Herstructurering van de gemeenschappelijke opslagplaats in AEM 6.4

Laatste update: 2023-05-04
 • Onderwerpen:
 • Upgrading
  Meer informatie over dit onderwerp
 • Gemaakt voor:
 • Developer
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.4 pagina, zouden klanten die aan AEM 6.4 bevorderen deze pagina moeten gebruiken om de het werkinspanning te beoordelen verbonden aan veranderingen in bewaarplaats die potentieel invloed hebben op alle oplossingen. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.4 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een verbetering van 6.5 kunnen worden uitgesteld.

Met 6.4-upgrade

Vóór upgrade naar 6.5

Met 6.4-upgrade

ContextHub-configuraties

Vanaf AEM 6.4, is er geen standaardconfiguratie ContextHub. Daarom op het wortelniveau van de plaats a cq:contextHubPathproperty moet worden ingesteld om aan te geven welke configuratie moet worden gebruikt.

 1. Navigeer naar de hoofdmap van de site.
 2. Open de pagina-eigenschappen van de basispagina en selecteer het tabblad Aanpassing.
 3. Op het gebied van de Weg Contexthub ga uw eigen ContextHub configuratiepad in.

Bovendien op de configuratie ContextHub, sling:resourceType moet worden bijgewerkt om relatief en niet absoluut te zijn.

 1. Open de eigenschappen van de ContextHub configuratieknooppunt in CRX DE Lite, bijvoorbeeld /apps/settings/cloudsettings/legacy/contexthub
 2. Wijzigen sling:resourceType van /libs/granite/contexthub/cloudsettings/components/baseconfiguration tot granite/contexthub/cloudsettings/components/baseconfiguration

De sling:resourceType van de configuratie ContextHub moet relatief eerder dan absoluut zijn.

Workflowmodellen

Vorige locatie /etc/workflow/models
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/models

/conf/global/settings/workflow/models

/var/workflow/models

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde workflowmodellen moeten worden gemigreerd naar /conf/global/workflow/modellen.

 1. Stel de gewijzigde Modellen van het Werkschema in een lokale AEM 6.4 ontwikkelingsinstantie op, zodat zij in de Vorige plaats bestaan.
 2. Bewerk het workflowmodel met AEM Workflow Model Editor op AEM > Extra > Workflow > Modellen.
 3. Bij het migreren van aangepaste AEM-geleverde workflowmodellen
  1. Met de open Redacteur van het Model van het Werkschema, wijzig het browser adres URL, en vervang het wegsegment /libs/settings/workflow/modellen met /etc/workflow/modellen.
   • Bijvoorbeeld: change: http://localhost:4502/editor.html/libs/settings/workflow/models/dam/update_asset.html tot http://localhost:4502/editor.html/etc/workflow/modellen/dam/update_asset.html
 4. Schakel de modus Bewerken in de Workflowmodeleditor in, waarmee de definitie van het workflowmodel wordt gekopieerd naar /conf/global/workflow/models.
 5. Tik op de knop Sync om de wijzigingen in het workflowmodel voor uitvoering te synchroniseren onder /var/workflow/modellen.
 6. Exporteer beide workflowmodellen (/conf/global/workflow/models/<workflow-model>?lang=nl) en Runtime Workflowmodel (/var/workflow/modellen/<workflow-model>?lang=nl) en in het AEM-project te integreren.
  1. Bijvoorbeeld exporteren:
   • /config/settings/workflow/models/dam/my_workflow_model en
   • /var/workflow/models/dam/my_workflow_model
Notities

De oplossing van het workflowmodel vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /conf/global/settings/workflow/models
 2. /libs/settings/workflow/models
 3. /etc/workflow/models

Daarom moeten om het even welke aanpassingen van AEM-verstrekte Modellen van het Werkschema die in de Vorige plaats worden voortgeduurd naar /conf/global/settings/workflow/modellen worden verplaatst als zij moeten worden behouden, anders zullen zij door de AEM-Verstrekte definitie van het Model van het Werkschema in /libs/settings/workflow/modellen worden vervangen.

Workflowinstanties

Vorige locatie /etc/workflow/instances
Nieuwe locatie(s) /var/workflow/instances
Herstructureringsrichtsnoeren

Er is geen actie vereist om uit te lijnen met de nieuwe locatie.

Historische Werkstroominstanties kunnen veilig blijven in de Vorige Plaats verblijven, en de nieuwe Instanties van het Werkschema zullen in de Nieuwe Plaats worden gecreeerd.

Notities Alle expliciete padverwijzingen in custom in de code naar de vorige locatie moet ook rekening worden gehouden met de nieuwe locatie. Het wordt geadviseerd dat deze code refactored is om de AEM Werkstroom APIs te gebruiken.

Workflowstartprogramma's

Vorige locatie /etc/workflow/launcher/config
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/launcher/config

/conf/global/settings/workflow/launcher/config

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde werkstroomopstarters moeten worden gemigreerd naar /conf/global/workflow/launcher/config.

 1. Kopieer alle nieuwe of gewijzigde configuraties van de Start van de workflow van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/conf/global).
Notities

De werkstroom starten wordt in de volgende volgorde opgelost:

 1. /conf/global/settings/workflow/launcher
 2. /libs/settings/workflow/launcher
 3. /etc/workflow/launcher

Om die reden, moeten om het even welke aanpassingen van AEM-Geleverde Startprogramma van het Werkschema in de Vorige plaats worden voortgeduurd naar de Nieuwe Plaats (/conf/global/settings/workflow/launcher als zij moeten worden behouden, anders zullen zij door de AEM-verstrekte definitie van de Lanceerfunctie van het Werkschema in worden vervangen /libs/settings/workflow/launcher.

Workflowscripts

Vorige locatie /etc/workflow/scripts
Nieuwe locatie(s)

/libs/workflow/scripts

/apps/workflow/scripts

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde workflowscripts moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie en de referentiestroommodellen moeten worden bijgewerkt om de nieuwe locatie te weerspiegelen.

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde workflowscripts van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
  • /apps/workflow/scripts dient in de SCM te worden gehandhaafd.
 2. Werk alle verwijzingen naar de workflowscripts op de vorige locatie in workflowmodellen bij om naar de nieuwe locaties te verwijzen.
Notities

AEM 6.4 SP1, wanneer het wordt vrijgegeven, maakt het zodat deze herstructurering kan worden uitgesteld tot 6.5 upgrade .

Als een upgrade naar AEM 6.4 plaatsvindt voordat AEM 6.4 SP1 wordt uitgebracht, dient deze herstructurering als onderdeel van het verbeteringsproject te worden uitgevoerd. Zonder dit te doen, zal het uitgeven van en het bewaren van de Stappen van het Werkschema die op manuscripten in de Vorige Plaats verwijzen de verwijzing van het Manuscript van het Werkschema volledig uit de Stap van de Werkstroom verwijderen, en slechts zullen de Manuscripten van het Werkschema in Nieuwe Plaatsen beschikbaar zijn in de drop-down manuscriptselectie.

Vóór upgrade naar 6.5

ContextHub-configuraties

Vorige locatie /etc/cloudsettings
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudsettings

/conf/global/settings/cloudsettings

/conf/<tenant>/settings/cloudsettings

Herstructureringsrichtsnoeren

Om het even welke nieuwe of gewijzigde Configuraties ContextHub moeten aan de nieuwe plaats worden gemigreerd en de verwijzende pagina's van AEM Sites moeten worden bijgewerkt om op de nieuwe plaats te wijzen.

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde Configuraties ContextHub van de vorige plaats aan de nieuwe plaats.
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites page hiërarchieën via AEM Sites > Page Properties > Advanced Tab > Cloud Configuration.
 3. Koppel om het even welke gemigreerde configuraties van de erfenis ContextHub van de bovengenoemde AEM inhoudshiërarchieën los.
Notities N.v.t.

Klassieke Cloud Services ontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/cloudservices
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/cloudservices

/apps/settings/wcm/designs/cloudservices

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities N.v.t.

Klassieke dashboards ontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/dashboards
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/dashboards

/apps/settings/wcm/designs/dashboards

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities N.v.t.

Klassieke rapportontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/reports
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/reports

/apps/settings/wcm/designs/reports

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities N.v.t.

Standaardontwerpen

Vorige locatie /etc/designs/default
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/default

/apps/settings/wcm/designs/default

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities N.v.t.

Adobe DTM JavaScript-eindpunt

Vorige locatie /etc/clientlibs/dtm
Nieuwe locatie(s) /var/cq/dtm/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Geen actie vereist.

De openbare vorige plaats doet dienst als volmachtseindpunt voor de privé nieuwe plaats.

Notities N.v.t.

Adobe DTM Web-Hook Eindpunt

Vorige locatie /etc/dtm-hook
Nieuwe locatie(s) /var/cq/dtm/web-hook
Herstructureringsrichtsnoeren

Geen actie vereist.

De openbare vorige plaats doet dienst als volmachtseindpunt voor de privé nieuwe plaats.

Notities N.v.t.

Inbox-taken

Vorige locatie /etc/taskmanagement
Nieuwe locatie(s) /var/taskmanagement
Herstructureringsrichtsnoeren Gebruik de Onderhoudstaken in postvak wissen om oude taken zo nodig van de vorige locatie te verwijderen.
Notities

Er is geen actie vereist voor het migreren van taken naar de nieuwe locatie.

 • Taken die zich bevinden op de vorige locatie, blijven beschikbaar en functioneren.
 • De nieuwe Taken worden gecreeerd in de Nieuwe Plaats.

Configuraties van blauwdruk voor beheer op meerdere locaties

Vorige locatie /etc/blueprints
Nieuwe locatie(s)

/libs/msm

/apps/msm

Herstructureringsrichtsnoeren
 1. Aangepaste configuraties kopiëren van /etc/blueprints tot /apps/msm.
 2. Verwijderen /etc/blueprints.
Notities N.v.t.

Gadget-configuraties AEM projecten

Vorige locatie /etc/projects/dashboard/gadgets
Nieuwe locatie(s)

/libs/cq/core/content/projects/dashboard/gadgets

/apps/cq/core/content/projects/dashboard/gadgets

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde AEM Projecten moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie (/apps).

 1. Kopieer alle nieuwe of gewijzigde AEM Gadget-configuraties van het dashboard voor projecten van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
  1. Kopieer niet ongewijzigde AEM Gadget-configuraties van het dashboard Projecten, omdat deze nu op de nieuwe locatie staan (/libs).
 2. Werk om het even welke AEM malplaatjes bij van Projecten die de Vorige Plaats van verwijzingen voorzien om aan de aangewezen nieuwe plaats te richten.
Notities Als het compatibiliteitspakket AEM 6.4 wordt toegepast, moet de uitlijning van de repository worden uitgevoerd op het moment dat het compatibiliteitspakket wordt verwijderd.

E-mailsjabloon voor replicatiemelding

Vorige locatie /etc/notification/email/default/com.day.cq.replication
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

/apps/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor replicatiemeldingen moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps)

 1. Kopieer nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor replicatiemeldingen van de vorige locatie naar een nieuwe locatie (/apps).
 2. Verwijder om het even welke gemigreerde E-mailMalplaatjes van het Bericht van de Replicatie van de vorige plaats.
Notities

De enige gesteunde nieuwe E-mailMalplaatjes van het Bericht van de Replicatie moeten nieuwe scènes steunen.

De resolutie van het E-mailmalplaatje van het bericht van de replicatie komt in de volgende orde voor:

 1. /etc/notification/email/default/com.day.cq.replication
 2. /apps/settings/notification-templates/com.day.cq.replication
 3. /libs/settings/notification-templates/com.day.cq.replication

Tags

Vorige locatie /etc/tags
Nieuwe locatie(s) /content/cq:tags
Herstructureringsrichtsnoeren

Alle tags moeten worden gemigreerd naar /content/cq:tags.

 1. Kopieer alle tags van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
 2. Alle tags verwijderen van de vorige locatie.
 3. Via de AEM webconsole start u de bundel Day Communique 5 Tagging OSGi opnieuw op https://serveraddress:serverport/system/console/bundles/com.day.cq.cq-tagging AEM om de nieuwe locatie te herkennen bevat inhoud en moet worden gebruikt.
Notities

Als u de bundel Dagcommunique Tagging OSGi opnieuw start, wordt de nieuwe locatie alleen geregistreerd als de hoofdcode als de vorige locatie leeg is.

Verwijzingen naar de vorige locatie blijven werken na het migreren naar nieuwe locatie voor alle functies die gebruikmaken van AEM API voor tagbeheer voor het oplossen van tags.

Elke aangepaste code die expliciet naar het pad verwijst /etc/tags moet worden bijgewerkt tot /content/ cq :tags of bij voorkeur herschreven om de Java API van TagManager te gebruiken, in combinatie met deze migratie.

Cloud Services voor vertalingen

Vorige locatie /etc/cloudservices/translation
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/apps/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/conf/global/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translation/translationcfg

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe Cloud Services voor vertaling moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  • Creëer handmatig nieuwe configuraties van Cloud Services voor vertaling via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Services > Cloud Services voor vertaling.
   OF
  • Kopieer alle nieuwe configuraties van Cloud Services voor vertaling van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites-paginamanager via AEM Sites > Pagina-eigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloud Configuration.
  2. AEM Ervaar fragmenthiërarchieën via AEM Experience Fragments > Experience Fragment > Properties > Cloud Services Tab > Cloud Configuration.
  3. AEM de hiërarchieën van fragmentmappen via AEM Experience Fragments > Folder > Properties > Cloud Services Tab > Cloud Configuration.
  4. AEM Assets-maphiërarchieën via AEM Assets > Map > Folder Properties > Cloud Services Tab > Configuration.
  5. Projecten AEM via AEM Projecten > Project > Projecteigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloud Configuration.
 3. Koppel eventuele gemigreerde verouderde Cloud Services voor vertaling los van de bovenstaande AEM inhoudhiërarchieën.
Notities

De Cloud Services van de vertaling komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 2. /conf/global/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 3. /apps/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg
 4. /libs/settings/cloudconfigs/translations/translationcfg

Gemigreerde Cloud Services voor vertaling moeten compatibel zijn met AEM 6.4.

Talen voor vertaling

Vorige locatie /etc/translation/supportedLanguages
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/translation/supportedLanguages

/apps/settings/translation/supportedLanguages

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor alle nieuwe of gewijzigde taaldefinities is een migratie van alle taaldefinities naar de nieuwe locatie vereist (/apps).

 1. Als de taaldefinities voor vertaling zijn uitgebreid of gewijzigd, kopieert u alle taaldefinities van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
Notities

De resolutie van het vertaalpad vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /etc/translation/supportedLanguages
 2. /apps/settings/translation/supportedLanguage
 3. /libs/settings/translation/supportedLanguages

Deze resolutie ondersteunt geen overlay voor samenvoegen. Dit betekent dat het opgeloste pad alle ondersteunde talen moet bevatten en geen ondersteunde talen van resoluties met een hogere volgorde mag overnemen.

Vertaalregels

Vorige locatie /etc/workflow/models/translation/translation_rules.xml
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/translation/rules/translation_rules.xml

/apps/settings/translation/rules/translation_rules.xml

/conf/global/settings/translation/rules/translation_rules.xml

Herstructureringsrichtsnoeren

Een gewijzigd XML-bestand met vertaalregels moet naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps, of /conf/global).

1. Kopieer het XML-bestand met gewijzigde vertaalregels van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.

Notities

De resolutie van XML van de Regels van de replicatie komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/global/settings/translation/rules/translation_rules.xml
 2. /apps/settings/translation/rules/translation_rules.xml
 3. /etc/workflow/models/translation/translation_rules.xml
 4. /libs/settings/translation/rules/translation_rules.xml

Widget-clientbibliotheek voor vertaling

Vorige locatie /etc/designs/translation/translationwidget
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/translation/translationwidget

/apps/settings/wcm/designs/translation/translationwidget

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps?lang=nl).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq : designPath eigenschap.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken toe te staan via de map /etc.clientlibs/.. proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde.

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities N.v.t.

Webconsole voor activering van boomstructuur

Vorige locatie /etc/replication/treeactivation
Nieuwe locatie(s) /libs/replication/treeactivation
Herstructureringsrichtsnoeren Geen actie vereist.
Notities De webconsole voor activering van de structuur is nu beschikbaar via Extra > Implementatie > Replicatie > Boom activeren.

Cloud Services van leverancier-vertalingsconnector

Vorige locatie /etc/cloudservices/<vendor>
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/apps/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/conf/global/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translation/<vendor>

Herstructureringsrichtsnoeren

Elke nieuwe Cloud Services voor de vertalingsconnector van de leverancier moet naar de nieuwe locatie worden gemigreerd (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  • Creëer manueel netto-nieuwe Cloud Services van de Schakelaar van de Vertaling van de Leverancier via AEM creatieve gebruikersinterface via Gereedschappen > Cloud Services > Cloud Services voor vertaling.
   OF
  • Kopieer alle nieuwe configuraties van de Cloud Services van de Vertaalverbinding van de Leverancier van vorige plaats aan de nieuwe plaats (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>).
 2. Koppel de toepasselijke AEM configuraties aan de hiërarchieën van AEM inhoud.
  1. AEM Sites-paginamanager via AEM Sites > Pagina-eigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloud Configuration.
  2. AEM Ervaar fragmenthiërarchieën via AEM Experience Fragments > Experience Fragment > Properties > Cloud Services Tab > Cloud Configuration.
  3. AEM de hiërarchieën van fragmentmappen via AEM Experience Fragments > Folder > Properties > Cloud Services Tab > Cloud Configuration.
  4. AEM Assets-maphiërarchieën via AEM Assets > Map > Folder Properties > Cloud Services Tab > Configuration.
  5. Projecten AEM via AEM Projecten > Project > Projecteigenschappen > Geavanceerd tabblad > Cloud Configuration.
 3. Koppel eventuele gemigreerde verouderde Cloud Services voor vertaling los van de bovenstaande AEM inhoudhiërarchieën.
Notities

De Cloud Services van de vertaling komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 2. /conf/global/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 3. /apps/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>
 4. /libs/settings/cloudconfigs/translations/<vendor>

E-mailsjablonen voor workflowmeldingen

Vorige locatie /etc/workflow/notification
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/workflow/notification

/conf/global/settings/workflow/notification

Herstructureringsrichtsnoeren

Eventuele e-mailsjablonen voor gewijzigde workflowmeldingen moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie (/conf/global).

 1. Kopieer eventuele gewijzigde e-mailsjablonen voor workflowmeldingen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie.
 2. E-mailsjablonen voor gemigreerde workflowmeldingen verwijderen van de vorige locatie.
Notities

E-mailsjabloonresolutie voor workflowmelding vindt in de volgende volgorde plaats:

 1. /etc/workflow/notification
 2. /conf/global/settings/workflow/notification
 3. /libs/settings/workflow/notification

Workflowpakketten

Vorige locatie /etc/workflow/packages
Nieuwe locatie(s) /var/workflow/packages
Herstructureringsrichtsnoeren

Bestaande Workflowpakketten op de vorige locatie moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Verwijder om het even welke Pakketten van het Werkschema in de vorige plaats die niet door andere inhoud van verwijzingen worden voorzien en anders niet vereist zijn.
 2. Verplaats om het even welke Pakketten van het Werkschema in de vorige plaats die niet door andere inhoud van verwijzingen worden voorzien maar anders vereist in de nieuwe plaats.
 3. Verlaat om het even welke Pakketten van het Werkschema die door andere inhoud in de vorige plaats van verwijzingen worden voorzien.
Notities

Workflowpakketten die zijn gemaakt via de Classic UI Miscadmin-console blijven behouden op de vorige locatie, terwijl alle andere pakketten worden voortgezet naar de nieuwe locatie.

De pakketten van het werkschema die in of de vorige of lagere plaatsen worden opgeslagen kunnen via de Klassieke console UI Miscadmin worden beheerd.

Op deze pagina