Gemeenschappelijke herstructurering van de opslagplaats in AEM 6.4

Zoals beschreven op de bovenliggende Repository Reform in AEM 6.4 pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.4 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die mogelijk van invloed zijn op alle oplossingen. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.4 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een verbetering van 6.5 kunnen worden uitgesteld.

Met 6.4-upgrade

Vóór upgrade naar 6.5

Met 6.4-upgrade

ContextHub Configurations

Vanaf AEM 6.4, is er geen standaardconfiguratie ContextHub. Daarom op het wortelniveau van de plaats zou een cq:contextHubPathproperty moeten worden geplaatst om te wijzen op welke configuratie zou moeten worden gebruikt.

 1. Navigeer naar de hoofdmap van de site.
 2. Open de pagina-eigenschappen van de basispagina en selecteer het tabblad Aanpassing.
 3. Op het gebied van de Weg Contexthub ga uw eigen ContextHub configuratiepad in.

Bovendien op de configuratie ContextHub, moet sling:resourceType worden bijgewerkt om relatief en niet absoluut te zijn.

 1. Open de eigenschappen van de ContextHub configuratieknooppunt in CRX DE Lite, bijvoorbeeld /apps/settings/cloudsettings/legacy/contexthub
 2. Wijzigen sling:resourceType van /libs/granite/contexthub/cloudsettings/components/baseconfiguration in granite/contexthub/cloudsettings/components/baseconfiguration

D.w.z. sling:resourceType van de configuratie ContextHub moet relatief eerder dan absoluut zijn.

Workflowmodellen

Vorige locatie /etc/workflow/models
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/models

/conf/global/settings/workflow/models

/var/workflow/models

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde workflowmodellen moeten worden gemigreerd naar /conf/global/workflow/modellen.

 1. Stel de gewijzigde Modellen van het Werkschema in een lokale AEM 6.4 ontwikkelingsinstantie op, zodat zij in de Vorige plaats bestaan.
 2. Bewerk het workflowmodel met AEM Workflow Model Editor op AEM > Extra > Workflow > Modellen.
 3. Bij het migreren van aangepaste AEM-geleverde workflowmodellen
  1. Met de open Redacteur van het Model van het Werkschema, wijzig het browser adres URL, en vervang het wegsegment /libs/settings/workflow/modellen met /etc/workflow/modellen.
   • Bijvoorbeeld: change: http://localhost:4502/editor.html/libs/settings/workflow/models/dam/update_asset.html naar http://localhost:4502/editor.html/etc/workflow/models/dam/update_asset.html
 4. Schakel de modus Bewerken in de Workflowmodeleditor in, waarmee de definitie van het workflowmodel wordt gekopieerd naar /conf/global/workflow/models.
 5. Tik op de knop Sync om de wijzigingen in het workflowmodel voor uitvoering te synchroniseren onder /var/workflow/modellen.
 6. Exporteer zowel het workflowmodel (/conf/global/workflow/models/<workflow-model>?lang=nl) als het workflowmodel voor uitvoering (/var/workflow/models/<workflow-model>?lang=nl) en integreer het in het AEM project.
  1. Bijvoorbeeld exporteren:
   • /config/settings/workflow/models/dam/my_workflow_model and
   • /var/workflow/models/dam/my_workflow_model
Opmerkingen

De oplossing van het workflowmodel vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /conf/global/settings/workflow/models
 2. /libs/settings/workflow/models
 3. /etc/workflow/models

Daarom moeten om het even welke aanpassingen van AEM-verstrekte Modellen van het Werkschema die in de Vorige plaats worden voortgeduurd naar /conf/global/settings/workflow/modellen worden verplaatst als zij moeten worden behouden, anders zullen zij door de AEM-Verstrekte definitie van het Model van het Werkschema in /libs/settings/workflow/modellen worden vervangen.

Workflowinstanties

Vorige locatie /etc/workflow/instances
Nieuwe locatie(s) /var/workflow/instances
Herstructureringsrichtsnoeren

Er is geen actie vereist om uit te lijnen met de nieuwe locatie.

Historische Werkstroominstanties kunnen veilig blijven in de Vorige Plaats verblijven, en de nieuwe Instanties van het Werkschema zullen in de Nieuwe Plaats worden gecreeerd.

Opmerkingen Alle expliciete padverwijzingen in custom code aan de Vorige Plaats zou ook met de Nieuwe Plaats moeten rekening houden. Het wordt geadviseerd dat deze code refactored is om de AEM Werkstroom APIs te gebruiken.

Workflow Launchers

Vorige locatie /etc/workflow/launcher/config
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/launcher/config

/conf/global/settings/workflow/launcher/config

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde werkstroomopstarters moeten worden gemigreerd naar /conf/global/workflow/launcher/config.

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde configuraties van de Lanceerinrichting van het Werkschema van de Vorige Plaats aan Nieuwe Plaats (/conf/global).
Opmerkingen

De werkstroom starten wordt in de volgende volgorde opgelost:

 1. /conf/global/settings/workflow/launcher
 2. /libs/settings/workflow/launcher
 3. /etc/workflow/launcher

Aldus, moeten om het even welke aanpassingen van AEM-Geleverde Startprogramma van het Werkschema in de Vorige plaats worden voortgeduurd naar de Nieuwe Plaats (/conf/global/settings/workflow/launcher als zij moeten worden behouden, anders zullen zij door de AEM-Geleverde definitie van de Lanceerinrichting van het Werkschema in /libs/settings/workflow/launcher worden vervangen.

Workflowscripts

Vorige locatie /etc/workflow/scripts
Nieuwe locatie(s)

/libs/workflow/scripts

/apps/workflow/scripts

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde workflowscripts moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie en de referentiestroommodellen moeten worden bijgewerkt om de nieuwe locatie te weerspiegelen.

 1. Kopieer alle nieuwe of gewijzigde workflowscripts van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
  • /apps/workflow/scripts dient in de SCM te worden gehandhaafd.
 2. Werk alle verwijzingen naar de workflowscripts op de vorige locatie in workflowmodellen bij om naar de nieuwe locaties te verwijzen.
Opmerkingen

AEM 6.4 SP1, wanneer het wordt vrijgegeven, maakt het zodat deze herstructurering kan worden uitgesteld tot 6.5 upgrade .

Als een upgrade naar AEM 6.4 plaatsvindt voordat AEM 6.4 SP1 wordt uitgebracht, dient deze herstructurering als onderdeel van het verbeteringsproject te worden uitgevoerd. Zonder dit te doen, zal het uitgeven van en het bewaren van de Stappen van het Werkschema die op manuscripten in de Vorige Plaats verwijzen de verwijzing van het Manuscript van het Werkschema volledig uit de Stap van de Werkstroom verwijderen, en slechts zullen de Manuscripten van het Werkschema in Nieuwe Plaatsen beschikbaar zijn in de drop-down manuscriptselectie.

Vóór upgrade 6.5

ContextHub Configurations

Vorige locatie /etc/cloudsettings
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudsettings

/conf/global/settings/cloudsettings

/conf/<tenant>/settings/cloudsettings

Herstructureringsrichtsnoeren

Om het even welke nieuwe of gewijzigde Configuraties ContextHub moeten aan de nieuwe plaats worden gemigreerd en de verwijzende pagina's van AEM Sites moeten worden bijgewerkt om op de nieuwe plaats te wijzen.

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde Configuraties ContextHub van de vorige plaats aan de nieuwe plaats.
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites-paginabereiken via AEM Sites > Pagina-eigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloudinstellingen.
 3. Koppel om het even welke gemigreerde configuraties van de erfenis ContextHub van de bovengenoemde AEM inhoudshiërarchieën los.
Opmerkingen N.v.t.

Klassieke Cloud Services ontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/cloudservices
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/cloudservices

/apps/settings/wcm/designs/cloudservices

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de Vorige Plaats aan de Nieuwe Plaats (/apps).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Klassieke dashboards ontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/dashboards
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/dashboards

/apps/settings/wcm/designs/dashboards

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Klassieke rapportontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/reports
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/reports

/apps/settings/wcm/designs/reports

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Standaardontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/default
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/default

/apps/settings/wcm/designs/default

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Adobe DTM JavaScript-eindpunt

Vorige locatie /etc/clientlibs/dtm
Nieuwe locatie(s) /var/cq/dtm/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Geen actie vereist.

De openbare vorige plaats doet dienst als volmachtseindpunt voor de privé nieuwe plaats.

Opmerkingen N.v.t.

Adobe DTM Web-Hook Eindpunt

Vorige locatie /etc/dtm-hook
Nieuwe locatie(s) /var/cq/dtm/web-hook
Herstructureringsrichtsnoeren

Geen actie vereist.

De openbare vorige plaats doet dienst als volmachtseindpunt voor de privé nieuwe plaats.

Opmerkingen N.v.t.

Inbox Taken

Vorige locatie /etc/taskmanagement
Nieuwe locatie(s) /var/taskmanagement
Herstructureringsrichtsnoeren Met de Inbox Purge Maintenance Task kunt u zo nodig oude taken verwijderen van de vorige locatie.
Opmerkingen

Er is geen actie vereist voor het migreren van taken naar de nieuwe locatie.

 • Taken die zich bevinden op de vorige locatie, blijven beschikbaar en functioneren.
 • De nieuwe Taken worden gecreeerd in de Nieuwe Plaats.

Configuraties voor beheer van meerdere locaties

Vorige locatie /etc/blueprints
Nieuwe locatie(s)

/libs/msm

/apps/msm

Herstructureringsrichtsnoeren
 1. Kopieer aangepaste configuraties van /etc/blueprints naar /apps/msm.
 2. Verwijderen /etc/blueprints.
Opmerkingen N.v.t.

Gadget-configuraties voor AEM projecten

Vorige locatie /etc/projects/dashboard/gadgets
Nieuwe locatie(s)

/libs/cq/core/content/projects/dashboard/gadgets

/apps/cq/core/content/projects/dashboard/gadgets

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde AEM Projecten moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie (/apps).

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde AEM Gadget-configuraties van het dashboard voor projecten van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
  1. Kopieer niet ongewijzigde AEM Gadget-configuraties van het dashboard van projecten, omdat deze nu bestaan op de nieuwe locatie (/libs).
 2. Werk om het even welke AEM malplaatjes bij van Projecten die de Vorige Plaats van verwijzingen voorzien om aan de aangewezen nieuwe plaats te richten.
Opmerkingen Als het compatibiliteitspakket AEM 6.4 wordt toegepast, moet de uitlijning van de repository worden uitgevoerd op het moment dat het compatibiliteitspakket wordt verwijderd.

E-mailsjabloon voor replicatiemelding

Vorige locatie /etc/notification/email/default/com.day.cq.replication
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

/apps/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor replicatiemeldingen moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps)

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde E-mailMalplaatjes van het Bericht van de Replicatie van de vorige plaats aan nieuwe plaats (/apps).
 2. Verwijder om het even welke gemigreerde E-mailMalplaatjes van het Bericht van de Replicatie van de vorige plaats.
Opmerkingen

De enige gesteunde nieuwe E-mailMalplaatjes van het Bericht van de Replicatie moeten nieuwe scènes steunen.

De resolutie van het E-mailmalplaatje van het bericht van de replicatie komt in de volgende orde voor:

 1. /etc/notification/email/default/com.day.cq.replication
 2. /apps/settings/notification-templates/com.day.cq.replication
 3. /libs/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

Labels

Vorige locatie /etc/tags
Nieuwe locatie(s) /content/cq:tags
Herstructureringsrichtsnoeren

Alle labels moeten worden gemigreerd naar /content/cq:tags.

 1. Kopieer alle tags van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
 2. Alle tags verwijderen van de vorige locatie.
 3. Via de AEM webconsole start u de bundel Day Communique 5 Tagging OSGi op https://serveraddress:serverport/system/console/bundles/com.day.cq.cq-tagging opnieuw om AEM te herkennen dat de nieuwe locatie inhoud bevat en moet worden gebruikt.
Opmerkingen

Als u de bundel Dagcommunique Tagging OSGi opnieuw start, wordt de nieuwe locatie alleen geregistreerd als de hoofdcode als de vorige locatie leeg is.

Verwijzingen naar de vorige locatie blijven werken na het migreren naar nieuwe locatie voor alle functies die gebruikmaken van AEM API voor tagbeheer voor het oplossen van tags.

Elke aangepaste code die expliciet naar het pad /etc/tags verwijst, moet worden bijgewerkt naar /content/ cq :tags , of bij voorkeur herschreven om de Java API van TagManager te gebruiken, in combinatie met deze migratie.

Cloud Services voor vertalingen

Vorige locatie /etc/cloudservices/translation
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/apps/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/conf/global/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe Cloud Services voor vertaling moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  • Maak handmatig nieuwe configuraties van Cloud Services voor vertaling opnieuw via de AEM ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Services > Cloud Services voor vertaling.
   OF
  • Kopieer eventuele nieuwe configuraties van Cloud Services voor vertaling van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites page hiërarchies via AEM Sites > Page Properties > Advanced Tab > Cloud Configuration.
  2. AEM de hiërarchieën van het Fragment van de Ervaring via AEM de Fragmenten van de Ervaring > het Fragment van de Ervaring > Eigenschappen > het Lusje van Cloud Services > de Configuratie van de Wolk.
  3. AEM de hiërarchieën van de Omslagen van het Fragment van de Ervaring via AEM de Fragmenten van de Ervaring > Omslag > Eigenschappen > het Lusje van Cloud Services > de Configuratie van de Wolk.
  4. AEM Assets-maphiërarchieën via AEM Assets > Map > Mapeigenschappen > Tabblad Cloud Services > Configuration.
  5. AEM Projecten via AEM Projecten > Projecteigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloudinstellingen.
 3. Koppel eventuele gemigreerde verouderde Cloud Services voor vertaling los van de bovenstaande AEM inhoudhiërarchieën.
Opmerkingen

De Cloud Services van de vertaling komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 2. /conf/global/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 3. /apps/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 4. /libs/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg

Gemigreerde Cloud Services voor vertaling moeten compatibel zijn met AEM 6.4.

Vertaal talen

Vorige locatie /etc/translation/supportedLanguages
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/translation/supportedLanguages

/apps/settings/translation/supportedLanguages

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor alle nieuwe of gewijzigde taaldefinities is een migratie van alle taaldefinities naar de nieuwe locatie vereist (/apps).

 1. Als de taaldefinities voor vertaling zijn uitgebreid of gewijzigd, kopieert u alle taaldefinities van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
Opmerkingen

De resolutie van het vertaalpad vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /etc/translation/supportedLanguages
 2. /apps/settings/translation/supportedLanguage
 3. /libs/settings/translation/supportedLanguages

Deze resolutie ondersteunt geen overlay voor samenvoegen. Dit betekent dat het opgeloste pad alle ondersteunde talen moet bevatten en geen ondersteunde talen van resoluties met een hogere volgorde mag overnemen.

Vertaalregels

Vorige locatie /etc/workflow/models/translation/translation_rules.xml
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/translation/rules/translation_rules.xml

/apps/settings/translation/rules/translation_rules.xml

/conf/global/settings/translation/rules/translation_rules.xml

Herstructureringsrichtsnoeren

Een gewijzigd XML-bestand met vertaalregels moet naar de nieuwe locatie (/apps of /conf/global) worden gemigreerd.

1. Kopieer het XML-bestand met gewijzigde vertaalregels van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.

Opmerkingen

De resolutie van XML van de Regels van de replicatie komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/global/settings/translation/rules/translation_rules.xml
 2. /apps/settings/translation/rules/translation_rules.xml
 3. /etc/workflow/models/translation/translation_rules.xml
 4. /libs/settings/translation/rules/translation_rules.xml

Widget-clientbibliotheek voor vertaling

Vorige locatie /etc/designs/translation/translationwidget
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/translation/translationwidget

/apps/settings/wcm/designs/translation/translationwidget

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Verplaats ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Opmerkingen N.v.t.

Webconsole voor activering van boomstructuur

Vorige locatie /etc/replication/treeactivation
Nieuwe locatie(s) /libs/replication/treeactivation
Herstructureringsrichtsnoeren Geen actie vereist.
Opmerkingen De Web-console van de Activering van de Boom is nu beschikbaar via Hulpmiddelen > Plaatsing > Replicatie > Activate Tree.

Cloud Services Vertaalaansluiting leverancier

Vorige locatie /etc/cloudservices/<vendor>
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/apps/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/conf/global/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe Cloud Services voor de vertalingsconnector van de leverancier moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  • Creëer manueel netto-nieuwe Cloud Services van de Schakelaar van de Vertaling van de Leverancier via AEM auteursUI bij Hulpmiddelen > Cloud Services > Vertaling Cloud Services.
   OF
  • Kopieer eventuele nieuwe configuraties van Cloud Services voor de vertaalaansluiting van leveranciers van vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites page hiërarchies via AEM Sites > Page Properties > Advanced Tab > Cloud Configuration.
  2. AEM de hiërarchieën van het Fragment van de Ervaring via AEM de Fragmenten van de Ervaring > het Fragment van de Ervaring > Eigenschappen > het Lusje van Cloud Services > de Configuratie van de Wolk.
  3. AEM Ervaar de hiërarchieën van de Omslagen van het Fragment via AEM Ervaar Fragmenten > Omslag > Eigenschappen > Lusje van Cloud Services > de Configuratie van de Wolk.
  4. AEM Assets-maphiërarchieën via AEM Assets > Map > Mapeigenschappen > Tabblad Cloud Services > Configuration.
  5. AEM Projecten via AEM Projecten > Projecteigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloudinstellingen.
 3. Koppel eventuele gemigreerde verouderde Cloud Services voor vertaling los van de bovenstaande AEM inhoudhiërarchieën.
Opmerkingen

De Cloud Services van de vertaling komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 2. /conf/global/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 3. /apps/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 4. /libs/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>

E-mailsjablonen voor workflowmelding

Vorige locatie /etc/workflow/notification
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/notification

/conf/global/settings/workflow/notification

Herstructureringsrichtsnoeren

Elke gewijzigde e-mailsjablonen voor workflowmeldingen moeten naar de nieuwe locatie (/conf/global) worden gemigreerd.

 1. Kopieer eventuele gewijzigde e-mailsjablonen voor workflowmeldingen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
 2. E-mailsjablonen voor gemigreerde workflowmeldingen verwijderen van de vorige locatie.
Opmerkingen

E-mailsjabloonresolutie voor workflowmelding vindt in de volgende volgorde plaats:

 1. /etc/workflow/notification
 2. /conf/global/settings/workflow/notification
 3. /libs/settings/workflow/notification

Workflowpakketten

Vorige locatie /etc/workflow/packages
Nieuwe locatie(s) /var/workflow/packages
Herstructureringsrichtsnoeren

Bestaande Workflowpakketten op de vorige locatie moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Verwijder om het even welke Pakketten van het Werkschema in de vorige plaats die niet door andere inhoud van verwijzingen worden voorzien en anders niet vereist zijn.
 2. Verplaats om het even welke Pakketten van het Werkschema in de vorige plaats die niet door andere inhoud van verwijzingen worden voorzien maar anders vereist in de nieuwe plaats.
 3. Verlaat om het even welke Pakketten van het Werkschema die door andere inhoud in de vorige plaats van verwijzingen worden voorzien.
Opmerkingen

Workflowpakketten die zijn gemaakt via de Classic UI Miscadmin-console blijven behouden op de vorige locatie, terwijl alle andere pakketten worden voortgezet naar de nieuwe locatie.

De pakketten van het werkschema die in of de vorige of lagere plaatsen worden opgeslagen kunnen via de Klassieke console UI Miscadmin worden beheerd.

Op deze pagina