties van de Manager van de Multisite daarom zijn er geen inhoudsverwijzingen om aan te passen.

Configuratie voor implementatie van meerdere beheersites

Vorige locatie

/etc/msm/rolloutConfigs

Nieuwe locatie(s)

/libs/msm/wcm/rolloutconfigs

/apps/msm/wcm/rolloutconfigs

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde configuraties voor de implementatie van meerdere beheersites moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde implementatieconfiguraties voor meerdere sites van Manager van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Werk om het even welke verwijzingen op AEMPagina's aan de Configuraties van de Output van de Manager van de Multisite in de Vorige Plaats bij, om aan hun tegenhangers in de Nieuwe Plaatsen (/libs of /apps) te richten.

Verwijder gemigreerde configuraties voor de implementatie van meerdere sites uit de vorige locatie.

Opmerkingen Als u de gemigreerde implementatieconfiguraties voor beheer op meerdere sites niet verwijdert van de vorige locatie, resulteert dit in dubbele implementatieopties die worden weergegeven aan AEM auteurs.

E-mailsjabloon voor paginagebeurtenis

Vorige locatie

/etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page

Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

/apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

Herstructureringsrichtsnoeren

De enige ondersteunde nieuwe e-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor de pagina zijn de ondersteuning van nieuwe landinstellingen.

De resolutie van het E-mailsjabloon voor paginagebeurtenissen vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page
 2. /apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
 3. /libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
Opmerkingen

Nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor de pagina moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd onder /apps:

 1. Kopieer alle nieuwe of gewijzigde e-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor de pagina van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Verwijder alle sjablonen voor meldingen van gemigreerde paginagebeurtenissen uit de vorige locatie.

Paginastructuur

Vorige locatie /etc/scaffolding
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/ wcm /template-types/steigers/steigers

/apps/settings/ wcm /template-types/steigers/steigers

Herstructureringsrichtsnoeren Basisstructuur die onder de vorige locatie is gemaakt, gebruikt het oudere framework voor segmentering en kan niet naar de nieuwe locatie worden gemigreerd. Om met de Nieuwe Plaats te richten moet om het even welke erfenisBasisstructuur opnieuw worden ontwikkeld gebruikend het gesteunde Kader van de Basisstructuur.
Opmerkingen N.v.t.

Responsief raster, LESS

Vorige locatie /etc/clientlibs/wcm/foundation/grid/grid_base.less
Nieuwe locatie(s) /libs/wcm/foundation/clientlibs/grid/grid_base.less
Herstructureringsrichtsnoeren

Alle verwijzingen naar de vorige locatie in aangepaste LESS-bestanden moeten worden bijgewerkt om te kunnen importeren vanaf de nieuwe locatie.

 • Werk om het even welke van verwijzingen voorzien van douaneLESS dossiers bij die net_base.less in de Vorige Plaats van verwijzingen voorzien om de nieuwe plaats te verwijzen.
Opmerkingen Wanneer wordt verwezen naar een niet-bestaand grid_base.less-bestand, werkt de lay-outmodus van de Pagina- en de Sjablooneditor niet en is de paginalay-out beschadigd.

Statische sjabloonontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/<custom-site>
Nieuwe locatie(s) /apps/settings/wcm/designs/<custom-site>
Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de Vorige Plaats aan de Nieuwe Plaats (/apps).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie in de eigenschap cq:designPath bijwerken via AEM > Sites > Aangepaste sitepagina's > Pagina-eigenschappen > Geavanceerd tabblad > Ontwerpveld.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken via de proxyserver /etc.clientlibs/ toe te staan.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde:

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen De aanbevolen aanpak is om AEM Sites en Pagina's samen te stellen met Bewerkbare sjablonen die Structuurelementen en -beleid gebruiken in plaats van Ontwerpen.

Adobe zoek en promoot de Bibliotheken van de Cliënt van de Integratie

Vorige locatie

/etc/clientlibs/foundation/searchpromote

Nieuwe locatie(s) /libs/cq/searchpromote/clientlibs/searchpromote
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad.

 1. Om het even welke verwijzingen naar de Bibliotheek van de Cliënt door weg bij de Vorige Plaats zouden moeten worden bijgewerkt om AEM de Bibliotheek van de Cliënt te gebruiken verwijzend kader.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet:
 • /etc.clientlibs/cq/searchpromote/clientlibs/searchpromotei.js
Opmerkingen

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Om de categorieën van de Bibliotheek van de Cliënt te verkrijgen, bezoek elk knoop cq:ClientLILibraryFolder via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit:

 • /libs/cq/searchpromote/clientlibs/searchpromote

Adobe Target Integration Client Libraries

Vorige locatie

/etc/clientlibs/foundation/target

Nieuwe locatie(s) /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad.

 1. Om het even welke verwijzingen naar de Bibliotheek van de Cliënt door weg bij de Vorige Plaats zouden moeten worden bijgewerkt om AEM de Bibliotheek van de Cliënt te gebruiken verwijzend kader.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet:
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util.js
Opmerkingen

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Om de categorieën van de Bibliotheek van de Cliënt te verkrijgen, bezoek elk knoop cq:ClientLILibraryFolder via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit:

 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util

WCM Foundation-clientbibliotheken

Vorige locatie

/etc/clientlibs/wcm/foundation

Nieuwe locatie(s) /libs/wcm/foundation/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad.

 1. Om het even welke verwijzingen naar de Bibliotheek van de Cliënt door weg bij de Vorige Plaats zouden moeten worden bijgewerkt om AEM de Bibliotheek van de Cliënt te gebruiken verwijzend kader.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet.
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.js
Opmerkingen

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Om de categorieën van de Bibliotheek van de Cliënt te verkrijgen, bezoek elk cq:ClientLIbraryFolder knoop via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit:

 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility
 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/main

Op deze pagina