Consistentie en Traversal Checks

Bij de upgrade kunnen er problemen optreden als gevolg van inconsistenties in de werkruimte. U kunt of een testverbetering in werking stellen om te zien of zal dit een kwestie zijn, of de consistentiecontroles als preventieve actie in werking stellen.

Als u een testverbetering in werking stelt die wegens werkruimteinconsistenties ontbreekt zult u ingangen gelijkend op het volgende in crx-quickstart/logs/crx/error.log zien:

*ERROR* TarPersistenceManager: No bundle found for uuid 'deadbeef-cafe-babe-cafe-babecafebabe'
 ...
*ERROR* RepositoryImpl: Failed to initialize workspace 'crx.default'
javax.jcr.RepositoryException: Error indexing workspace: Error indexing workspace: Error indexing workspace
...

Een consistentiecontrole uitvoeren

Als u een consistentiecontrole wilt uitvoeren, navigeert u naar de beheerpagina voor JMX Mbean ​ com.adobe.granite (Repository). Ga in het AEM hoofdscherm naar:

Gereedschappen > Webconsole > Main (op menubalk) > JMX > com.adobe.granite (opslagplaats)

Op een standaardinstallatie vindt u deze hier: |Weergeven|

In Verrichtingen sectie van de pagina zult u twee methodes vinden: traversalCheck en consistencyCheck. Als u een controle wilt uitvoeren, klikt u op de bewerking en voert u de gewenste parameters in.

chlimage_1-117

Op deze pagina